Boken om biskop Osmund utgiven på engelska

Nu är den engelska versionen av biskop Osmund klar. Den omfattar 404 sidor och är mycket rikt illustrerad. Författare är dr Janet Fairweather från Ely i England. Boken kostar 200 kronor och kan beställas i vår bokshop. Den har nr 71 i sällskapets skriftsserie. Den svenska upplagan (Nr 70) utkom redan sommaren 2013.

Inbjudan till årsmöte och personporträtt i årets första medlemsblad

Styrelsen inbjuder till årsmöte i Varnhem den 26 april 2014 (150:-, föranmälan senast 19 april). Under dagen hålls flera föredrag. I verksamhetsberättelsen står att läsa om sällskapets bokutgivning under 2013 och aktiviteter som föredrag och medverkan på Bokmässan i Göteborg. I medlemsbladet porträtteras också några personligheter i lite längre artiklar, tex Birger Forell och släkten Melin. Medlemsblad1401

Präst mellan öst och väst – och mycket mer i senaste medlemsbladet

Medlemsblad nr 4 2013 rymmer tjugo sidor intressanta artiklar och notiser om stiftshistoriska händelser och nyutgivna böcker. Bland annat står att läsa om prästen Heribert Jansson, som tjänstgjorde i Berlin under det kalla krigets dagar. I en artikel av Karl-Erik Tysk beskrivs John Ternstedts tankar om apokatastasis. Den nyutgivna boken om den boksamlande biskopen Sveno Jacobi presenteras också. Läs mer!

Biskop Sven Jacobis boksamling under lupp

Via inträngande bok- och kyrkohistoriska analyser fördjupar och omprövar professor Otfried Czaika i en ny bok bilden av Sven Jacobi, biskop i Skara 1530-1544. Moderna bibliografiska databaser ger oss idag möjlighet att identifiera nästan alla böcker han ägde. Boksamlingen berättar om Sven Jacobis teologiska utveckling och illustrerar samtidigt 1500-talets samhälleliga och religiösa utveckling.

Boken är nr 72 i Skara stiftshistoriska sällskaps skriftserie. Medlemspris 250:-. Beställ den i vår webbutik!

Bra uppslutning på bokmässan i Göteborg

130929

Under mässans fyra dagar kom en ansenlig ström av besökare till montern och utbudet av böcker rönte intresse. På lördagen medverkade biskop em Lars-Göran Lönnermark, som har gjort den svenska översättningen till boken om biskop Osmund.

På bilden ser vi två av dem som bemannade montern på söndagen: Margareta Jansson och Ann-Britt Johansson. Sällskapet delade monter med Västergötlands Fornminnesförening och Stiftelsen för utgivande av Skaramissalet.

Medlemsblad nr 3 2013 utgivet

I medlemsbladet berättas bland annat om medeltida murar i Kållered, sensationellt fynd i Marka, kungligt besök i Varnhem samt beskrivning av de senast utgivna böckerna i skriftserien: Biskop Osmund, Mariaväxter i folktron och Minnesteckningar över trettio präster.

Nya minnesteckningar utkomna

Trettio präster, sinsemellan mycket olika som människor men med ett gemensamt uppdrag att i ord och handling representera Guds närvaro i världen, minnestecknas i en nyutkommen bok av Karl-Erik Tysk.

Mariaväxter i folktron

Mitt under sommarens frodigaste blomningstid utger sällskapet en bok om mariaväxter och deras betydelse i folktron och folkmedicinen från medeltiden och längre fram i historien. Författaren Ritwa Herljufsdotter disputerade 2008 med avhandlingen Jungfru Maria möter ormen – om formlers tolkningar. Hennes nyutgivna bok Mariaväxter säljs för 150:- och kan beställas här i vår webshop.