Se hela bokutbudet här

Läs om programmet för bokmässan och se sällskapets samlade bokutgivning i detta särtryck från senaste medlemsbladet: Skriftserien

Välkommen till vår monter på Bokmässan i Göteborg 24-27 september:
Monter D02:20