Sällskapet

SKARA STIFTSHISTORISKA SÄLLSKAP (SSHS) bildades 1992 och har till uppgift att väcka och främja intresset för kyrkohistoriska studier och forskning rörande Skara stift, samt att i mån av möjlighet understödja studier och forskning i detta ämne. (Stadgarna §1).

Antalet medlemmar är 1077 (2017-12-31).

Medlemsavgiften är 100,-. Ständigt medlemskap 750,-

Bli medlem nu!
Betala in årsavgiften på pg 484 18 42-0, bankgiro 5812-8166  eller swisha på 123 303 59 46. Du kan också maila din intresseanmälan på info@skarastiftshistoriska.nu

Följ oss på Facebook!