Product Kategori: 1600-tal

Product Kategori: 1600-tal

Västgötadelen av Peringskiölds Monumenta Sveo-Gothorum

300,00 kr

Inledning av fil dr Benny Jacobsson. Nr 66. ISBN 978-91-86681-08-1 (2012) Under 1600-talet avbildades många svenska kyrkor och minnesmärken av rikets antikvarier och tecknare. Teckningarna kom att samlas av riksantikvarien Johan Peringskiöld d ä i hans Monumenta Sveo-Gothorum, pharmacy som nu förvaras i Kungliga Biblioteket i Stockholm. I denna utgåva presenteras västgötadelen av detta verk. Många More Info »

Västgötadelen av Peringskiölds Monumenta Sveo-Gothorum was last modified: by SSHS
Product Kategori: 1600-tal

Jehova juvante concio synodalis - Prästmötespredikan Skara 1644

150,00 kr

Gunno Brynolphi Blutherus (1644). Red Johnny Hagberg (2014). Nr 78. ISBN: 978-91-86681-21-0. Gunno Brynolphi Blutherus (1609-1657) föddes i Ör och blev efter studier i Skara, Uppsala, Groningen och Rostock så småningom kyrkoherde i Ör, prost över hela Dal samt riksdagsman för Skara stift. Blutherus' prästmötespredikan är intressant då den förmodligen är den första som är More Info »

Jehova juvante concio synodalis - Prästmötespredikan Skara 1644 was last modified: by SSHS
Product Kategori: 1600-tal

Huvudbaner och anvapen inom Skara stift.

295,00 kr

- En heraldisk och genealogisk inventering Inga von Corswant - Naumburg (2006) Nr 28. ISBN 91-975873-6-2 Med boken om Huvudbaner och anvapen inom Skara stift har en dokumentation av stiftets 130 olika begravningsvapen fullföljts. Författarinnans avhandling från 1999 om Huvudbaner och anvapen under stormaktstiden var fröet till detta arbete om vapnen inom Skara stift. I More Info »

Huvudbaner och anvapen inom Skara stift. was last modified: by SSHS
Product Kategori: 1600-tal

Huvudbaner och anvapen inom Skara stift - supplement

100,00 kr

Inga von Corswant-Naumburg (2010) Nr 53. ISBN 978-91-977366-5-7 Under stormaktstiden var huvudbaner och anvapen ett viktigt inslag för att visa släktens anor och sin egen position i samhället. Boken är ett supplement till den av Skara Stiftshistoriska sällskap utgivna boken Huvudbaner och anvapen inom Skara stift (Nr 28) och visar på den genealogiska och heraldiska More Info »

Huvudbaner och anvapen inom Skara stift - supplement was last modified: by SSHS
Product Kategori: 1600-tal

Haquin Spegel - en antologi

200,00 kr

Red Johnny Hagberg (2014). Nr 76. ISBN 978-91-86681-20-3. Skara stift har under sin långa historia haft många rikt begåvade biskopar. Haquin Spegel (1645-1714) är en av dessa och var biskop i Skara 1685-1693. Han var en god språkman, utgav en bok om ord och skrev psalmer som sjungs än idag. Därtill författade han både andlig More Info »

Haquin Spegel - en antologi was last modified: by SSHS
Product Kategori: 1600-tal

En utfärdspredikan över Johan Hindrickson Rytter till Levene och Bestorp 1644

150,00 kr

95. Andras Johannis Prytz. Red. Johhny Hagberg (2019). ISBN 978-91-86681-39-5 En Utferdz Predikan Öfwer then Ädle och Wälb. H. Johan Hindrickson Rytter till Lefwene och Bestorp, fordom Överste över Krigsfolket i Wästergötland … Dessa högtidliga ord inleder den utfärdspredikan som superintendenten Andreas Prytz lät trycka i Linköping 1645. Det hade då gått ett år sedan översten, More Info »

En utfärdspredikan över Johan Hindrickson Rytter till Levene och Bestorp 1644 was last modified: by SSHS
Product Kategori: 1600-tal

Den heliga pilgrimsfärden

200,00 kr

Lars Skytte. (Utgiven 2014). Nr 80. ISBN 8-91-86681-24-1. Lars Skytte (1610-1696) var född i Nyköping. Efter akademiska studier och utländska studieresor blev han svensk ambassadör i Portugal år 1641. Skytte konverterar till katolska kyrkan 1647 och upptas i franciskanorden.Efter teologiska studier prästvigs han inom orden och kommer att ägna sig åt författarskap och undervisning. Skyttes More Info »

Den heliga pilgrimsfärden was last modified: by SSHS