Boken om biskop Osmund utgiven på svenska

Skara stiftshistoriska sällskap har uppdragit åt den engelska forskaren och latinisten Janet Fairweather att undersöka händelser kring Osmund för att få fram en tydligare och mer rättvis bild av denne biskop som var missionär i Skara stift under vikingatid.
Helt klart är att Osmund har engelskt ursprung och att han framlevt sina sista år i Ely i östra England. Boken är översatt av överhovpredikanten biskop emeritus Lars-Göran Lönnermark. Inom kort utges också den engelska utgåvan för första gången.