Bra uppslutning på bokmässan i Göteborg

130929

Under mässans fyra dagar kom en ansenlig ström av besökare till montern och utbudet av böcker rönte intresse. På lördagen medverkade biskop em Lars-Göran Lönnermark, ambulance som har gjort den svenska översättningen till boken om biskop Osmund.

På bilden ser vi två av dem som bemannade montern på söndagen: Margareta Jansson och Ann-Britt Johansson. Sällskapet delade monter med Västergötlands Fornminnesförening och Stiftelsen för utgivande av Skaramissalet.

Medlemsblad nr 3 2013 utgivet

I medlemsbladet berättas bland annat om medeltida murar i Kållered, capsule sensationellt fynd i Marka, kungligt besök i Varnhem samt beskrivning av de senast utgivna böckerna i skriftserien: Biskop Osmund, Mariaväxter i folktron och Minnesteckningar över trettio präster.

Mariaväxter i folktron

Mitt under sommarens frodigaste blomningstid utger sällskapet en bok om mariaväxter och deras betydelse i folktron och folkmedicinen från medeltiden och längre fram i historien. Författaren Ritwa Herljufsdotter disputerade 2008 med avhandlingen Jungfru Maria möter ormen – om formlers tolkningar. Hennes nyutgivna bok Mariaväxter säljs för 150:- och kan beställas här i vår webshop.

Boken om biskop Osmund utgiven på svenska

Skara stiftshistoriska sällskap har uppdragit åt den engelska forskaren och latinisten Janet Fairweather att undersöka händelser kring Osmund för att få fram en tydligare och mer rättvis bild av denne biskop som var missionär i Skara stift under vikingatid.
Helt klart är att Osmund har engelskt ursprung och att han framlevt sina sista år i Ely i östra England. Boken är översatt av överhovpredikanten biskop emeritus Lars-Göran Lönnermark. Inom kort utges också den engelska utgåvan för första gången.

Medlemsblad nr 2 2013 utgivet

Medlemsbladet innehåller denna gång artiklar om Bo Ramviken, physician om Britt G Hallqvists författarskap, om perspektiv på den medeltida mariakulten i Sverige samt om forskning om birgittinsk tidegärdsliturgi från 1400- till 1800-tal. Det finns också inslag om Mofalla kyrka, Hedareds stavkyrka och Mjäldrunga kyrka, för att nämna något mer om det digra innehållet.