Unik utgåva om medeltida svenska skrivare

A4_annons_Skrivarna.indd

Den 10 september levereras från tryckeriet bokverket Skrivare i det medeltida Sverige. Utgåvan omfattar totalt 2022 sidor utgivna i fyra gediget inbundna volymer!

Författaren professor em. i nordiska språk Per-Axel Wiktorsson utgår från tanken att en tydlig bild av skriftens historia kräver att man tar reda på vilka personer som har varit aktiva som skrivare under olika epoker. De olika medeltida skrivarna, kända och okända kvinnor och män, träder fram ur historiens dunkel genom sina texter, skrivstilar och uttrycksätt. Totalt handlar det om 935 medeltida skrivare (till namnet kända, och ett axplock ur de anonyma skrivarnas skara). I varje del presenteras skrivarna i artiklar och med ett skriftprov i bilddokumentation. De allra flesta skriftdokumenten är återgivna i färg.

Genom generösa anslag från stiftelser och fonder kan vi nu erbjuda verket till det mycket förmånliga priset av 550 kronor för samtliga volymer! Ev. frakt tillkommer.

Kyrktak med snart tusen år på nacken presenteras i ny bok

85

Vissa rum hamnar vid sidan av tiden. Platser som sällan beträds. Platser som rymmer berättelser om en för länge sedan svunnen tid. Kyrkvindarna är sådana rum. I många av Västergötlands medeltida kyrkor finns ett bortglömt världsarv ovan valven – tidigmedeltida takkonstruktioner som överlevt i snart tusen år.

Medeltida taklag i Skara stifts kyrkor är en rapport över den inventering av medeltida kyrkotaklag som Skara stift genomförde 2014–2015. För första gången har beståndet kartlagts och sammanställts i en katalog.

Robin Gullbrandsson är arkeolog och byggnadsantikvarie. Han har tidigare arbetat i Skara stifts kyrkoinventering och bland annat skrivit boken ”Tusenårigt arv – Skara stifts kyrkor”. Boken utges i samarbete med Jönköpings läns museum.

Gediget lexikon med kyrkliga föremål

Vem vet vad en monstrans är? Vem kan skilja mellan halslin, cialis handlin och huvudlin?
Lavabo eller Ampulla, ambulance hur vet man vilket som är vilket?

Den 1 juli utkommer en nytt gediget arbete i Skara stiftshistoriska sällskaps skriftserie.
Lexikonet är producerat vid Göteborgs universitet, Institutionen för kulturvård. Boken, som har rönt stort förhandsintresse går redan nu att beställa i vår webbutik.

 

Utgrävningar vid Sveriges äldsta kyrkorum

150623

Just nu pågår utgrävningar på kullen precis bakom Varnhems klosterkyrka. Långt innan munkarna etablerade sig fanns här en kristen bosättning. Så småningom uppfördes en stenkyrka. Men det finns ett stort antal gravar redan från 900-talet, here kanske så många som 2000 st.

Utgrävningarna är publika och pågår under några dagar i juni  och juli 2015 med dagliga guidningar. Det är ett 50-tal arkeologistudenter från Göteborgs universitet som utför arbetet. Utgrävningen leds av arkeologen, look tillika hedersledamot i Skara Stiftshistoriska sällskap, buy cialis Maria Vretemark vid Västergötlands museum.

Utgrävningar av kyrkorummet och valda delar av kullen genomfördes 2007. Nu görs en andra utgrävning inför uppförandet av ett arkeologiskt skydd. Byggnationen påbörjas under hösten.

Publika utgrävningar
22-26 juni 29 juni – 3 juli Vardagar kl 09.00-16.00 Med reservation för ändringar.

 

Maria Vretemark utsedd till hedersledamot

På årsmötet i april utsågs 1:e antikvarie Maria Vretemark till hedersledamot i sällskapet. Maria Vretemark är verksam vid Västergötlands museum i Skara. Hon har bl a  lett utgrävningarna i Varnhem som givit oss ny information om det tidiga kristnandet i Sverige. Den utgrävda platsen i Varnhem rymmer Sveriges äldsta bevarade kyrkorum!

Publika utgrävningar i Varnhem sommar
Under perioderna 22-26 juni samt 29 juni-3 juli  sker nya utgrävningar på platsen. (Öppet vardagar kl 09.00-16.00). Därefter kommer uppförandet av ett arkeologiskt skydd att starta.
Projektet är ett samarbete mellan en rad olika aktörer.

Varnhemsfolder 2015

Välkommen till vår webbutik!

I webbutiken hittar du hela vår bokutgivning sökbar på olika kategorier.

Vissa böcker som anges som slutsålda i webbutiken och är slut på förlaget kan ändå finnas tillgängliga på antikvariat eller saluföras som e-böcker. Det sistnämnda anges på produktbladet.

Välkommen med din beställning!

En helig pilgrimsfärd – av ambassadören som blev franciskanermunk

Lars Skytte är svensk ambassadör i Portugal när han konverterar till katolska kyrkan 1647 och upptas i franciskanorden. Skyttes konversion var en stor internationell skandal sett ur svenskt perspektiv. Han kallas sedan till Rom, pharmacy dit också drottning Kristina anländer efter abdikeringen, order och till henne dedicerar han sin bok Peregrinatio sancta Den heliga pilgrimsfärden.

Boken utges i samarbete med Vatikanbiblioteket och kan beställas i sällskapets nätbutik.

Läs mer!

Knösar och dalkarlar i nya medlemsbladet

I det nyutkomna medlemsbladet nr 4/2014 står att läsa artiklar om bland annat ärkebiskopar med anknytning till Skara stift och 200 års historia i prästdynastin Knös. Vi får också veta hur det gick till när dalkarlarna sökte sin frälsning i Götlunda. Lennart Nordqvist delar med sig av tankar kring det gångna stiftsjubileet och inte mindre än tre nya böcker i sällskapets skriftserie presenteras.

Lada ner bladet här!

Klockspel invigt i Skara

Fem hundra personer fyllde domkyrkan vid invigningen av det nya klockspelet i Skara på kvällen före första söndagen i Advent. Flera talare medverkade vid invigningen som förrättades av biskop Åke Bonnier.

Många företag, price pastorat, medical kommuner, malady privatpersoner och föreningar (däribland Skara stiftshistoriska sällskap) har tillsammans gjort tusenårsgåvan möjlig. Resultatet hittills är drygt 700.000,-. Insamlingen sker genom Missalestiftelsen, och som en hyllning framfördes vid invigningen ett avsnitt ur Skaramissalet.

Det finns fortfarande möjlighet att lämna bidrag till klockspelsinsamlingen på bg 5423-3457. Klockspelet ljuder på fasta tider fyra gånger per dag.
Läs mer!

Prästmötespredikan från 1644 utgiven

Blutherus tämligen sällsynta prästmötespredikan är intressant då den förmodligen är den första som är tryckt för Skara stift och dess innehåll ger oss en god bild av vad som förkunnades vid prästmötet. Nu föreligger den i nytryck i faksimil samt i transkription och kan beställas genom sällskapets webshop.