Årsmöte i Varnhem 14 april

09.30 Musikandakt i Klosterkyrkan. Orgel: Karin Nelson
10.15-11.00 Förmiddagskaffe i Varnhemsgården. Presentation av ny litteratur. Fyndböcker för försäljning
11.00-11.50 Robin Gullbrandsson berättar om orgelns och orglarnas historia
12.00 Lunch
13.00 Årsmötesförhandlingar
14.00 Avslutning

Kostnad: 150,-. Meddela specialkost. Anmälan senast den 7 april till
Lena Floberg
Telefon 0706-50 56 21 eller 0738-01 23 06
lena.floberg@svenskakyrkan.se