Biblia Pauperum - målningarna i Husaby kyrka

175,00 kr

Nr 88. ISBN 978-91-86681-32-6. Erik Långström (2006). Konsten i kyrkorna har inte tillkommit av en tillfällighet,inte heller är den skapad för att hylla konstnären eller mecenaten. Den vill berätta en berättelse och ära skaparens Skapare – soli Dei gloria. I…

Antal

Nr 88. ISBN 978-91-86681-32-6. Erik Långström (2006).
Konsten i kyrkorna har inte tillkommit av en tillfällighet,inte heller är den skapad för att hylla konstnären eller mecenaten. Den vill berätta en berättelse och ära skaparens Skapare – soli Dei gloria.

I Husaby kyrka finns bildkonst från flera århundraden på pelare, i valv och tak. Det skiljer ett halvt millenium i tillkomsten mellan de äldsta och de yngsta målningarna, men de har samma mening och mål.

Profeterna – som talar om livets prövningar och
glädjeämnen Jesu liv – de viktigaste händelserna avbildas
Apostlarna – som visar att den världsvida kyrkan är uppbyggd på apostlarnas grundvalar
Evangelisterna – fyra vittnesbilder om Jesu liv
Kyrkofäderna – med budskap från kyrkans första tid
I det sista kapitlet får vi känna igen oss i vår egen livsvandring – i Korsbäraren som strävar mot målet, det himmelska Jerusalem.

Här visar prosten Erik Långström, tidigare kyrkoherde i Husaby, vad bilderna har att berätta för oss idag. Genom hans betraktelser kommer vi människorna nära, de som burit det kristna budskapet genom alla tider. Och Jesu liv och gärning framstår i sin fulla glans,han som är början och slutet, A och O.

Boken innehåller också ett avsnitt om kyrkomåleri i Skara stift, av konstvetaren Charlotta Hanner Nordstrand.