Kontakt

STYRELSE vald vid årsmöte den 18 maj 2019

ORDFÖRANDE Johnny Hagberg, Tullportagatan 6B, 532 30 SKARA.
0510-48 52 15 jarpas.pastorat@svenskakyrkan.se

VICE ORDFÖRANDE Lena Maria Olsson Floberg,Parkvägen 18, 513 33 FRISTAD. 070-650 56 21 lena.floberg@svenskakyrkan.se

SEKRETERARE Robin Gullbrandsson, vice sekreterare,Trävattna Salstorp, 521 56 Floby, 0515-450 77, 070-404 84 98, robin.gullbrandsson@vgmuseum.se

KASSAFÖRVALTARE Gunnar Wilsson, Parkgatan 8, 532 32 SKARA, 070-561 61 63
info@wbbab.se

LEDAMÖTER
Markus Hagberg,Hindsbogatan 36, 532 32 Skara, 0725-362898
markus.hagberg@gmail.com
Helena Långström Schön, vice sekreterare, Skolgatan 16, 532 31 SKARA, 0511-34 32 72, 076-203 44 00 helena.schon@telia.com
Karin Nelson, Gustav Adolsfgatan 20, 521 90 LIDKÖPING, 0510-53 24 70. Karin.nelson@svenskakyrkan.se
Fredrik Hägglund, utgårdsgatan 30, 504 47 Borås, 0511-262 62, 073-312 21 44, fredrik.hagglund@svenskakyrkan.se
Åke Larsson, Söne Stommen 1, 531 97 Lidköping, 0510-53 10 01, ake.larsson47@outlook.com

HEDERSLEDAMÖTER
Professor Bertil Nilsson, Sunnanvägen 14 H, 222 26 LUND
Docent Christer Pahlmblad, Kastanjegatan 56, 224 56 LUND
Docent Sven-Erik Pernler, Bara Hallgårds 502, 622 58 ROMAKLOSTER
DMin Karl-Erik Tysk, Norråsvägen 5, 812 93 KUNGSGÅRDEN
Professor Per-Axel Wiktorsson, Luthagsesplanaden 28 B, 752 24 UPPSALA
1:e antikvarie Maria Vretemark, Parkgatan 7, 532 32 SKARA

REVISORER
Ingmar Andhill, Stora Bergsgatan 41, 545 33 TÖREBODA, 0506-125 50
Lars Berg, Norra Lundby, Trumpetaregården, 532 93 AXVALL, 0511-149 92, 0511-265 02 (arb), 073-624 70 68

REVISORSERSÄTTARE
Eva Hermansson, Fagerströmsgatan 3, 532 33 SKARA, 070-762 49 56
Gert Alnegren, Glimmergatan 125, 441 56 Alingsås, 0322-63 45 55

VALBEREDNING
Jan Kesker, Afzeliivägen 36, 441 46 ALINGSÅS. 073-801 22 66 /sammankallande/
Robert Lorentzon, Domprostegatan 1, 532 31  SKARA, 0511-265 01
Anita Hammar, Sven Hofsgatan 11, lgh 1002, 532 33 Skara, 0511-182 24
Samt en styrelserepresentant.

MEDLEMSREGISTRATOR
Ulla Falk, Hattmakaregatan 10, 532 33 Skara, 0511-262 18  arbete, 0511-179 60 bostad, 070-555 24 80 mobil,  munkgarden@telia.com