Välbesökt monter på bokmässan

140928

Många nya medlemmar och god försäljning blev resultatet av årets närvaro på bokmässan för Stiftshistoriska sällskapet. Monter för nästa år är redan bokad – samma placering som i år (se ritning nedan). Vi ser redan fram emot 23-27 september 2015!

Välkommen till bokmässan!

Bokmässan 2014 V6

Den 25-28 september är det dags för årets stora bokfest – bokmässan i Göteborg. Välkommen till Skara stiftshistoriska sällskaps monter, discount denna gång i E-hallen (markerad med rött på kartan). Monterns beteckning är E04:11 och den är belägen på bekvämt avstånd från närmaste café. Varmt välkommen!

Tusenårsboken lanseras

140829

Ordf Johnny Hagberg introducerade boken Skara stift 1000 år på den första av jubileumsdagarna. Därefter blev det rusning till bokståndet och många passade på att inhandla boken till jubileumspris.

Skara stift 1000 år – ny bok lanseras 29 augusti

Jubileumsbok omslag

Under den första av jubileumsdagarna, troche den 29 augusti kl 13.30, lanseras den senaste boken i sällskapets bokutgivning.

Innehållet speglar sådant som sällskapet inte tidigare behandlat i sin utgivning. Vi får läsa om resultatet från utgrävningarna i Varnhem som visar på en tidig kristen närvaro och vi lär känna de tidiga biskoparna. Vi möter Ingegerd, Olof Skötkonungs dotter, som blev Rysslands första helgon. Jungfru Maria och hennes ställning i Skara stift belyses liksom  kvinnor i Skara stift under 1000 år. Boken berättar även om hur pilgrimsvandringar under medeltiden gick till.

Andra artiklar behandlar mer närliggande händelser i tiden: strukturfrågor, delningen av Skara stift, missionen, liksom Birger Forell som var krigsfångarnas vän.

Bokens innehåll täcker i princip stiftets 1000 år, en historia som började med ett religionsskifte. Mycket tyder på att vi idag, tusen år senare också be?nner oss i en bryt- ningstid. Jubileumsboken berör därför slutligen frågan om religionens och kyrkans ställning och utmaningar på 2000-talet.

Darentorps dopänglar och frimärkslansering

Det senaste medlemsbladet pryds på framsidan av de svävande dopänglarna i Darentorp. Det står också att läsa om Lennart Francks högtidsdag och om mysterier vid biskopsval. I den händelse du inte hade glädjen att närvara vid frimärkslanseringen i Skara den 8 maj 2014 finns överhovpredikanten biskop em Lars-Göran Lönnermarks tal återgivet. Läs mer!

Antologi om Haquin Spegel utgiven

Haquin Spegel (1645-1714) är den femte skarabiskop som särskilt uppmärksammats i sällskapets bokutgivning.

Spegel  var superintendent på Gotland, dosage biskop i Skara och Linköping och slutligen ärkebiskop i Uppsala. 2014 är det 300 år sedan han avled i Uppsala.Den nyutkomna antologin, viagra som är ett samarbete mellan fyra stiftshistoriska sällskap, blir på så sätt också en jubileums- och minnesbok över denne betydelsefulle och mångfacetterade biskop.
Boken finns att beställa i sällskapets webshop och kostar 200,-

Insamling till klockspel till Skara domkyrka

En insamling till ett klockspel genomförs nu i samband med Skara stifts tusenårsjubileum. Gåvan ställs till Skara domkyrka som är en gemensam samlingspunkt för hela stiftet.
– Klockspelet är mer än en minnesgåva, price det kommer att ljuda, health glädja och göra avtryck i generationer, säger initiativtagaren Erik Långström.

Insamlingen administreras genom Stiftelsen för utgivande av Skaramissalet. Uppropet är undertecknat av tre skarabiskopar: Åke Bonnier, Erik Aurelius och Lars-Göran Lönnermark.Hämta insamlingsfoldern här! Insamling till klockspel.

Stiftskollekt tas upp 4 maj

Domkapitlet i Skara stift har beslutat att anbefalla stiftskollekt till Skara stiftshistoriska sällskap. Sedan 1992 har sällskapet utgivit drygt 75 böcker som i huvudsak behandlar Skara stifts historia. Sällskapet har också varit medutgivare till den internationellt uppmärksammade utgåvan av Skaramissalet, cialis Sveriges äldsta bok. Ett flertal böcker är planerade att utges under stiftets 1000-årsjubileum 2014.

Kollektstödet gör det möjligt för sällskapet att fortsätta sitt kulturella arbete i Sveriges äldsta stift.