Darentorps dopänglar och frimärkslansering

Det senaste medlemsbladet pryds på framsidan av de svävande dopänglarna i Darentorp. Det står också att läsa om Lennart Francks högtidsdag och om mysterier vid biskopsval. I den händelse du inte hade glädjen att närvara vid frimärkslanseringen i Skara den 8 maj 2014 finns överhovpredikanten biskop em Lars-Göran Lönnermarks tal återgivet. Läs mer!