Beslut på årsmötet 2016

Årsmötet avhölls i Varnhem den 9 april med föredrag av Conny Johansson och visning av utgrävningsplatsen på kullen bakom klosterkyrkan av 1:e antikvarie Maria Vretemark. Under årsmötesförhandlingarna beslutades om en smärre ändring av stadgarna angående placering av föreningens arkivalier. Se kontaktsidan för uppgifter om genomförda val av styrelse.