Klangrum – ny bok och CD om orglar

Den 13 december släpper Skara stiftshistoriska sällskap sin nya bok och skiva om Skara stifts orgellandskap! Den heter “KLANGRUM – Orglar i Skara stift. Nu kan du förbeställa boken och cd:n.

I boken skildrar nio författare det västgötska orgellandskapets framväxt och särdrag. Därtill har 15 orglar från olika tider runt om i stiftet spelats in med organist Anders Börjesson, Mariestad, på orgelpallen och Erik Sikkema som tekniker. Det har blivit en välmatad CD på 76 minuter med orgelklanger från fyra sekler där varje orgel får briljera.

Själva releasen sker i samband med lunchkonserten med Anders Börjesson i Mariestads domkyrka den 13 december klockan 12.00.

Nu har du möjlighet att förhandsbeställa exemplar av bok med CD till det särskilt gynnsamma priset 300 kronor + frakt.

För att beställa
Beställning görs till Johnny Hagberg på jarpas.pastorat@svenskakyrkan.se eller till Robin Gullbrandsson på e-post robin.gullbrandsson@vgmuseum.se före 24 november.

Orglarna på cd:n

 • Anders Börjesson spelar på orglar i
 • Kölingared
 • Fänneslunda-Grovare
 • Yllestad
 • Norra Vånga
 • Tådene
 • Österplana
 • Skånings-Åsaka
 • S:t Nicolai (läktare och kor)
 • Bäck
 • Saleby
 • Härja
 • Skara domkyrka
 • Fredriksbergskyrkan, Falköping

Bokens innehåll:
Carl Johan Bergsten: Vad är en orgel?
Carl Johan Bergsten och Inga-Kajsa Christensson: Orgelinventeringen i Skara stift
Dag Edholm:  Orglar i Skara domkyrka
Dag Edholm:  Magnus Gabriel de la Gardie och hans orgelbyggen i Skara stift 
Dag Edholm: Fasadpiporna i Varvs kyrka – stiftets äldsta 
Axel Unnerbäck:  En domkyrkoorgel i Kölingared
Robin Gullbrandsson:  Orglar av Stockholmsskolan
Robin Gullbrandsson: Två östgötar i Västergötland – Wistenius och Strömblad
Robin Gullbrandsson:  ”af en besynnerlig lust och åhoga” – far och son Ewerhardt som orgelbyggare 
Pelle Räf: Och somt föll på kalkanten
Jan H Börjesson: Göteborgsskolan – en västsvensk orgelbyggartradition
Dag Edholm:  ”Guds hus til prydnad och kyrkosången till förbättring” – Provinsiellt orgelbyggeri 
Jan H Börjesson:  Senromantikens giganter – Åkerman och Setterquist 
Karl Nelson: C A Härngren och orgelbyggartraditionen i Lidköping
Dag Edholm: Smedmans orgelbyggeri
Pelle Räf: Varnhems organister
Reibjörn Carlshamre: Poul-Gerhard Andersens domkyrkoorgel i Skara
Robin Gullbrandsson: Tystande pipor – magasinerade orglar
Karin Nelson: Postludium – Orgeln idag och i morgon

 KLANGRUM infoblad

Minnesteckningar över präster och diakoner i Skara stift 2013 – 2017

Tre diakoner och tjugoen präster som under längre eller kortare tid varit verksamma i Skara stift avled under perioden 2013 – första halvåret 2017.Den 17 oktober hölls parentation i samband med präst- och diakonmöte i Skara domkyrka. Samtidigt förelåg minnesteckningar skrivna av Karl-Erik Tysk, med titeln Var trogen intill döden så ska jag ge dig livets krona.

Skriften finns att beställa i sällskapets webshop.

Välkommen till Bokmässan 2017

Reformationen i montern

Skara stiftshistoriska sällskap har ett väl inarbetat samarbete med flera framstående forskare inom kyrkohistoria med reformationen som specialitet. Sällskapet har också sedan länge etablerade kontakter med Vatikanbiblioteket i Rom. Dessa samarbeten har resulterat i utgivningen av en rad böcker om reformationen. På följande sidor har vi listat vilka böcker som berör ämnet. Dessa böcker kommer alla att finnas med i vår monter på Bokmässan i Göteborg.

I år är det 500 år sedan reformationen inleddes och temat Reformationstiden kändes därför rätt naturligt.Tre av våra kunniga författare besöker vår monter. Missa inte möjligheten att möta dem!

Författarpresentationer

Fredrik Heiding

Jesuitpater och lektor i teologi vid Newmaninstitutet i Uppsala. Aktuell med Petrus Canisius – Katolikernas lilla katekes.

Bo Theutenberg

Professor em i juridik, ambassadör. Vår meste medarbetare med fem böcker och ett antal artiklar. Författare till Doktor Johannes Copp von Raumenthal – ett livsöde i reformationens spår. Aktuell med Mellan liljan och sjöbladet 2:1

Otfried Czaika

Professor i kyrkohistoria i Olso. Författare till Sveno
Jacobi. Aktuell med Den Swenska Psalmeboken 1582.

Glöm inte adressen vid beställning

På senare tid har vi fått in flera ofullständiga beställningar i vår webbshop. Vi vill därför påminna om att det är viktigt att fylla i adressen vid beställning eftersom vi annars inte kan expediera beställningen.

Du kan också att skicka in Din beställning direkt via mail, till Johnny Hagberg

Publika utgrävningar i Varnhem 26 juni – 7 juli

Besökare i stora mängder söker sig till Varnhem och Kata gård. Redan efter sex veckor har över 20 000 besökare noterats i dörrarnas räkneverk. Gästbok nr 2 är redan påbörjad och de positiva omdömena fortsätter att strömma in. Nu startar också de publika utgrävningarna på kullen. Denna gång inriktas utgrävningarna på det som tros vara  den vikingatida gårdens långhus.

Arkeolog Maria Vretemark på Västergötlands Museum spår ett stort intresse för utgrävningarna som pågår fram till 7 juli.

– Med publik arkeologi och dagliga guidningar möter vi det stora intresset som finns för Varnhems vikingatida historia, säger Maria Vretemark i ett pressmeddelande.

Läs mer om aktiviteter i Varnhem i sommar

Kristna vikingar i Varnhem och vikingafärder i västerled

Vikingar intresserar – i senaste medlemsbladet finns två artiklar om vikingaliv. Hedersmedlemmen Maria Vretemark skriver om nyöppnade Kata gård i Varnhem som visar den mycket tidiga stenkyrkogrunden där och ger svar på hur människor levde i Varnhem i slutet av vikingatiden. Där finner vi också Kata grav med runinskrift. Ungefär 350 gravar har undersökts av arkeologerna på kullen bakom klosterkyrkan, men det finns minst ett par tusen gravar kvar under grästorven. Dateringarna visar att gravplatsen började användas under 900-talets första hälft vilket är sensationellt tidigt.

Kjell Blomberg beskriver vikingarnas betydelse i Englands historia och även språkligt, med exempel på uttryck som kan härledas till nordiskt inflytande.

Medlemsbladet innehåller också artiklar om Sveriges kanske äldsta dopdräkt, referat från årsmötet, bokpresentationer och minnen och reflektioner från Habo.

Medlemsblad1702

Katolikernas lilla katekes utges på nytt

Femhundra år efter reformationen utger Skara stiftshistoriska sällskap Canisius katekes i modern bearbetning.

I samband med reformationsminnet 2017 är det relevant att jämföra Canisius katekes med Luthers, men också att uppmärksamma de svenska katolikerna och dess förhoppningar innan Sverige definitivt blev ett lutherskt land, 1593. Därigenom får vi en klarare förståelse för denna komplexa brytningstid i svensk historia.

Boken är nr 89 i sällskapets skriftservice. Läs mer om Katolikernas lilla katekes i vår webshop.

Vikingar och hunner på sällskapets årsmöte

Den 22 april hölls årsmöte i Varnhem. Årets talare var professor Bo J Theutenberg, en flerfaldig medarbetare i sällskapets bokutgivning. Theutenberg gav en introduktion till den gedigna forskning som ligger bakom hans senaste alster, Mellan liljan och sjöbladet 2:1 (se vår webbshop).

Dagen inleddes i Varnhems klosterkyrka med andakt som leddes av stiftsprost emeritus Sten-Åke Engdahl. Sedan presenterade ordförande Johnny Hagberg två av de senast utgivna böckerna i sällskapets skriftserie; Romernas historia och Biblia Pauperum.

Goter, geater, hunner och Göta rike
Därefter var det dags att introducera dagens talare, professor Bo J Theutenberg och den allra senaste utgåvan i skriftserien, nr  90 i ordningen: Mellan Liljan och Sjöbladet 2:1, med undertiteln Goter, geater, hunner och Göta rike. Theutenberg tar sig an den tidiga historien utifrån arkeologi, isländska sagor, historiska urkunder och inte minst ägoförhållanden och namnforskning. Utifrån detta lägger han pussel för att skapa en bild av den tidiga historien.

Kristna vikingar i Varnhem
På kullen bakom Klosterkyrkan i Varnhem gjordes för ett antal år sedan en sensationell upptäckt: Här hittades mängder av gravar som tros vara från 900-talet och resterna av en gårdskyrka som kan vara Sveriges äldsta kristna rum.Över denna plats har det nu uppförts ett arkeologiskt skydd. Sällskapets hedersmedlem, tillika huvudansvarig arkeolog för utgrävningarna, Maria Vretemark, gav deltagarna en förhandsvisning av byggnaden, som även rymmer en utställning om de kristna vikingarna i Varnhem.