Årsmöte i Stora Levene 18 maj

09.30 Andakt i Levene kyrka
– Håkan Brander berättar om Levenbygdens intressanta historia
– Robin Gullbrandsson berättar om Johan Hindrickson Rytters gravkor. Gravkoret är beskrivet i sällskapets nyutkomna bok om Rytter.
11.30 Förstärkt förmiddagskaffe i Levene församlingshem
12.30 Årsmötesförhandlingar. Presentation av ny litteratur, bokförsäljning.
13.30 Avslutning

Anmälan senast den 10 maj till Skara stiftshistoriska sällskap.

Ange specialkost. lena.floberg@svenskakyrkan.se
0706-50 56 21 eller 0738-01 23 06