Produkter

1

Västgötapräster (Minnesteckningar)

150,00 kr

Edvardsson Nr 1.  ISBN 91-85200-40-9 Minnesteckningar över bortgångna präster är en tradition i Skara stift. Denna bok omfattar präster som avlidit under åren 1972-1984. Författare är Bertil Edvardsson, pharm som var kyrkoherde i Floby och en av stiftets förgrundsgestalter i modern tid. Han anförtroddes uppdraget att vara minnestecknare vid fyra prästmöten.  

Västgötapräster (Minnesteckningar) was last modified: by SSHS
66

Västgötadelen av Peringskiölds Monumenta Sveo-Gothorum

300,00 kr

Inledning av fil dr Benny Jacobsson. Nr 66. ISBN 978-91-86681-08-1 (2012) Under 1600-talet avbildades många svenska kyrkor och minnesmärken av rikets antikvarier och tecknare. Teckningarna kom att samlas av riksantikvarien Johan Peringskiöld d ä i hans Monumenta Sveo-Gothorum, pharmacy som nu förvaras i Kungliga Biblioteket i Stockholm. I denna utgåva presenteras västgötadelen av detta verk. Många More Info »

Västgötadelen av Peringskiölds Monumenta Sveo-Gothorum was last modified: by SSHS
58

Varnhems kloster före Birger Jarl

150,00 kr

- Om klostrets rottrådar i tiden Red: Markus Hagberg (2011) Nr 58. ISBN 978-91-86681-00-5 När Birger Magnusson, order som var en av klostrets stora gåvogivare, dör 1266 begravs han i Varnhems klosterkyrka. Den här boken handlar om klostret före Birger Jarl. Flera författare med olika specialitet och infallsvinklar bidrar till att placera klostret i historien More Info »

Varnhems kloster före Birger Jarl was last modified: by SSHS
92 800 pxl

Var trogen intill döden så ska jag ge dig livets krona

150,00 kr

Minnesteckningar över präster och diakoner i Skara stift avlidna 2013-2017 Nr. 92. Karl-Erik Tysk (2017). ISBN 978-91-86681-36-4. Tre diakoner och tjugoen präster som under längre eller kortare tid varit verksamma i Skara stift avled under perioden 2013 - första halvåret 2017. Fyra var kvinnor och tjugo var män. De var sinsemellan mycket olika som människor, More Info »

Var trogen intill döden så ska jag ge dig livets krona was last modified: by SSHS
36

Vår Frus Tider - Horae de Domina

250,00 kr

- studier, stuff transkription, seek översättning och faksimil från Vadstena klostertryckeri 1495 Red. Johnny Hagberg (2008) Nr 36. ISBN 978-91-976688-8-0 Vadstena klostertryckeris historia varade bara ett halvår. I oktober 1495 uppstod en brand som ödelade tryckeriet. Endast ett exemplar av tryckeriets produktion finns bevarat, en liten bönbok om Vår Frus Tider (Jungfru Marias tidegärd). På försättsbladet More Info »

Vår Frus Tider - Horae de Domina was last modified: by SSHS
17

Vapenhistorisk inventering av kyrkor i Skara stift

150,00 kr

med föremålsbeskrivning, discount kommentarer och jämförelser Staffan Kinman (2005) Nr 17. ISBN 91-975004-2-9 Från 1500-talet förra hälft var det brukligt att adelsmän och officerare begravdes med pompa och ståt. En begravningsprocession ingick där den dödes värja, sporrar, hjälm och stridshandskar bars på ett sammetshyende. Efter begravningen överlämnades föremålen till kyrkan med "köptes" tillbaka av de efterlevande. More Info »

Vapenhistorisk inventering av kyrkor i Skara stift was last modified: by SSHS
74

Vägen mot bekännelsen

150,00 kr

Perspektiv på organisation, bekännelsebildning och fromhetsliv i Skara stift ca 1540-1595. Red: Martin Berntson (2014). Nr 79. ISBN: 978-91-86681-23-4 Under den senare delen av 1500-talet förändrades kyrko- och fromhetslivet i stora delar av Europa i takt med den nya tidens reformatoriska anda. Bekännelser formulerades, kyrkobyggnader omdanades, gudstjänstlivet reformerades och den folkliga moralen blev föremål för More Info »

Vägen mot bekännelsen was last modified: by SSHS
81

Vad domprosten från Skara fick höra - Berättelsen om Ingrid av Skänninge

200,00 kr

ISBN 978-91-86681-25-8, Nr 81. HB Hammar (2015) En historisk roman där utgångspunkten är vad domprosten i Skara har fått höra om Ingrid av Skänninge genom en gästande dominikanermunk. Läsaren får sedan följa munkarnas öden på väg från Visby till Skänninge, Ingrids uppväxt i folkungaättens inre krets, hennes glädjeämnen och stora sorg i livet, och den More Info »

Vad domprosten från Skara fick höra - Berättelsen om Ingrid av Skänninge was last modified: by SSHS
41
Tusenårigt arv - Skara stifts kyrkor was last modified: by SSHS
4

Törnekronans samfund 1951-2001

100,00 kr

Redaktör: Johnny Hagberg (2000) Nr 4. ISBN 91-631-0462-8 Törnekronans samfund grundades 1951. I denna jubileumsskrift uppmärksammas samfundets första femtio år ur de tio artikelförfattarnas synvinklar.  

Törnekronans samfund 1951-2001 was last modified: by SSHS
37

Tills du återupprättat helgedomarna

150,00 kr

- kyrkorestaureringar i Västergötland 1920-1960 Robin Gullbrandsson (2008) Nr 37. ISBN 978-91-976688-9-7 Under åren 1934 - 1939 restaurerades 78 av stiftets 400 kyrkobyggnader och under åren 1951-1952 återinvigdes hela 25 kyrkor. Dessa restaureringar är utförda av ett begränsat antal arkitekter och har när det gäller 1800-talets kyrkor snarare karaktären av nyskapande renoveringar. De flitigast anlitade More Info »

Tills du återupprättat helgedomarna was last modified: by SSHS
87

Then Swenska Psalmeboken 1582. Utgåva med inledande kommentar.

200,00 kr

Nr 87.Otfried Zaika. 2016. ISBN 978-91-86681-31-9 Reformationen gjorde församlingssången populär. Bara några få år efter att de första tyska psalmböckerna publicerats utkom omkring 1530 även i Sverige andliga sånger och visor. Sedan 1500-talets mitt går dessa verk under beteckningen ”Then Swenska Psalmeboken”. Psalmboken brukades inte bara i kyrkan utan också för den privata andakten och More Info »

Then Swenska Psalmeboken 1582. Utgåva med inledande kommentar. was last modified: by SSHS
x talade-gud-till-oss

Talade Gud till oss - eller var det bara inbillning?

150,00 kr

Arne Jernelöv med textbidrag av Mikael Mogren och Anna-Lisa Sundevik (2012) ISBN 978-91-86681-12-8 Boken är fylld med berättelser om hur människor i vår tid har upplevt rösten från Gud. Det är kärnfulla berättelser eftersom de förklarar hur individer förändrat sina liv. För erfarna själavårdare är vittnesbörd om djupgående erfarenheter av det gudomliga inte särskilt häpnadsväckande. More Info »

Talade Gud till oss - eller var det bara inbillning? was last modified: by SSHS
46

Swensk ordabok

300,00 kr

Utgiven efter Uppsala-handskriften, prescription med tillägg och rättelser ur övriga handskrifter av Lars Hol (2009) Nr 46. ISBN 978-91-977365-8-9 Den kortvariga stormakten Sverige behövde olika rikslikare att rätta sig efter. Kungarna Carl XI och Carl XII insåg detta, recipe och män villiga att skriva samman dem trädde fram. En av dem Jesper Swedberg (1653-1735) trodde More Info »

Swensk ordabok was last modified: by SSHS
72

Sveno Jacobi - Boksamlaren, biskopen, teologen

250,00 kr

En bok- och kyrkohistorisk studie. Mit deutscher Zusammenfassung. Otfried Czaika (2013). nr 72. ISBN 978-9186681-14-2. Via inträngande bok- och kyrkohistoriska analyser fördjupar och omprövar Otfried Czaika bilden av Sven Jacobi, healing biskop i Skara 1530-1544. Moderna bibliografiska databaser ger oss idag möjlighet att identifiera nästan alla böcker han ägde. Boksamlingen berättar om Sven Jacobis teologiska More Info »

Sveno Jacobi - Boksamlaren, biskopen, teologen was last modified: by SSHS
75

Som spindeln i nätet

280,00 kr

Kristina Laurensdotter av Aspenäsätten - centrum i sin egen släktkrets Agneta Conradi Mattsson. Nr 75. ISBN 978-91-978079-5-1. Kristina var dotter till riddaren och riksrådet Laurens Ulfsson på borgen Sundby hus vid Hjälmaren. Vid mitten av 1430-talet gifte sig Kristina med Magnus Gustavsson av ätten Tre rosor av Horshaga utanför Skara. Som spindeln i nätet berättar More Info »

Som spindeln i nätet was last modified: by SSHS
7
Som grenen vissnar was last modified: by SSHS
101

Söderling - en västsvensk orgelbyggarfamilj

250,00 kr

Jan H Börjesson (2019). ISBN 978-91-86681-46-3 Det västsvenska orgelbyggandet var under 1600- och 1700-talen i det närmaste obefintligt. De flesta orglar införskaffades från andra länder och andra orter i Sverige. genom Mårten Bernhard Söderling och hans tre söner Johan Niklas, Emanuel och Carl Fredrik växte ett starkt och profilerat orgelbyggeri fram som kom att få More Info »

Söderling - en västsvensk orgelbyggarfamilj was last modified: by SSHS
16
Skymningsland- ljusglimtar från Gammelsvenskby was last modified: by SSHS
A4_annons_Skrivarna.indd

Skrivare i det medeltida Sverige

550,00 kr

Per-Axel Wiktorsson. 2015. ISBN 978-91-86681-26-5 Unik utgåva om svenska medeltida skrivare! Den 10 september levereras från tryckeriet bokverket Skrivare i det medeltida Sverige.Utgåvan omfattar totalt 2022 sidor utgivna i fyra gediget inbundna volymer! Författaren, professor em. i nordiska språk, Per-Axel Wiktorsson, påbörjade redan under 1990-talet insamlandet av det material som nu utges. Han utgår från More Info »

Skrivare i det medeltida Sverige was last modified: by SSHS