Första Forellbiografin på tyska sedan 1961

I professor Klas Åmarks nya bok Främlingar på väg – Sverige
och Förintelsen uppmärksammas ett antal svenskar som
försökte väcka världen under den pågående judeutrotningen, bland dem
kyrkoherdarna i svenska Victoriaförsamlingen i Berlin – Erik Perwe och Birger Forell.

Genom ett samarbete mellan Skara Stiftshistoriska Sällskap
och Högskolan i Borås föreligger nu för första gången
sedan utgivningen (1961) boken Birger Forell – Leben und Wirken in Den Jahren 1933–1958. Det är en fullödig biografi på tyska av Harald von Koenigswald.

Vill du veta mera? Gå till webbshopen.