Sällskapet

SKARA STIFTSHISTORISKA SÄLLSKAP (SSHS) bildades 1992 och har till uppgift att väcka och främja intresset för kyrkohistoriska studier och forskning rörande Skara stift, price samt att i mån av möjlighet understödja studier och forskning i detta ämne. (Stadgarna §1).

Antalet medlemmar är 1141 (2016-02-15).

Medlemsavgiften är 100:-kr, Ständigt medlemskap 750:- kr.

Bli medlem nu!
Betala in årsavgiften på pg 484 18 42-0 eller bankgiro 5812-8166 – eller maila din intresseanmälan på info@skarastiftshistoriska.nu