Stiftskollekt tas upp 4 maj

Domkapitlet i Skara stift har beslutat att anbefalla stiftskollekt till Skara stiftshistoriska sällskap. Sedan 1992 har sällskapet utgivit drygt 75 böcker som i huvudsak behandlar Skara stifts historia. Sällskapet har också varit medutgivare till den internationellt uppmärksammade utgåvan av Skaramissalet, cialis Sveriges äldsta bok. Ett flertal böcker är planerade att utges under stiftets 1000-årsjubileum 2014.

Kollektstödet gör det möjligt för sällskapet att fortsätta sitt kulturella arbete i Sveriges äldsta stift.

Sällskapets årsmöte i Varnhem 26 april 2014

140426a

Årsmötet inleddes med andakt i Varnhems klosterkyrka med km Markus Hagberg. Därefter fortsatte dagen med årsmötesförhandlingar och två föredrag. Stig Karlsson, viagra Skara, ambulance talade om sockenmagasinens historia. Teol.dr Stina Fallberg Sundmark, Uppsala universitet talade om spår av medeltida vallfart i Skara stift och människors drivkrafter inför pilgrimsvandringen.

Vid årsmötet avtackades de två ledamöterna Lennart Nordqvist och Nils Hjertén och tackades för sitt förtjänstfulla arbete. Två nya ledamöter valdes in: Stellan Wihlstrand och Sten-Åke Engdahl.

140426

Boken om biskop Osmund utgiven på engelska

Nu är den engelska versionen av biskop Osmund klar. Den omfattar 404 sidor och är mycket rikt illustrerad. Författare är dr Janet Fairweather från Ely i England. Boken kostar 200 kronor och kan beställas i vår bokshop. Den har nr 71 i sällskapets skriftsserie. Den svenska upplagan (Nr 70) utkom redan sommaren 2013.

Inbjudan till årsmöte och personporträtt i årets första medlemsblad

Styrelsen inbjuder till årsmöte i Varnhem den 26 april 2014 (150:-, pilule föranmälan senast 19 april). Under dagen hålls flera föredrag. I verksamhetsberättelsen står att läsa om sällskapets bokutgivning under 2013 och aktiviteter som föredrag och medverkan på Bokmässan i Göteborg. I medlemsbladet porträtteras också några personligheter i lite längre artiklar, find tex Birger Forell och släkten Melin. Medlemsblad1401

Präst mellan öst och väst – och mycket mer i senaste medlemsbladet

Medlemsblad nr 4 2013 rymmer tjugo sidor intressanta artiklar och notiser om stiftshistoriska händelser och nyutgivna böcker. Bland annat står att läsa om prästen Heribert Jansson, stomach som tjänstgjorde i Berlin under det kalla krigets dagar. I en artikel av Karl-Erik Tysk beskrivs John Ternstedts tankar om apokatastasis. Den nyutgivna boken om den boksamlande biskopen Sveno Jacobi presenteras också. Läs mer!

Biskop Sven Jacobis boksamling under lupp

Via inträngande bok- och kyrkohistoriska analyser fördjupar och omprövar professor Otfried Czaika i en ny bok bilden av Sven Jacobi, order biskop i Skara 1530-1544. Moderna bibliografiska databaser ger oss idag möjlighet att identifiera nästan alla böcker han ägde. Boksamlingen berättar om Sven Jacobis teologiska utveckling och illustrerar samtidigt 1500-talets samhälleliga och religiösa utveckling.

Boken är nr 72 i Skara stiftshistoriska sällskaps skriftserie. Medlemspris 250:-. Beställ den i vår webbutik!

Bra uppslutning på bokmässan i Göteborg

130929

Under mässans fyra dagar kom en ansenlig ström av besökare till montern och utbudet av böcker rönte intresse. På lördagen medverkade biskop em Lars-Göran Lönnermark, ambulance som har gjort den svenska översättningen till boken om biskop Osmund.

På bilden ser vi två av dem som bemannade montern på söndagen: Margareta Jansson och Ann-Britt Johansson. Sällskapet delade monter med Västergötlands Fornminnesförening och Stiftelsen för utgivande av Skaramissalet.

Medlemsblad nr 3 2013 utgivet

I medlemsbladet berättas bland annat om medeltida murar i Kållered, capsule sensationellt fynd i Marka, kungligt besök i Varnhem samt beskrivning av de senast utgivna böckerna i skriftserien: Biskop Osmund, Mariaväxter i folktron och Minnesteckningar över trettio präster.