Skara stift 1000 år – ny bok lanseras 29 augusti

Jubileumsbok omslag

Under den första av jubileumsdagarna, troche den 29 augusti kl 13.30, lanseras den senaste boken i sällskapets bokutgivning.

Innehållet speglar sådant som sällskapet inte tidigare behandlat i sin utgivning. Vi får läsa om resultatet från utgrävningarna i Varnhem som visar på en tidig kristen närvaro och vi lär känna de tidiga biskoparna. Vi möter Ingegerd, Olof Skötkonungs dotter, som blev Rysslands första helgon. Jungfru Maria och hennes ställning i Skara stift belyses liksom  kvinnor i Skara stift under 1000 år. Boken berättar även om hur pilgrimsvandringar under medeltiden gick till.

Andra artiklar behandlar mer närliggande händelser i tiden: strukturfrågor, delningen av Skara stift, missionen, liksom Birger Forell som var krigsfångarnas vän.

Bokens innehåll täcker i princip stiftets 1000 år, en historia som började med ett religionsskifte. Mycket tyder på att vi idag, tusen år senare också be?nner oss i en bryt- ningstid. Jubileumsboken berör därför slutligen frågan om religionens och kyrkans ställning och utmaningar på 2000-talet.

Darentorps dopänglar och frimärkslansering

Det senaste medlemsbladet pryds på framsidan av de svävande dopänglarna i Darentorp. Det står också att läsa om Lennart Francks högtidsdag och om mysterier vid biskopsval. I den händelse du inte hade glädjen att närvara vid frimärkslanseringen i Skara den 8 maj 2014 finns överhovpredikanten biskop em Lars-Göran Lönnermarks tal återgivet. Läs mer!

Antologi om Haquin Spegel utgiven

Haquin Spegel (1645-1714) är den femte skarabiskop som särskilt uppmärksammats i sällskapets bokutgivning.

Spegel  var superintendent på Gotland, dosage biskop i Skara och Linköping och slutligen ärkebiskop i Uppsala. 2014 är det 300 år sedan han avled i Uppsala.Den nyutkomna antologin, viagra som är ett samarbete mellan fyra stiftshistoriska sällskap, blir på så sätt också en jubileums- och minnesbok över denne betydelsefulle och mångfacetterade biskop.
Boken finns att beställa i sällskapets webshop och kostar 200,-

Insamling till klockspel till Skara domkyrka

En insamling till ett klockspel genomförs nu i samband med Skara stifts tusenårsjubileum. Gåvan ställs till Skara domkyrka som är en gemensam samlingspunkt för hela stiftet.
– Klockspelet är mer än en minnesgåva, price det kommer att ljuda, health glädja och göra avtryck i generationer, säger initiativtagaren Erik Långström.

Insamlingen administreras genom Stiftelsen för utgivande av Skaramissalet. Uppropet är undertecknat av tre skarabiskopar: Åke Bonnier, Erik Aurelius och Lars-Göran Lönnermark.Hämta insamlingsfoldern här! Insamling till klockspel.

Stiftskollekt tas upp 4 maj

Domkapitlet i Skara stift har beslutat att anbefalla stiftskollekt till Skara stiftshistoriska sällskap. Sedan 1992 har sällskapet utgivit drygt 75 böcker som i huvudsak behandlar Skara stifts historia. Sällskapet har också varit medutgivare till den internationellt uppmärksammade utgåvan av Skaramissalet, cialis Sveriges äldsta bok. Ett flertal böcker är planerade att utges under stiftets 1000-årsjubileum 2014.

Kollektstödet gör det möjligt för sällskapet att fortsätta sitt kulturella arbete i Sveriges äldsta stift.

Sällskapets årsmöte i Varnhem 26 april 2014

140426a

Årsmötet inleddes med andakt i Varnhems klosterkyrka med km Markus Hagberg. Därefter fortsatte dagen med årsmötesförhandlingar och två föredrag. Stig Karlsson, viagra Skara, ambulance talade om sockenmagasinens historia. Teol.dr Stina Fallberg Sundmark, Uppsala universitet talade om spår av medeltida vallfart i Skara stift och människors drivkrafter inför pilgrimsvandringen.

Vid årsmötet avtackades de två ledamöterna Lennart Nordqvist och Nils Hjertén och tackades för sitt förtjänstfulla arbete. Två nya ledamöter valdes in: Stellan Wihlstrand och Sten-Åke Engdahl.

140426

Boken om biskop Osmund utgiven på engelska

Nu är den engelska versionen av biskop Osmund klar. Den omfattar 404 sidor och är mycket rikt illustrerad. Författare är dr Janet Fairweather från Ely i England. Boken kostar 200 kronor och kan beställas i vår bokshop. Den har nr 71 i sällskapets skriftsserie. Den svenska upplagan (Nr 70) utkom redan sommaren 2013.

Inbjudan till årsmöte och personporträtt i årets första medlemsblad

Styrelsen inbjuder till årsmöte i Varnhem den 26 april 2014 (150:-, pilule föranmälan senast 19 april). Under dagen hålls flera föredrag. I verksamhetsberättelsen står att läsa om sällskapets bokutgivning under 2013 och aktiviteter som föredrag och medverkan på Bokmässan i Göteborg. I medlemsbladet porträtteras också några personligheter i lite längre artiklar, find tex Birger Forell och släkten Melin. Medlemsblad1401