God Jul önskas alla nuvarande och blivande medlemmar i när och fjärran!

Många av er har nu hunnit få senaste medlemsbladet i brevlådan och kan läsa om Skara domkyrka, helgonet i grytan, kvinnliga föregångare och mycket mer. Till dig som inte ännu är medlem kan vi tipsa om att det är väldigt lätt och förmånligt att bli det.
Under nästa år har sällskapet många spännande bokproduktioner på gång och vi hoppas också kunna genomföra ett välmatat årsmöte i slutet av april. Väl mött 2021!

Så här blir du medlem

Årsmötet fastställt

På grund av pandemin har årsmötet flyttats fram men nu hoppas vi kunna genomföra det om inga nya restriktioner tillkommer. Mötet blir dock utan sedvanliga föredrag.

Årsmötet hålls den 28 september.
Tid:17.30-18.00
Plats: Mariasalen i Kyrkans hus, Skara.

Kallelse kommer att finnas med i nästa medlemsblad.

Nyutkommen bok om kyrkoherde i Stenstorp

 

Kyrkoherden Fredrik Kjellander (1875-1958) i Stenstorp var en av pionjärerna i Skara stift för den rörelse i kyrkolivet som kom att kallas kyrklig förnyelse. Han var en av stiftets mest särpräglade präster.

I sitt umgänge med församlingsborna var Kjellander mycket folklig. Han kunde vara slagfärdig och blev känd för sin humor och snabbhet i repliken. Han blev också huvudpersonen i åtskilliga anekdoter. Själv menade han att ”historien är lika mycket sann, som 90 av det andra som går om mig”.

Författaren Bengt Stolt, f 1923, är docent i matematik, kyrkohistorisk författare och teologie hedersdoktor vid Uppsala universitet. Boken har nr 103 i sällskapets skriftserie och finns att beställa för 150,-. Till webbutiken

Detektivarbete till grund för matrikel över Skaralever

I Göteborgs landsarkiv finns en matrikel över eleverna vid Skara trivialskola för åren 1749-1809. Matrikeln innehåller knapphändiga uppgifter om eleverna, oftast bara namn och födelseort. Utifrån detta grundmaterial har vet.med.dr. Per-Ola Räf letat fram kompletterande uppgifter om 90% av eleverna.

Det ligger ett långt och mödosamt arkivarbete bakom den nu utgivna matrikeln. Ibland har det varit rena detektivarbetet där källor och uppgifter har spårats fram ur de mest underliga sammanhang. Med hjälp av socknarnas kyrkoböcker, bouppteckningar och andra källor har Per-Ola Räf lyckats hitta födelsedatum, föräldrarnas yrke och namn, liksom elevens familj med hustru och barn samt eventuella uppgifter om elevens livsöde.

Det är med stor glädje som matrikeln för Skara trivialskola nu kan utges. De två volymerna kostar 400,- och kan beställas i vår webbutik.

Till webbutiken

Gyllene biskoplig gåva och andra berättelser

Skara stift är äldst i Sverige, konstaterar vi i senaste medlemsbladet. Därför finns också en rik och tusenårig historia att ösa ur. Denna gång kan vi bland annat läsa om avtryck som tre biskopar med ett spann på 800 år har var med om att lämna. Det handlar om allt från biskop Bengt den godes gåvor till kyrkor på 1100-talet, till biskop Svedbergs omtanke om Amerikasvenskarna på 1700-talet och biskop Brattgårds doktorsavhandling från mitten av 1900-talet.

Medlemsblad2002

Årsmötet flyttas fram

På grund av den rådande situationen med coronaviruset och Covid-19, har vi blivit tvungna att flytta fram årsmötet. Vi återkommer med mer information om tid, plats och program.

Medlemsblad nr 1 2020

1600-talet bjuder denna gång på mycken läsning. Man kan bland annat läsa om att nästa del i sällskapets serie utfärdspredikningar är under produktion. Till hösten utkommer en likpredikan från 1662 och andra personalier rörande riksmarsken Lars Kagg, född i Örslösa. Det nya medlemsbladet innehåller också en artikel om tre Mariestadspräster, tillika bröder, som var verksamma på 1600-talet, samt notiser om bokliga krigsbyten och en kyrksam bock. Medlemblad2001

Sällskapets hundrade utgivning, det Fornsvenska legendariet, beskrivs också av professor, tillika hedersledamot i sällskapet, Per-Axel Wiktorsson. Legendariet är ett omfattande verk från 1200-talet som nu får en bredare publik genom den nya utgåvan. Läs mer om det fascinerande verket i vår webbutik. Till webbutiken

En medeltida skatt i ny utgåva

 Det fornsvenska legendariet i fyra band

I samarbete med Svenska fornskriftsällskapet ger Skara stiftshistoriska sällskap nu ut det Fornsvenska legendariet. Det är en av senmedeltidens mest populära och spridda hagiografiska texter, Jacobus de Voragines’ Legenda aurea från 1260-talet, som i fornsvensk form får möjlighet att nå en ny publik i vår tid.

Utgåvan är viktig både ur ett litteraturhistoriskt, kyrkohistoriskt, filologiskt och språkhistoriskt perspektiv. Läs mer om det fascinerande verket i vår webbutik. Till webbutiken

Ovan valven på medeltida kyrkvindar

För fem år sedan utkom en beskrivning av medeltida taklag i Skara stifts kyrkor. Nu har turen kommit till Göteborgs stift.
Ovan valven handlar om timmermanskonst, arkitektur och historia i västsvenska kyrkor. Boken är en sammanställning av den förstudie och inventering av medeltida kyrkotaklag som genomfördes inom Göteborgs stift åren 2016 till 2018.

Fyrtiotre takstolskonstruktioner beskrivs och illustreras och kompletteras med spridningskartor och artiklar om taklag och hantverk. Boken utges i en tid då träbyggandet i Sverige börjar få en renässans. Den ingår inte formellt i Skara stiftshistoriskas skriftserie, men du kan beställa den genom vår webbutik. Läs mer!

Maria Euphrosyne, Ida från Rackeby och en åldersrik komministeränka

I senaste medlemsbladet, nr 4/ 2019, berättar vi om kvinnor från tre århundraden som har gjort avtryck på olika sätt i de historiska källorna. Maria Euphrosyne på Läckö utgav en omfångsrik bön- och andaktsbok så tidigt som 1681. Ida Granqvist från Rackeby kan ha varit den första kvinnan i en svensk predikstol när hon klev upp för att göra sig hörd 1915. Prästänkan Ulrika Eleonora Alsén i Habo valsade runt i medierna 1839 då det påstods att hon festade om på sin hundraårsdag. Men i själva verket var hon bara 95 när hon tog en svängom, vilket i sig är imponerande.

I medlemsbrevet finns även artiklar om biskop Rudolf av Mecklenburg, takmåleri, Trogareds kapell och den Wallinska konceptboken. Läs medlemsbladet digitalt här. Om du blir medlem kommer bladet direkt i brevlådan!