Klockspel invigt i Skara

Fem hundra personer fyllde domkyrkan vid invigningen av det nya klockspelet i Skara på kvällen före första söndagen i Advent. Flera talare medverkade vid invigningen som förrättades av biskop Åke Bonnier.

Många företag, price pastorat, medical kommuner, malady privatpersoner och föreningar (däribland Skara stiftshistoriska sällskap) har tillsammans gjort tusenårsgåvan möjlig. Resultatet hittills är drygt 700.000,-. Insamlingen sker genom Missalestiftelsen, och som en hyllning framfördes vid invigningen ett avsnitt ur Skaramissalet.

Det finns fortfarande möjlighet att lämna bidrag till klockspelsinsamlingen på bg 5423-3457. Klockspelet ljuder på fasta tider fyra gånger per dag.
Läs mer!