Products

Category
Order By

Västgötapräster (Minnesteckningar)

1
Edvardsson Nr 1.  ISBN 91-85200-40-9 Minnesteckningar över bortgångna präster är en tradition i Skara stift. Denna bok omfattar präster som avlidit under åren 1972-1984. Författare är Bertil Edvardsson, pharm som var kyrkoherde i Floby och en av stiftets förgrundsgestalter i More Info »
Price: 150,00kr
by SSHS

Västgötadelen av Peringskiölds Monumenta Sveo-Gothorum

66
Inledning av fil dr Benny Jacobsson. Nr 66. ISBN 978-91-86681-08-1 (2012) Under 1600-talet avbildades många svenska kyrkor och minnesmärken av rikets antikvarier och tecknare. Teckningarna kom att samlas av riksantikvarien Johan Peringskiöld d ä i hans Monumenta Sveo-Gothorum, pharmacy som nu More Info »
Price: 300,00kr
by SSHS

Varnhems kloster före Birger Jarl

58
- Om klostrets rottrådar i tiden Red: Markus Hagberg (2011) Nr 58. ISBN 978-91-86681-00-5 När Birger Magnusson, order som var en av klostrets stora gåvogivare, dör 1266 begravs han i Varnhems klosterkyrka. Den här boken handlar om klostret före Birger More Info »
Price: 150,00kr
by SSHS

Vår Frus Tider - Horae de Domina

36
- studier, stuff transkription, seek översättning och faksimil från Vadstena klostertryckeri 1495 Red. Johnny Hagberg (2008) Nr 36. ISBN 978-91-976688-8-0 Vadstena klostertryckeris historia varade bara ett halvår. I oktober 1495 uppstod en brand som ödelade tryckeriet. Endast ett exemplar av tryckeriets More Info »
Price: 250,00kr
by SSHS

Vapenhistorisk inventering av kyrkor i Skara stift

17
med föremålsbeskrivning, discount kommentarer och jämförelser Staffan Kinman (2005) Nr 17. ISBN 91-975004-2-9 Från 1500-talet förra hälft var det brukligt att adelsmän och officerare begravdes med pompa och ståt. En begravningsprocession ingick där den dödes värja, sporrar, hjälm och stridshandskar bars More Info »
Price: 150,00kr
by SSHS

Vägen mot bekännelsen

74
Perspektiv på organisation, bekännelsebildning och fromhetsliv i Skara stift ca 1540-1595. Red: Martin Berntson (2014). Nr 79. ISBN: 978-91-86681-23-4 Under den senare delen av 1500-talet förändrades kyrko- och fromhetslivet i stora delar av Europa i takt med den nya tidens More Info »
Price: 150,00kr
by SSHS

Vad domprosten från Skara fick höra - Berättelsen om Ingrid av Skänninge

81
ISBN 978-91-86681-25-8, Nr 81. HB Hammar (2015) En historisk roman där utgångspunkten är vad domprosten i Skara har fått höra om Ingrid av Skänninge genom en gästande dominikanermunk. Läsaren får sedan följa munkarnas öden på väg från Visby till Skänninge, More Info »
Price: 200,00kr
by SSHS

Tusenårigt arv - Skara stifts kyrkor

41
Robin Gullbrandsson (2008) Nr 41. ISBN 978-91-977365-3-4 SLUTSÅLD! Skara stifts kyrkor talar till sin omgivning, symptoms med både utanverk, insidan och inredning. De talar ett språk som vi kan förstå utan att sätta ord på det. Kyrkan är en självklar More Info »
Price: 0.00kr
Out of Stock
by SSHS

Törnekronans samfund 1951-2001

4
Redaktör: Johnny Hagberg (2000) Nr 4. ISBN 91-631-0462-8 Törnekronans samfund grundades 1951. I denna jubileumsskrift uppmärksammas samfundets första femtio år ur de tio artikelförfattarnas synvinklar.  
Price: 100,00kr
by SSHS

Tills du återupprättat helgedomarna

37
- kyrkorestaureringar i Västergötland 1920-1960 Robin Gullbrandsson (2008) Nr 37. ISBN 978-91-976688-9-7 Under åren 1934 - 1939 restaurerades 78 av stiftets 400 kyrkobyggnader och under åren 1951-1952 återinvigdes hela 25 kyrkor. Dessa restaureringar är utförda av ett begränsat antal arkitekter More Info »
Price: 150,00kr
by SSHS

Then Swenska Psalmeboken 1582. Utgåva med inledande kommentar.

87
Nr 87.Otfried Zaika. 2016. ISBN 978-91-86681-31-9 Reformationen gjorde församlingssången populär. Bara några få år efter att de första tyska psalmböckerna publicerats utkom omkring 1530 även i Sverige andliga sånger och visor. Sedan 1500-talets mitt går dessa verk under beteckningen ”Then More Info »
Price: 200,00kr
by SSHS

Talade Gud till oss - eller var det bara inbillning?

x talade-gud-till-oss
Arne Jernelöv med textbidrag av Mikael Mogren och Anna-Lisa Sundevik (2012) ISBN 978-91-86681-12-8 Boken är fylld med berättelser om hur människor i vår tid har upplevt rösten från Gud. Det är kärnfulla berättelser eftersom de förklarar hur individer förändrat sina More Info »
Price: 150,00kr
by SSHS

Swensk ordabok

46
Utgiven efter Uppsala-handskriften, prescription med tillägg och rättelser ur övriga handskrifter av Lars Hol (2009) Nr 46. ISBN 978-91-977365-8-9 Den kortvariga stormakten Sverige behövde olika rikslikare att rätta sig efter. Kungarna Carl XI och Carl XII insåg detta, recipe och More Info »
Price: 300,00kr
by SSHS

Sveno Jacobi - Boksamlaren, biskopen, teologen

72
En bok- och kyrkohistorisk studie. Mit deutscher Zusammenfassung. Otfried Czaika (2013). nr 72. ISBN 978-9186681-14-2. Via inträngande bok- och kyrkohistoriska analyser fördjupar och omprövar Otfried Czaika bilden av Sven Jacobi, healing biskop i Skara 1530-1544. Moderna bibliografiska databaser ger oss More Info »
Price: 250,00kr
by SSHS

Som spindeln i nätet

75
Kristina Laurensdotter av Aspenäsätten - centrum i sin egen släktkrets Agneta Conradi Mattsson. Nr 75. ISBN 978-91-978079-5-1. Kristina var dotter till riddaren och riksrådet Laurens Ulfsson på borgen Sundby hus vid Hjälmaren. Vid mitten av 1430-talet gifte sig Kristina med More Info »
Price: 280,00kr
by SSHS

Som grenen vissnar

7
H B Hammar (2002) Nr 7  ISBN 91-974235-1-3 SLUTSÅLD! En bok om den problematiska folkkyrkan utifrån J A Eklund. För en bredare allmänhet är J A Eklund (1863-1945) mest känd som författare till psalmen "Fädernas kyrka". Han var torpar- och skräddarson More Info »
Price: 0.00kr
Out of Stock
by SSHS

Skymningsland- ljusglimtar från Gammelsvenskby

16
Karl-Erik Tysk( 2004) Nr 16. ISBN 91-975004-1-0 SLUTSÅLD! Den 1 maj 1782 kom 535 svenskar från Dagö i Estland till det som skulle bli Gammalsvenskby vid Dnjepr för att på order av kejsarinnan Katarina II hjälpa till att kolonisera den More Info »
Price: 0.00kr
Out of Stock
by SSHS

Skrivare i det medeltida Sverige

A4_annons_Skrivarna.indd
Per-Axel Wiktorsson. 2015. ISBN 978-91-86681-26-5 Unik utgåva om svenska medeltida skrivare! Den 10 september levereras från tryckeriet bokverket Skrivare i det medeltida Sverige.Utgåvan omfattar totalt 2022 sidor utgivna i fyra gediget inbundna volymer! Författaren, professor em. i nordiska språk, Per-Axel More Info »
Price: 550,00kr
by SSHS

Skrivare i det medeltida Skara stift

24
Per Axel Wiktorsson (2006) Nr 24. ISBN 91-975004-9-6 SLUTSÅLD! Denna bok utgör en sammanställning av de skrivare som på olika sätt gjort sig kända och vilkas identitet man kan vara någorlunda säker på. Totalt rör det sig om 116 skrivare More Info »
Price: 0.00kr
Out of Stock
by SSHS

Skövde soldathem 1917-2007 - en historik

29
Bengt Larsson (2007) Nr 29. ISBN 978-91-976688-0-4 SLUTSÅLD!
Price: 0.00kr
Out of Stock
by SSHS