En medeltida skatt i ny utgåva

 Det fornsvenska legendariet i fyra band

I samarbete med Svenska fornskriftsällskapet ger Skara stiftshistoriska sällskap nu ut det Fornsvenska legendariet. Det är en av senmedeltidens mest populära och spridda hagiografiska texter, Jacobus de Voragines’ Legenda aurea från 1260-talet, som i fornsvensk form får möjlighet att nå en ny publik i vår tid.

Utgåvan är viktig både ur ett litteraturhistoriskt, kyrkohistoriskt, filologiskt och språkhistoriskt perspektiv. Läs mer om det fascinerande verket i vår webbutik. Till webbutiken

Ovan valven på medeltida kyrkvindar

För fem år sedan utkom en beskrivning av medeltida taklag i Skara stifts kyrkor. Nu har turen kommit till Göteborgs stift.
Ovan valven handlar om timmermanskonst, arkitektur och historia i västsvenska kyrkor. Boken är en sammanställning av den förstudie och inventering av medeltida kyrkotaklag som genomfördes inom Göteborgs stift åren 2016 till 2018.

Fyrtiotre takstolskonstruktioner beskrivs och illustreras och kompletteras med spridningskartor och artiklar om taklag och hantverk. Boken utges i en tid då träbyggandet i Sverige börjar få en renässans. Den ingår inte formellt i Skara stiftshistoriskas skriftserie, men du kan beställa den genom vår webbutik. Läs mer!

Maria Euphrosyne, Ida från Rackeby och en åldersrik komministeränka

I senaste medlemsbladet, nr 4/ 2019, berättar vi om kvinnor från tre århundraden som har gjort avtryck på olika sätt i de historiska källorna. Maria Euphrosyne på Läckö utgav en omfångsrik bön- och andaktsbok så tidigt som 1681. Ida Granqvist från Rackeby kan ha varit den första kvinnan i en svensk predikstol när hon klev upp för att göra sig hörd 1915. Prästänkan Ulrika Eleonora Alsén i Habo valsade runt i medierna 1839 då det påstods att hon festade om på sin hundraårsdag. Men i själva verket var hon bara 95 när hon tog en svängom, vilket i sig är imponerande.

I medlemsbrevet finns även artiklar om biskop Rudolf av Mecklenburg, takmåleri, Trogareds kapell och den Wallinska konceptboken. Läs medlemsbladet digitalt här. Om du blir medlem kommer bladet direkt i brevlådan!

 

 

Ny bok om välkänd orgelbyggarfamilj

Nu släpps sällskapets nya bok och skiva: Söderling. En västsvensk orgelbyggarfamilj av Jan H Börjesson.
Tid:Den 23 november kl 12.30
Plats: Carl Johans kyrka i Göteborg .

Det blir föredrag av författaren, musik och mingel. Bok och skiva kan köpas till förmånligt pris. Välkommen!

Boken kommer sedan att finnas till försäljning även i vår webbutik för 250,-.

1819 års psalmbok fyller 200 år

I år har det gått 200 år sedan Den svenska psalmboken – av Konungen gillad och stadfäst år 1819, togs i bruk i församlingarna i Sverige. Denna psalmbok kom att kallas för den Wallinska psalmboken, användes i Sverige fram till 1937 och innehöll 500 psalmer. I tillägget som utkom 1921 fanns även några av Lina Sandells psalmer med.
Om detta och mycket annat kan du läsa i senaste medlemsbladet. Vi uppmärksammar också Biskop Brynolf II Karlsson, kungadopet i Husaby samt drakdödaren och den gotiska vaggan i Masthuggskyrkan.
Om du inte är medlem, men vill bli det, sätt in din årsavgift (100,-) på bankgiro 5812-8166  eller swisha på 123 303 59 46. Du kan också maila din intresseanmälan på info@skarastiftshistoriska.nu

 

Boksläpp i Mariestad 14 september

Presentationen sker på Residenset Marieholm, Mariestad
Lördagen den 14 september och med följande program:
13.00 – 14.00 Möjlighet att bese Vadsbo museums utställningar.
14.00 – 14.30 Residensets historia. Museichef Linda Svensson berättar.
14.30 Mingel. Mariestads bibliotek visar sin inkunabel från 1490-talet.
15.00 Föredrag av professor Per-Axel Wiktorsson: Mariestads Lagbok.
Anmälan före den 2 september till museum@mariestad.se eller 0501-75 58 30
Antalet personer som kan närvara är maximerat till 100.

Välkommen!

Johnny Hagberg, ordförande Missalestiftelsen
Jan Wahn, kommunfullmäktiges ordförande, Mariestad

Ny bok: Medeltida fingerringar ur Röhsska museets samling

Få känner till att Röhsska museet förvaltar en intressant samling medeltida ringar. Nu blir dessa presenterade i bokform. På detta sätt träder både ett kyrkligt och profant bruk från medeltiden fram och får sin förklaring.

De 62 ringarna är inköpta eller skänkta till museet och har i flera fall en dokumenterad historia och proveniens. De flesta bär symboler hämtade från kristen tro och tradition. Några av dem utstrålar makt och pondus både vad gäller tyngd och utförande och har förmodligen burits av en kyrklig dignitär. För samtliga gäller att ringen har hört ihop med ägaren på ett särskilt sätt. Ringen är en identitetsbärande symbol.

Samma innebörd har ringar idag. Förlovnings- och vigselringar, liksom vapenringar eller ordensringar. De berättar om samhörighet med en människa, en släkt eller en grupp.

Författaren, fil. dr Ritwa Herjulfsdotter, är etnolog och historiker. Fotograf är Carl Oliver Ander. Boken ingår i Skara stiftshistoriska sällskaps skriftserie som nr 96, omfattar 96 sidor, rikt illustrerad och med hårda pärmar.  TIll webbbutiken

Smedbergsjubileet i Ryda

På Kristi himmelsfärdsdag den 30 maj i år hölls jubileum i Ryda kyrka. Det var då 200 år sedan Carl Johan Smedbergs födelse. Bakom högtiden stod Ryda hembygdsförening, Varabygdens församling och Skara stiftshistoriska sällskap. I gudstjänsten höll Johnny Hagberg ett minnestal där Smedberg som präst, förkunnare och person lyftes fram.

Smedberg föddes i Norra Vånga den 29 maj 1819. Genom major L. Gyllenhaal på St. Höbergs egendom i Vånga kunde han komma till Skara skola 1832. Denne hjälpte honom också till Uppsala Universitet för att läsa till präst. Vid 23 års ålder 1842 prästvigdes Smedberg och fick sitt första missiv till Väne Åsaka. Den första ordinarie tjänsten blev i Ryda pastorat 1854. Han inträdespredikade Kristi himmelsfärdsdag 1856. Samma dag 40 år senare, den 14 maj 1896, lämnade han detta jordeliv. Smedberg räknas som den siste av västgötaväckelsens förgrundsgestalter.

Nedslag i Levenes färgstarka historia

Årsmötet den 18 maj bjöd på en inblick i platsens färgstarka historia genom två föredrag.

Håkan Brander kåserade om den tidiga historien med kungar och jarlar och de lokala sägner som ibland ger en annan bild av händelser än andra källor. Håkan berättade också om Hagasessornas konfirmationer i Levene kyrka på 1950-talet, vilka blev stora tilldragelser med gäster även från de danska och norska kungahusen. Tiotusentals människor samlades, i synnerhet vid prinsessan Margaretas konfirmation, som var den första i raden och inföll bara fem år efter krigsslutet. Runt om på gärdena stod mängder av bilar parkerade. Men många hade också tagit cykeln till kyrkan.

– Ni kan tänka er hur det blev när tusentals människor skulle leta reda på sina cyklar på samma gång efter gudstjänsten, sade Håkan Brander.

Robin Gullbrandsson föreläste om stormaktstidens starke man i Levene, Johan Hindricksson Rytter. Han hann med att vara både landshövding, överste samt kommendant över Krigsfolket i Wästergötland. En orädd man, som träffades av en och annan muskötkula som satte sina spår både på hälsan och utseendet. Gravkoret han lät uppföra är sedan länge rivet, men en stenmur har uppförts på platsen, som också utmärks med familjen Rytters gravsten inmurad på kyrkans fasad. Läs mer

Ett minne från den tidiga historien i bygden är den fantastiska runstenen på kyrkogården, vilken sägs vara Sveriges högsta. Den är väl värd ett besök! Inte långt från St Levene finns också Sparlösastenen att beskåda med sitt gåtfulla budskap och dramatiska bildspråk.

Morgonens andakt i Levene kyrka leddes av sällskapets ordf Johnny Hagberg. Karin Nelson stod för den vackra musiken. Vid årsmötet avtackades de tidigare ledamöterna Stellan Wihlstrand och Sten-Åke Engdahl, den sistnämnde hade inte möjlighet att närvara vid själva årsmötet.

Se styrelsens nya sammansättning

Läs mer om sessornas konfirmation i St Levene

Boksläpp i Västerplana

Västerplana är en av stiftets absolut vackraste kyrkor. Under Vårrundan på Kinnekulle blev kyrkan också platsen för Sällskapets boksläpp, då flera bilder från kyrkan finns med i sällskapets senaste bokproduktion. Författaren kh Markus Hagberg introducerade boken Bilder av tron och gav också en teologisk bakgrund till tillkomsten av trosbekännelserna, som ligger till grund för Bibelns urval av skrifter.

Efter boksläpp och signering guidade Björn Sjöstedt. Bland åhörarna fanns den unge Vilgot från Skövde, som med sin familj reser runt och lär sig mer om kyrkornas historia och inte minst hur klockorna ljuder. Till sin hjälp och för jämförelsens skull har Vilgot därför med sig en klangtestare. Göteborgs domkyrkas storklocka leder hittills i mäktighet, men Nikolaikyrkan i Lidköping ligger visst inte långt efter.

Västerplana kyrka på Kinnekulle