Nytt medlemsblad ute nu

I det nya medlemsbladet, view nr 3 2015, står bland annat att läsa om takmålningarna i Husaby kyrka, biskop Hjalmar Danells herdabrev och referat om flera nyutgivna böcker. I medlemsbladet finns också en förteckning över sällskapets hela bokutgivning och vilka av dessa titlar som fortfarande finns i lager. Särskilt utrymme ägnas i bladet åt det stiftshistoriska symposium som i år avhölls i Göteborg och dess nyrenoverade, 200-årsjubilerande domkyrka. Ladda ner bladet här