Antologi om Haquin Spegel utgiven

Haquin Spegel (1645-1714) är den femte skarabiskop som särskilt uppmärksammats i sällskapets bokutgivning.

Spegel  var superintendent på Gotland, dosage biskop i Skara och Linköping och slutligen ärkebiskop i Uppsala. 2014 är det 300 år sedan han avled i Uppsala.Den nyutkomna antologin, viagra som är ett samarbete mellan fyra stiftshistoriska sällskap, blir på så sätt också en jubileums- och minnesbok över denne betydelsefulle och mångfacetterade biskop.
Boken finns att beställa i sällskapets webshop och kostar 200,-