Product Kategori: 1700-tal

Product Kategori: 1700-tal

Swensk ordabok

300,00 kr

Utgiven efter Uppsala-handskriften, prescription med tillägg och rättelser ur övriga handskrifter av Lars Hol (2009) Nr 46. ISBN 978-91-977365-8-9 Den kortvariga stormakten Sverige behövde olika rikslikare att rätta sig efter. Kungarna Carl XI och Carl XII insåg detta, recipe och män villiga att skriva samman dem trädde fram. En av dem Jesper Swedberg (1653-1735) trodde More Info »

Swensk ordabok was last modified: by SSHS
Product Kategori: 1700-tal
Skymningsland- ljusglimtar från Gammelsvenskby was last modified: by SSHS
Product Kategori: 1700-tal

Romernas historia och kultur i två svenska 1700-talsavhandlingar

150,00 kr

Här presenteras för första gången två svenska avhandlingar från 1700-talet om romernas historia. De är ursprungligen skrivna på latin, den lärda världens dåtida språk, i Uppsala, 1730 respektive 1791. De är unikt centrala i den meningen att de utgör de tidigaste kända akademiska texterna om romer i Europa. Det är utgivarens förhoppning att texterna ska More Info »

Romernas historia och kultur i två svenska 1700-talsavhandlingar was last modified: by SSHS
Product Kategori: 1700-tal

Matrikel för Skara Trivial Schola (1749-1809)

400,00 kr

upprättad till följe av Ven. Consistporii Resolution d. 18 Oct 1749. Nr 102. Två volymer. ISBN 978-91-978079-8-2 I Göteborgs landsarkiv finns en matrikel över eleverna vid Skara trivialskola för åren 1749-1809. Matrikeln innehåller knapphändig uppgifter om eleverna, oftast bara namn och födelseort. Med hjälp av socknarnas kyrkoböcker, bouppteckningar och andra källor har vet.med.dr. Per-Ola Räf More Info »

Matrikel för Skara Trivial Schola (1749-1809) was last modified: by SSHS
Product Kategori: 1700-tal

Kyrkliga förhållanden bland svenskarna i Reval

125,00 kr

J W Gustafsson (2008) Nr 38. ISBN 978-91-977365-0-3 FAXIMILTRYCK 1912 utgav dåvarande pastorn och kyrkoherden vid S:t Mikaels församling i Reval (Tallinn) en liten skrift om kyrkliga förhållanden inom församlingen i gångna tider. Beskrivningen tar sin början i slutet av 1600-talet och sträcker sig fram mot den svenska stormaktstidens slut, ampoule en tid då Estland More Info »

Kyrkliga förhållanden bland svenskarna i Reval was last modified: by SSHS
Product Kategori: 1700-tal

Jesper Swedberg - en antologi

250,00 kr

Red. Johnny Hagberg (2008) Nr 35. ISBN 978-91-976688-6-6 Jesper Swedberg (1653-1735) är en våra främsta och namnkunnigaste biskopar genom tiderna. Hans författarskap var omfattande och hans psalmer sjungs än idag. Som biskop i Skara hade han ansvar för kolonin Nya Sverige liksom för utlandsförsamlingarna i både Lissabon och London. Som språkforskare var han speciell och More Info »

Jesper Swedberg - en antologi was last modified: by SSHS
Product Kategori: 1700-tal

Gryningsljus. Gammalsvenskby i blickpunkten

0,00 kr

Karl-Erik Tysk (2007) Nr 30. ISBN 978-91-976688-1-1 SLUTSÅLD! Den första maj 1782 kom 535 svenskar från Dagö i Estland till det som skulle bli Gammalsvenskby vid Dnjepr för att på order av kejsarinnan Katarina II hjälpa till att kolonisera den nyligen erövrade steppen. Så inleddes en svensk närvaro i Ukraina som fortfarande består. Ännu behärskar More Info »

Gryningsljus. Gammalsvenskby i blickpunkten was last modified: by SSHS