Sällskapets årsmöte i Varnhem 26 april 2014

140426a

Årsmötet inleddes med andakt i Varnhems klosterkyrka med km Markus Hagberg. Därefter fortsatte dagen med årsmötesförhandlingar och två föredrag. Stig Karlsson, viagra Skara, ambulance talade om sockenmagasinens historia. Teol.dr Stina Fallberg Sundmark, Uppsala universitet talade om spår av medeltida vallfart i Skara stift och människors drivkrafter inför pilgrimsvandringen.

Vid årsmötet avtackades de två ledamöterna Lennart Nordqvist och Nils Hjertén och tackades för sitt förtjänstfulla arbete. Två nya ledamöter valdes in: Stellan Wihlstrand och Sten-Åke Engdahl.

140426