Nya minnesteckningar utkomna

Trettio präster, order  sinsemellan mycket olika som människor men med ett gemensamt uppdrag att i ord och handling representera Guds närvaro i världen, minnestecknas i en nyutkommen bok av Karl-Erik Tysk.