Maria Vretemark utsedd till hedersledamot

På årsmötet i april utsågs 1:e antikvarie Maria Vretemark till hedersledamot i sällskapet. Maria Vretemark är verksam vid Västergötlands museum i Skara. Hon har bl a  lett utgrävningarna i Varnhem som givit oss ny information om det tidiga kristnandet i Sverige. Den utgrävda platsen i Varnhem rymmer Sveriges äldsta bevarade kyrkorum!

Publika utgrävningar i Varnhem sommar
Under perioderna 22-26 juni samt 29 juni-3 juli  sker nya utgrävningar på platsen. (Öppet vardagar kl 09.00-16.00). Därefter kommer uppförandet av ett arkeologiskt skydd att starta.
Projektet är ett samarbete mellan en rad olika aktörer.

Varnhemsfolder 2015

Välkommen till vår webbutik!

I webbutiken hittar du hela vår bokutgivning sökbar på olika kategorier.

Vissa böcker som anges som slutsålda i webbutiken och är slut på förlaget kan ändå finnas tillgängliga på antikvariat eller saluföras som e-böcker. Det sistnämnda anges på produktbladet.

Välkommen med din beställning!

En helig pilgrimsfärd – av ambassadören som blev franciskanermunk

Lars Skytte är svensk ambassadör i Portugal när han konverterar till katolska kyrkan 1647 och upptas i franciskanorden. Skyttes konversion var en stor internationell skandal sett ur svenskt perspektiv. Han kallas sedan till Rom, dit också drottning Kristina anländer efter abdikeringen, och till henne dedicerar han sin bok Peregrinatio sancta Den heliga pilgrimsfärden.

Boken utges i samarbete med Vatikanbiblioteket och kan beställas i sällskapets nätbutik.

Läs mer!

Knösar och dalkarlar i nya medlemsbladet

I det nyutkomna medlemsbladet nr 4/2014 står att läsa artiklar om bland annat ärkebiskopar med anknytning till Skara stift och 200 års historia i prästdynastin Knös. Vi får också veta hur det gick till när dalkarlarna sökte sin frälsning i Götlunda. Lennart Nordqvist delar med sig av tankar kring det gångna stiftsjubileet och inte mindre än tre nya böcker i sällskapets skriftserie presenteras.

Lada ner bladet här!

Klockspel invigt i Skara

Fem hundra personer fyllde domkyrkan vid invigningen av det nya klockspelet i Skara på kvällen före första söndagen i Advent. Flera talare medverkade vid invigningen som förrättades av biskop Åke Bonnier.

Många företag, pastorat, kommuner, privatpersoner och föreningar (däribland Skara stiftshistoriska sällskap) har tillsammans gjort tusenårsgåvan möjlig. Resultatet hittills är drygt 700.000,-. Insamlingen sker genom Missalestiftelsen, och som en hyllning framfördes vid invigningen ett avsnitt ur Skaramissalet.

Det finns fortfarande möjlighet att lämna bidrag till klockspelsinsamlingen på bg 5423-3457. Klockspelet ljuder på fasta tider fyra gånger per dag.
Läs mer!

Prästmötespredikan från 1644 utgiven

Blutherus tämligen sällsynta prästmötespredikan är intressant då den förmodligen är den första som är tryckt för Skara stift och dess innehåll ger oss en god bild av vad som förkunnades vid prästmötet. Nu föreligger den i nytryck i faksimil samt i transkription och kan beställas genom sällskapets webshop.

Vägen mot bekännelsen ny bok i skriftserien

Stiftshistoriska sällskapet ger nu ut bok nr 79 i skriftserien. Boken har undertiteln Perspektiv på organisation, bekännelsebildning och fromhetsliv i Skara stift ca 1540-1595 och beskriver en tid då kyrko- och fromhetslivet förändrades i stora delar av Europa, i takt med den nya tidens reformatoriska anda.

Läs mer!

Klockspel invigs i Skara Domkyrka

141021a

Överhovpredikanten biskop emeritus Lars-Göran Lönnermark med fru Elisabet var med och följde arbetet när klockspelet firades upp i domkyrkans norra torn i oktober. Foto: Inger Paulsson.

Med anledning av Skara stifts tusenårsfirande har det insamlas en tusenårsgåva till Skara domkyrka. Insamlingen har nu nått 619.000,- med hjälp av över 130 givare bland pastorat, företag, föreningar, kommuner, fonder och privatpersoner.

Klockspelet kommer att invigas i samband med helgsmålsbönen i Skara domkyrka lördagen den 29 november kl 18.00. Varmt välkommen till Skara domkyrka!

Välbesökt monter på bokmässan

140928

Många nya medlemmar och god försäljning blev resultatet av årets närvaro på bokmässan för Stiftshistoriska sällskapet. Monter för nästa år är redan bokad – samma placering som i år (se ritning nedan). Vi ser redan fram emot 23-27 september 2015!

Välkommen till bokmässan!

Bokmässan 2014 V6

Den 25-28 september är det dags för årets stora bokfest – bokmässan i Göteborg. Välkommen till Skara stiftshistoriska sällskaps monter, denna gång i E-hallen (markerad med rött på kartan). Monterns beteckning är E04:11 och den är belägen på bekvämt avstånd från närmaste café. Varmt välkommen!