Medlemsblad nr 2 2013 utgivet

Medlemsbladet innehåller denna gång artiklar om Bo Ramviken, physician om Britt G Hallqvists författarskap, om perspektiv på den medeltida mariakulten i Sverige samt om forskning om birgittinsk tidegärdsliturgi från 1400- till 1800-tal. Det finns också inslag om Mofalla kyrka, Hedareds stavkyrka och Mjäldrunga kyrka, för att nämna något mer om det digra innehållet.