Medlemsblad

Medlemsblad 2004 Skara domkyrka – en byggnad i tiden / 150 år sedan Maria Elisabeth Hesselblads födelse / Göteborgs stift 400 år / Reliker och relikbruk i det medeltida Norden / Prästen Nils och kyrkan i Edsleskog / Helgonet i grytan / Sandareds kyrka 60 år / Esaias Tegnér och kristendomen / Prinsessa på vift? / Om den heliga nattvarden – Johan Blomqvists prästmötesavhandling 1902 / Utdrag ur årsmötesprotokoll / Ny kyrklig heraldik av Davor Zovko / Från vårt boklager: Biskop Osmund / Nyutgivning av historiska motståndsdokument / Från vårt boklager. Vägen till bekännelsen / Forskare har fått upp ögonen för samlingarna i Skara / Elfrida André – en föregångare / Gud är mitt allt – om Maria Euphrosyne / Från vårt boklager: Skara stift 1000 år.

Medlemsblad 2003 Gregorii mässa / Hur god var egentligen Bengt den gode? / Beviset för att Sverige ännu är ett kulturland (Dick Harrison) / Stentorps ryktbare kyrkoherde / Från vårt boklager: Breviarium Scarense, Sveno Jacobi / Heliga gravens av Jerusalem riddarorden / Varnhems kloster i ny skrift / Benedikt XVI. Ett liv / Från vårt boklager: Lars Skyttes pilgrimsfärd / Herman Neader – en präst utöver det vanliga / Elsa Kozenko / Metaller i helig tjänst / Från vårt boklager: Kungsljus / Liktal / Från vårt boklager: Haquin Spegel / En kyrkohistorikers arbetsbibliotek / Nu skapas historia – De la Gardie-orgeln i Varnhem / FRån vårt boklager: Medeltida taklag i Skara stifts kyrkor.

Medlemsblad2002 Gyllene biskoplig gåva / Relikskrinen från Eriksberg och Jäla / Liturgi i Svenska kyrkan i ord och bild från då och nu / Två bestulna präster / Kristen tro i målade och målande bilder / Bibeln och människan – Helge Brattgårds doktorsavhandling / Skara stift är äldst! / Biskop Svedbergs omtanke om Pennsylvanien-svenskarnas bildning / Kunglig klenod – Silverbibelns symbolkraft / Matrikeln för Skara trivialskola 1749-1809 / Nu skapas historia – De la Gardie-orgeln i Varnhem / Ett fotografi av Synnerby gamla kyrka

 Medlemblad2001 Begravningspersonalier över Lars Kagg / Tre präster Mariaestadius / Årsmöteskallelse, verksamhetsberättelse, resultaträkning / Västsvenskt orgelbyggeri / Pilgrimsvandring i Maria Euphrosynes fotspår / Fornsvenska legendariet / Sällsynta och ofullständiga böcker – om Fredianis Uppsalatryck / Ovan valven / Jubelvecka i Dammsvedjan / Kyrksam bock / Jesper Svedberg och Carl XII:s kyrkobibel / Ad fontes med Wiktorsson / Bokliga krisbyten presenters i ny katalog / Sven Fridon Senior cleri i Sverige.

 Medlemsblad1904 Maria Euphrosynes bönekammare på Läckö slott / Ida från Rackeby ville spränga gränser / Mariestads lagbok från 1597 / Biskop Rudolf av Mecklenburg / Takmåleri från Brismene gamla kyrka? / Söderling – en svensk orgelbyggarfamilj / Några Wijsor om Antichristum / En minnesvärd samling i Örsjö / Gottfried Klingner / Hundraårig komministeränka i Habo valsar i bladen 1839 / Birgittakällan och kungadopet / Voff! Rör inte min kompis! / Trogareds kapell jubilerar / Gäsene härad / Den Wallinska koceptboken / St Ansgars kyrka i Uppsala / Bakom bilderna. Biskopsporträtt i Strängnäs / Växjö stifts herdaminne / ”Ha mig som en signetring vid ditt hjärta” / En utfärdspredikan över Johan Hindriksson Rytter till Levene och Bestorp.

Medlemblad1903 1819 års psalmbok fyller 200 år / Skara stifts äldste präst 100 år / Flitig kyrkobesökare / Wallin, den Ensamme och Ende / Biskop Brynolf II Karlsson / Olof Skötkonung döptes i Birgittas och S:t Sigfrids källa / Kyrkans föremål – beskrivande lexikon / Givmilda boråsköpmän i Borgstena / Drakdödaren i Masthuggskyrkan / Gotisk vagga i Masthuggskyrkan / Språkets fontäner / ”Ha mig som en signetring vid ditt hjärta” / A propos mitt opus om Caroli kyrka.

Medlemblad1902 Kyrkor som brinner / ”Ha mig som en signetring vid ditt hjärta”  / Bärande tro i gudstjänstens mitt / Ett kungadop – men i vilken källa? / Tre gåtor i Edåsa / Snart en trettioårig tårtbit – med många bottnar / 200 år sedan Claes Johan Ljungström föddes / En utfärdspredikan över Johan Hindrickson Rytter till Levene och Bestorp 1644  / Anders Holmer // Grattis till vår medlem Mats Malm! / Bokdag på hemgården i Borås / Ytterligare om kyrksamma hundar / Jubileum i Borås – såväl i staden som i kyrkan / Om det trettiotredje stiftshistoriska symposiet, den 2-3 maj 2019 i Västerås / Bokband för en påve / Historisk idag i Uppsala domkyrka på St Eriksdagen den 18 maj 2019 / History Written Today At Uppsala Cathedral / Årsmötet i Stora Levene den 18 maj bjöd på en inblick i platsens färgstarka historia genom två föredrag / Smedbergsjubileet i Ryda / Mariestads lagbok / Välkommen till Släktforskardagarna 24-25 augusti 2019 i Borås.

Medlemblad1901 Johan Hindrickson Rytter / 200 års sedan C. J. Smedbergs födelse! / Bilder av tron / Falköping – Kraków / Norra Kedums kyrkogård anno 1915 / Göteborgs stifts herdaminne / Prästgårdar och biskopsgård i böcker från Karlstads stiftshistoriska sällskap / Bokdag på hemgården i Borås den 23 mars / Skara stiftshistoriska sällskap kallar till årsmöte / Verksamhetsberättelse Skara stiftshistoriska sällskap 2018 / Ny bok / Andakt vid höstmöte med Skara stifts emeritiprästförening i Flämslätts kyrka 2018-10-10 / Kyrkklockans klang / Minnen av Nathan Söderblom / Stiftshistoriskt Symposium Västerås 2 – 3 Maj 2019 / Ett kungadop – men två källor / Suntaks gamla kyrka byggnadsminne / Exlibris för en lärd präst / Bokband för en kardinal / Något om Serenius och Swedberg / Uppsala stiftshistoriska sällskaps årsskrift.

Medlemsblad1804 Bibel tryckt i Skara / Dödsdömda präster / Artikularkyrkor i Slovakien / Det tryckta Ordet – medierevolutionen för 500 år sedan / Ett kiliastiskt nedslag i Torbjörntorp / Kalmar stifts biskopsporträtt / Io. Grolierii et amicorum / En brobyggare hyllas (Birger Forell 1893-1958) / Fromhetsglimtar ur en släktkrönika / I utkanten av Västergötland / Mellan fromhet och vidskepelse / Några händelser från Skara stift under 2018 /Uppembarelseboken och talet 666 / Kyrkoherdarna i Fägre nästan i paritet med släkten Meurling i Kristdala / Min bok om Bengt Högrell: Högrells väg från vallpojke till kyrkoherde.

Medlemblad1803 Skjuten med en muskötkula genom kinden / En gravhäll och en sarkofag i Uppsala domkyrka / Domprosten Edward Wermkrantz / Vigsel med förödande konsekvenser / När högkyrkligheten kom till Tidaholm / Ny bokutgivning / Internationellt forskarbesök på västgötska kyrkvindar / Bokmässan 2018 – Författarbesök i montern / Boktitlar i lager / Fem kistplåtar i Tärby / Det sista handklädet i Skara stift / Nordiskt bibelmuseum / Stiftskollekt / Heraldik av Bengt Olof Kälde för Skara stift / Agda österberg / Orgeln i Läckö slottskyrka.

Medlemblad1802 Biskop Vincent och Stockholms blodbad / Intressant fynd i Seglora / Orglbrus på årsmöte / Årets vackraste västgötabok / Mellan halshuggning och avsättning – två biskopsöden i Skara stift / Intressanta föredrag på Stiftshistoriska symposiet i Linköping / Ny stormästare för Malteserorden / Biskop Erik Aurelius Evangelium för gudlösa – herdabrev till Skara stift / Prosten Linnarsson / Rpda och Fagerhult / Tore Nyberg / Then Swenska Psalmeboken 1582 / Bibelvägning som propagandavapen / Din egen Anne-Margrethe / En annorlunda gudstjänstlokal / Skarakollegiet i Paris / Kättarland / Storeberg / Lorens Christian Retzius – ett 200-årsjubileum /Runstenen på Kållands Åsaka kyrkogård / Biskop Danell fick vapensköld av ungdomsrådet på 60-årsdagen / Den vita dräkten / Bengt Wahlström.

Medlemblad1801 Orgeln – en glädjekälla / Lutherbilden som kom till Sverige / Maria Vretemark recenserar Mellan liljan och sjöbladet / Serafia Nilsson, f Larsson, från Falköping / 1700-talsfunderingar kring romer / En kort och enfaldig utfärdspredikan över Fru Margaretha Lilia 1646 / Om betydelsen av våra sockenkyrkor / Kallelse till årsmöte i Varnhem 14 april / Verksamhetsberättelse 2017 / Skarabiskopen som protesterade mot sin egen vigning / Historisk utblick på strukturförändringar i Skara stift / Biskop från Skara stift / Välkommen åter till Skara stift / En alldeles unik gudstjänst / Den behornade Mose i några tidiga tyska bibelutgåvor.

Medlemblad1704 Gunnar Wennerberg 200 år / Förekom offerkyrkosed i Hedared? / Boksläpp: Klangrum, orglar i Skara stift / Att tjäna är människans storhet / Carl Henrik Martling (1925-2017), Luther som kyrkofader / En kort och enfaldig utfärdspredikan över Fru Margaretha Lilia 1646 / Den västgötska kyrkogårdens utveckling / Om västgötska altarskivor / Minnesteckningar över präster och diakoner i Skara stift 2013-2017 / Oidentifierad präst nu identifierad / Feststämning och stenkastning – det blev en bokmässa i år också / Då valde påven Skara / Tidigare okänt exemplar av Breviarium Scarense funnet i kyrka i Strängnäs stift / Två gamla Wennerbergdokument / Stiftshändelser 2017.

Medlemsblad1703 In Laudem gloriae / ”Avvigning” i Varnhem eller att ta en kyrka ur bruk / Ingmar Milvedens forskning / Bertil Rehnberg 1917-2017 / Den siste bäraren av Nordstjärneorden bland prästerna i Skara stift / Katolikernas lilla katekes / Mellan liljan och sjöbladet 2:1 / Sankta Helena – ett danskt helgon? / Invigningen av ny orgel och tornkammare i Valstad kyrka den 8 december 1968 / Series pastorum i Skara stift / Gör Kristus känd! – biskop Lars-Göran Lönnermarks herdabrev / Klangrum – bok och skiva om orglar i Skara stift / 1897 och 1917 års porträttmatriklar för Skara stift / Then Swenska Psalmeboken 1582 / Gunanr Wennerbergs jubileum / Program för kontraktsmötet i Hjerpås tisdagen d. 20 Aug 1895 / En kort och enfaldig utfärdspredikan över Fru Margaretha Lilia 1646.

Medlemsblad1702 Sveriges äldsta dopdräkt? / Anders Arborelius utnämnd till kardinal / Kata gård – om kristna vikingar i Varnhem /Underrättelse om fromma stiftelser i Skara stift / Katolikernas lilla katekes / Förbud mot hundar i Varola kyrka 1794 / Vikingar i västerled / Mellan liljan och sjöbladet 2.1 / Till Kyrkans målsman vid konungens rådsbord! / ”Smålänningen” och ”språkforskaren” Samuel Björckman / Biskop Brynolf Algotssons kanonisationsprocess / Herdaminnet – en avslöjande publikation / Vikingar och hunner på sällskapets årsmöte / Minnen och reflektioner från Habo 1973-1984 / Biblia Pauperum.

Medlemsblad1701 Tre konungar hälsar Konungarnas Konung / Skara stift och svenska kyrkan i London / Then Swenska Psalmeboken 1582 / Brynolf – död i 700 år, salig i 525 / Ny bok om vänstervågens påverkan på kyrkan / Nytt ljus över Ås kloster /  / Kallelse till årsmöte i Varnhem 22 april / Verksamhetsberättelse 2016 / Biblia Pauperum i Husaby kyrka / Vägen mot bekännelsen / Birgittasystrarna i Uden och deras klosterbibliotek – en okänd pärla / Protestanten i Stenstorp / Kyrksamma hundar / Om en försvunnen grav på Råda kyrkogård / Mellan liljan och sjöbladet 2:1. 

Medlemblad1604 Biblia Pauperum i Husaby kyrka/ Agda Österberg: ”Skönheten, ljuvligheten och kärleken till nästan” /När döden gästar / Gåva till Stifts- och landsbiblioteket / Tack för stiftskollekt / Then Swenska Psalmeboken 1582 / Bok och skiva om orgelskatter i Skara stift / Lustseglatser i språkets värld / Birgittasystrarna i Rom får ny generalabbedissa / Samling och sändning – biskop Helge Brattgårds herdabrev / Ett hundraårsminne / Från renässans till barock. Altaruppsatsen i Varnhems klosterkyrka / Påtorps kloster och prästmordet i Längjum / Kjellander och högkyrkligheten / Historiskt i Lunds domkyrka / Dödsdomar och spöslitning – en häxprocess i Örslösa / Bokmässan i Göteborg / Ny bokutgivning.

3-16.indd

Medlemsblad1603 Två sjuttonhundratalsavhandlingar om romer / Heliga Birgitta och Elisabeth Hesselblad – en intersektionell jämförelse av två svenska helgon / Hem till Örslösa / Slagsmålet i Åsle prästgård / Anders Petter Holmström / Körsbärssommar för längesen / Patrik Göransson i Tallin lever mitt i historien / Bredd och djup i Stiftshistoriska sällskapets skriftserie / Slutsålt / Program för bokmässan 2016 / Friggeråkers kyrka / Ett ex libris av malteserriddaren Bruno B. Heim / Biskop Thurgot och träkyrkan i Skarke (Varnhem)1 / Branden på Brunsbo 1712 / Västgöta-Bokmässa i Skara 14-16 oktober.

untitled

Medlemsblad1602 Svenska helgon / Rundkyrkornas berättelse / Ett medeltida ciborium från Eggby kyrka / Stiftshistoriska symposiet i Karlstad / Inspirationskälla till handboksförslag? / Fredrik Kjellander och Sune Wiman / Breviarium Scarense / Minnesord Lennart Franck / Årsmötesreferat / Tack till Margareta Jansson / Två möten / Västgötar i psalmboken XV/ Gunnel Vallquist hade rötterna i Vilske-Kleva / Släktforskning och en prästsläkt / Biskop Karl-Gunnnar Grapes herdabrev.

1-16.indd

Medlemsblad1601 Biskopsbesök i Varnhem / Ett nytt svenskt helgon / Överhovpredikanter – rättad lista / Thure Weidman – en biskop av sin tid / Brita Tolls textila arv / Medlemsbladet har fått nytt utseende / Upplev bokmässan inifrån / Kjellander, Lysander och flyttningsbetygen/ Kallelse årsmöte 9 april /Verksamhetsberättelse för 2015 / Törnblad – glimtar från tre prästgenerationers liv / Mariakyrkans minnesmedalj och jubileumsfirande / Senaste publikationerna.

4-15.indd

Medlemsblad1504 Breviarium Scarense / Kållands Råda – från då till nu / Medeltida taklag i Skara stifts kyrkor / Kyrksafari på Falbygden / Som ett klockspel hör jag dig / En julhelg i förnedring / Johannes Jansson Sandén / Överhovpredikant / Biskop Ernst Jakob Keijers herdabrev / 95 000 besökare på bokmässan i Göteborg / Kyrkans föremål – brskrivande lexikon / Unik utgåva om svenska medeltida skrivare / Den heliga pilgrimsfärden / Fredrik Kjellander och Sven Danell.

3-15.indd

Medlemsblad1503 Göteborgs domkyrka 200 år / Jonas Rudberus – prost, orgelbyggare, entreprenör / Vägen mot bekännelsen – perspektiv på organisation, bekännelsebildning och fromhetsliv / Två biskopsbesök hos Kjellander i Stenstorp / Stifthistoriska sällskapets skriftserie – titlar i lager/ Slutsålda böcker / Program för bokmässan 2015 / Biskop Hjalmar Danells herdabrev / Unik utgåva om svenska medeltida skrivare / Carl Wilhelm Pettersson – en gotlänning i Husaby / Stiftshistoriskt symposium i Göteborg 7-8 april 2015 / Vad skaradomprosten fick höra – berättelsen om Ingrid av Skänninge / Medeltida taklag i Skara stifts kyrkor.

2-15.indd

Medlemsblad1502 Biskop över svenska och indianer / Lindholmska släktkronan i Skara domkyrka / Maria Vretemark ny hedersledamot / Pergrinatio sancta / Longs by / Series pastorum i Acklinga pastorat / Skulle prästen begravas annorlunda? / Drottningen besökte Vatikanbiblioteket / Jesper Svedberg som utlandsbiskop – speglat i ett unikt prästbrev / Prästernas bildningsförbund / Protokoll från årsmöte.

Medlemsblad1501

Medlemsblad1501 Miserando atque aligendo / Melinarna i Skara stift del 4 / Knös och Sylvén – två lärdomssläkter från Västergötland / Ett franskt relikskrin i Röhsska museets samlingar / Slädene kyrkas altaruppsats / Herrskapsläktare i Södra Vings kyrka / verksamhetsberättelse och årsrapport för 2014 7 Vägen mot bekännelsen / Brynolf Algotsson och Skarabreviariet / Lars Skyttes pilgrimsfärd / Med Birgitta i Det heliga landet / En Flämslätts-psalm från första frivilligkåren? / Kulturens avtryck i språket / Biskop Sven Danells herdabrev.

4-14.indd

Medlemsblad1404 Den heliga pilgrimsfärden / Lars Skytte –ambassadören som blev franciskanermunk / Ärkebiskopar under hundra år med anknytning till Skara stift / Barndomsminne av biskop Gustaf Ljunggren / Påvens personliga skräddare / En tysk monstrans i förgyllt silver ur Röhsska museets samlingar / 200 år med Knösarna / Om biskopskors / En biskopskräkla från början av 1200-talet / Jesper Swedberg och nonjours / När dalkarlarna sökte sin frälsning i Götlunda / Biskopar i Uppsala 1594-2014 / Tankar från ett jubileum / Prästmötespredikan 1644 / Vägen mot bekännelsen / En gränsöverskridande 100-åring / Några folkliga böner / Skara domkyrka / Biskop Yngve Rudbergs herdabrev.

3-14.indd

Medlemsblad1403 Stiftsjubileum / Melinarna i Skara stift del 3 / Religiösa uttryck i Röhsska museet / Jubileumsbok / Jubileumsinsamlingen 1964 / Slädene än en gång / Söderköpings riksdag 1595 / Skara domkyrkas klockspel / Kåre Skredsvik – präst med avklippt prästkappa? / Sveno Jacobi – Skaras förste protestantiske biskop / Hedersledamoten Alf Härdelin avliden / Några glimtar när Skara stift var som störst / Uppsala stifts herdaminne 1367-1527 / Biskop Gustaf Ljunggrens herdabrev / Birgittinska nedslag i Varnhemsbygden / Dopängeln som fick sväva på nytt / En stiftshistorisk märklighet.

2-14.indd

Medlemsblad1402 Darentorps svävande dopänglar / Melinarna i Skara stift:2 / Det bärbara altaret i Varnhem / Haquin Spegel – en antologi / Lennart Franck 90 år / Doris Karlström minns sin skola, en svunnen epok i Töreboda / Årsmötesprotokoll / Var finns stiftsfilmen från 1946? / Mysterier vid biskopsval / Stifthistoriskt symposium på Flämslätt / Lite psalmhistoria / Några översättningar och deras historia / Ett unikum / Baroner, bönder och bolsjeviker i Estland / Den avkortade prästkappan / Frågor till en västgötapräst / Skara stift firar 1000 år / Skara domkyrka får klockspel / Skaramissalet: Tal vid frimärkslanseringen den 8 maj 2014.

1-14.indd

Medlemsblad1401 Prästmötespredikan 1644 / Ett besök i Valamo Kloster / Birger Forell – denstore hjälparen till människor i nöd / Änglar och drakar- en gotländsk kulturskatt / Kejne. Verkligheten bakom 1950-talets rättsröteaffärer / Den kejserlige livläkaren doktor Johannes Copp von Raumenthal / årsmöteskallelse och årsberättelse för 2013 / Melinarna i Skara stift / De biskopliga ämbetstecknens återkomst.

untitled

Medlemsblad1304 Sveno Jacobi – boksamlande biskop / Asmunds källa / Europeisk historia på Örslösa kyrkogård / Kommentar kring artikeln om Slädene Kapells invigning 1924 / Intervju med Britta och Arne Skäremo om att åka på ”Konsistorii skjutskärra” / Sveno Jacobi: Boksamlaren, biskopen, teologen” / Taa- och Billevapnen – biskop brynolf Gerlakssons vapen / Carl-Otto Westerhäll in memoriam / Apokatastasistanken hos John Ternstedt / De Blinde Se / Den märklige biskop Osmund / Lars Skyttes Peregrinatio Sancta / Mariaväxter i folktron / Några påvliga ex libris.

3-13.indd

Medlemsblad1303 Sensationellt fynd i marka kyrka / Från Lister till Strö / Orgelfabrik som tystnat /Invigningen av Slädene kapell 1924 / Förvaltare av Guds brokiga nåd / En lärare på landet / Mariaväxter i folktron / Starka präster / Fader och son i uppror mot konungen- Något om västgötaherrarnas uppror / Medeltida murar i Kållereds kyrka / Kungligt besök i Varnhem / Musikhistoria från en av våra medlemmar / ”Huvudlös” biskop den förste i Skara? / Rektor uppvaktar Eforus.

2-13.indd

Medlemsblad 1302 Biskop Osmund / Kyrklig stavgång – något om ecklesiastiska stavar / Forskning pågår: birgittinsk tidegärdsliturgi i Nederländerna och Belgien från 1400- till 1800-tal / Mofalla kyrka / Torpa hovkyrkas memorialbok blir digital / Skara stift och Västergötland i Britt G Hallqvists författarskap / Några perspektiv på den medeltida mariakulten i Sverige / Behornad Mose i Hedareds stavkyrka / Talade Gud till oss eller var det bara inbillning / Mjäldrunga kyrka / Västgötar i psalmboken 14 / Referat från Stiftshistoriskt symposium i Härnösand.

Medlemsblad1301

Medlemsblad 1301 Sankta Marie kapell / Kålland – ett kontrakt med lärda präster / Enchiridion / Jubelfesten på Flämslätt 1993 / Biskopsporträtt i Karlstads stift / Glimtar från Älgarås kyrka / Klockarhemmet i Vånga / Skara stift mister Finnerödja och Tiveds församlingar / Beata Kyles brudskrin / Verksamhetsberättelse för 2012 / Biskopsval i Skara stift 1701-2012.

meddelandet 4-12.indd

Medlemsblad 1204 Inre samling / Missionären, kyrkoherden och uppfinnaren Anders Elgqvist / Besök i vatikanbiblioteket / Jällby kyrka / prosten i Borås / På jakt efter eskarbunkeln i Den heliga gravens kyrka i Jerusalem och i London / En prästgårdsidyll / Stenmästarens legender / Apokatastasis (en berättelse om alltings återställelse)/ Gustav II Adolf rider omkring bland prästgårdar.

meddelandet 3-12.indd

Medlemsblad 1203 Skara stift i förändring / Fiskebäcks kapell / Triumfkrucifixet från Skara domkyrka i Dalsland / Åke Bonniers biskopsvapen med hans egna kommentarer / Paulus Henrici Melartopaeus / Svenska kyrkans Lekmannaförbund i Skara stift 1922-2012 / Ordensförläningar till präster / Locketorp och Väring – några minnen / 50 år sedan den stora pastoratsregleringen / Hyllningstal ( i urval ) till ordf Johnny Hagberg 60 år / Kulturhistoriska nedslag på och omkring Ronsjö kyrkogård / Kyrkor i Skara stift / Lista över biskopar i Skara stift / The Vatican Library and it’s Famous Salone Sistino.

Medlemsblad1202

Medlemsblad 1202 Suntaks gamla kyrka / Opiumvallmo, facklor och änglar – nyklassicism på kyrkogården / Kornguden från Vånga / Fältprästen vid sidan av de stora händelserna / Heliga Birgitta i Skara domkyrka / Västgötar i psalmboken 13 / Julhälsningarna speglar stiftets historia / Referat från Stiftshistoriskt symposium i Stockholm / Recension av Jesper Swedbergs Swensk Ordabok / Länkar till Ronneby / Kyrkor i Skara stift, bakgrund till fotoarbetet / Utfärdspredikan över Johan Hindrickson Rytter.

Medlemsblad1201

Medlemsblad 1201 Märkligt kyrksilver / Huvudbonad och handkläde – två bortlagda delar i den prästerliga dräkten / Kyrkliga kärl gömmer ofta obesvarade frågor / John Ternstedt om nattvarden / Västgötar i psalmboken 12 / Välkommen medlem nr 1000! / Luxuria eller Terra på relieferna i Siene och Strö? / Intresse för Ås kloster / 1897 och 1917 års porträttmatriklar för Skara stift / Christina Ekström med musikervänner presenterar i ord och ton: Skönhet och känsla, Brödrakyrkans musikliv under 1700-talet i fokus / Peringskiölds verk utges / Verksamhetsberättelse 2011.

Medlemsblad1104

Medlemsblad 1104 Gabriels besök hos Maria / Skövdeflickans gravsten på Gotland / En dag på Bok & Bibliotek / En själavårdande predikan / Spåren efter Paulinus – S:t Sigfrids motsvarighet i norra England / 50 år sedan Nils Lindholm slutande i Tengene pastorat / Sånger till fyra kyrkfester i Skara stift / Johan Rezelius och hans familj / Västergötlands medeltida stenskulptur / Hemförandet av S:ta Elins döda kropp / Amelie von Braun, flickan från Kölingared, som startade söndagsskolan i Sverige / Tankar om en sångsamling och om en västgötsk prästsläkt.

Medlemsblad1103

Medlemsblad 1103 Hedareds stavkyrka / Erland Olsson – missionsförbundaren som blev katolik / Flitig stiftshistoriker / Biskoplig heraldik / En livsfarlig biskop i Skara / kyrktagning – tacksägelsen som försvann / Västergötlands kristnande – ett religionsskifte underifrån / Mellan Liljan och sjöbladet / Så kristnades Mark / Legenden om Livets träd / John Ternstedt och Sören Kirkegaard.

Medlemsblad1102

Medlemsblad 1102 Sadelmakaren Jacob Månsson med hustru / Bara missionärshustru – om Alfhild Fristedt från Rångedala / Kyrkan föregångare med kvinnlig rösträtt / Jungfru Maria gick i gräset då fick hon höra ormen fräste / Referat från Stiftshistoriskt symposium i Eskilstuna / Västgötar i psalmboken 11 / Sven Lundblad – omstridd biskop i en turbulent tid / Mårten Landahl möter Sven Lundblad i strid om försoningen / En klassisk biskopsvisitation / Underrättelse om Fromma Stiftelser i Skara stift.

Medlemsblad1101

Medlemsblad 1101 Varnhem i fokus / Dömd till döden men fick vatten och bröd! / Den dramatiska lottdragningen i Västerås domkapitel 1914 / Västgötar i psalmboken 10 / Ung präst i Skara stift på 1960-talet / En märklig levnadsbana / Förödande inskriptionsmiss på lillklockan i Christinae kyrka i Alingsås / Ny bok om Varnhem / Carl von Linné / Verksamhetsberättelse 2010.

Medlemsblad1004

Medlemsblad 1004 Sävare kyrka / Pilgrimsvandringar / Mer om patronella och prependepastorat / Tusen år av tillbedjan på samma plats / Klostret vid Viskans os / Västgötar i psalmboken 9 / Vardagsböner från Västergötland / Jungfru Maria, ”blommornas blomma”, lilja och ros / Den svenska reformationens litteratur / Kårjubileer hösten 2010. Skara stifts lekmannanförbund / Landahl, Ternstedt och tusenårsriket.

Medlemsblad1003

Medlemsblad 1003  ”Lova Gud i himmelshöjd, sjung med glädje, lust och fröjd” / ”Körkerödder och lokteblommor” – om den kvinnliga seden att föra väldoftande örter och kryddor till kyrkan / Seminarium kring eventuellt kommande vatikanforskning / Oberammergau 2010 / Västgötar i psalmboken 8 / Stiftsbilioteket i St Gallen / De patronella pastoraten i Skara stift / Helge Brattgård om Martin Luthers betydelse i dag / Västgötaprästers ex libris 2.

Medlemsblad1002

Medlemsblad 1002 Kyrkor och kyrkoruiner / Uppbyggelse och fromhet – kyrkliga möten på Porla brunn i Närke 1913-1937 / Referat från Stiftshistoriskt symposium i Visby / Västgötar i psalmboken 7 / Årsmötesreferat / Skövdeprosten Gunnar Berghs biografi / Magra och feta pastorat / Skara stifts nyaste kyrka – Ledsjö / Västgötaprästers ex libris 1.

Medlemsblad1001

Medlemsblad 1001 Seder och bruk / Doppåsen – inte bara en representativ högtidsdräkt / Västgötar i psalmboken 6 / Ungdoms- och församlingskurserna i Lyrestad / I Gudhems kloster / Antonitklostret i Tempzin / Kyrkras under gudstjänst / Hur fick Töreboda sin kyrka? / Sockenkyrkorna / Lärda präster / Verksamhetsberättelse 2009.

medlemsblad0904

Medlemsblad 0904 Prinsesskonfirmationerna i Levene / Ordet blev sång / Prästmötet i Skara 1773 / Västgötar i psalmboken 5 / Åsle kyrkoråds bekymmer med martialisk fåfänga / Minnesteckningar och herdaminnen – två avslöjande publikationer / Magnus Haraldsson och hans samtid / Ett västgötskt perspektiv mot öster / Mina bästa idrottsminnen / Om musiklivet i Brödrakyrkan under 1700-talet.

medlemsblad0903

Medlemsblad 0903  Prästgården – ett kulturarv? / Ars moriende – om konsten att dö / Diakonin i backspegeln / Något om klosterörternas historia 2 / Västgötar i psalmboken 4 / Biskop Hans Brask i Eggby / Domkapitelarkiv.

 

Medlemsblad0902

Medlemsblad 0902  Swedbergs Swensk Ordabok nu klar / Om konsten att dö / Fältpräster – nyckelpersoner på låg nivå / Olycklig präst i Svenljunga / Cistercienserna – kärleken till lärdom och törsten efter Gud / Något om Klosterörternas historia 1 / Referat från Stifthistoriskt symposium / Skarastiftsandan / Västgötar i psalmboken 3 / Samarbete med Vatikanens arkiv.

medlemsblad0901

Medlemsblad 0901 Gudhems kloster / kyrkan på Flämslätt 50 år / Horae de Domina överlämnad till Estlands biskop / Skara stift i Tanzania / Unikt samarbete med Vatikanen / Prästsläkten Landahl från Landa.

 

medlemsblad0804

Medlemsblad 0804 Magnus Haraldsson – biskop i Skara och Mecklenburg / Inga Flodin – stiftets första kvinnliga veniat / Västgötar i psalmboken 2 / Ekon i Husaby / I Skallmeja togs 1800-talet till vara / Syföreningarna – Gud till ära och människor till hjälp och glädje / J A Ekman som ärkebiskop / Återinvigning av 350-årig orgel i Stralsund / Askeby kloster / Kvinnliga präster 50 år.

Medlemsblad0803

Medlemsblad 0803 Vår Frus tider ut i världen / Västgötar i psalmboken 1 / Biskopssonen Gustaf Adolf Danell, domprost i Växjö och portalfigur / 1000 år sedan Skötkonung döptes / Jerusalemförenigen i Skara / Marias återkomst / Sjukbesök och dödsförberedelse / Andelivets agitator: J A Eklund, kristendomen och kulturen.

medlemsblad0802

Medlemsblad 0802  ”Tills du återupprättat helgedomarna” / J A Ekman – ärkebiskop under händelserika år / Unik bönbok överlämnad till Vatikanmuséet / Referat från stiftshistoriskt symposium i Västerås / Den folkliga jungfru Maria och ormen, en studie av bondesamhällets boteformler / A F Runstedt om gradualpsalmen / Herr Carl i Valstad / Skarstads gamla kyrka.

medlemsblad0801

Medlemsblad 0801 Vår Frus tider / Mystiker i Fägre / Vad kan vi få veta om Osmund? / Stagnelius och Fredsberg / Vad en återfunnen bok kan berätta / Ett västgötskt himmelsbrev / Ny bok om Jesper Svedberg.

 

Medlemsblad0704

Medlemsblad 0704 Johannes Sköldberg – en prästlegend / Lurö kyrka – ett eko från en okänd tid / Ett fönster mot den himmelska kyrkan / Domkyrkobranden i Skara 1947 / Sveriges äldsta bok till Vatikanmuséet / Kyrkklockorna / ”Förfäras ej du lilla hop”

 

Medlemsblad0703

Medlemsblad 0703 Henric Schartau – ett 250-års minne / Petrus Brodd – en girig domprost och en klok domkyrkosyssloman / S:ta Elin av Skövde / Livets slut – ett streck på tidsaxeln / Referat från kyrkohistoriskt symposium / Kyrksamma hundar.

 

Medlemsblad0702

 Medlemsblad 0702 Bok om västgötska kloster / Kvinnan Elin / St:a Elins av Skövde Sjöblad / Prästmötet i Skara 1833 / Biskop Helge Brattgård är död.

 

 

Medlemsblad0701

Medlemsblad 0701 S:ta Elin / Släkten Grotte i Tunhem / Västgötaungdomens julbok / Gryningsljus / Hellstadius – den starke Åsakaprästen.

 

 

Medlemsblad0603

Medlemsblad 0603 Huvudbanér och anvapen / Västgötska präster och predikanter i Estland / Diktarprästen Paul Nilsson / Lundells kyrkruta / Tal vid överlämnande av Skaramissalet till Skara domkyrka 2006 / Phrygius i Skövde – superintendent och författare.

 

medlemsblad0602

Medlemsblad 0602 En västgötskas brev till påven / Skaramissalet under tryckning / Bidrag till frågan om de kyrkliga skrudarnas återinförande / Biskop Hjalmar Danells besök i Estland 1930.

 

 

medlemsblad0601

Medlemsblad 0601 Avlatsbrev i Skara stift / Törnen i otrons tidevarv – om ett kapell och dess skatter.

 

 

medlemsblad0503

Medlemsblad 0503 Likpredikan över Erik Soop 1632 / Ny litteratur.

 

 

 

medlemsblad0502

Medlemsblad 0502 Hemsjö medeltida dopfunt / Prästmöte och prästminne / kyrkohistoriskt seminarium.

 

 

medlemsblad0501

Medlemsblad 0501 Biskopskorset 200 år / Vänga kyrka 100 år / Till Karl-Gunnar Grapes minne