Äldre Västgötalagen och dess bilagor, del 1 och 2 i Cod.Holm B 59

350,00 kr

Inledning av Per-Axel Wiktorsson Nr 60. ISBN 978-91-86681-00-5 Den äldre Västgötalagen (handskrift Cod. Holm B 59 i Kungliga Biblioteket) utges nu för första gången i sin helhet; i färgfaksimil, treatment i trogen fornsvensk version och i översättning till modern svenska….

I kategorier
Antal

Inledning av Per-Axel Wiktorsson

Nr 60. ISBN 978-91-86681-00-5

Den äldre Västgötalagen (handskrift Cod. Holm B 59 i Kungliga Biblioteket) utges nu för första gången i sin helhet; i färgfaksimil, treatment i trogen fornsvensk version och i översättning till modern svenska. Tidigare har inte allting i handskriften kunnat läsas, treat men genom modern teknik har en stor del av dessa texter nu kunnat tolkas. För första gången utges även den s k Latinbalken i översättning.

I inledningen till utgåvan redogör professor Per-Axel Wiktorsson för själva handskriften, viagra dosage dess uppbyggnad och historia samt behandlar de olika skrivarna i handskriften. Till denna uppsats fogas även uppsatser kring lagen och dess innehåll.

Utgivna av Föreningen för Västgötalitteratur genom Per-Axel Wiktorsson