Product Kategori: 1900-tal och nutid

Product Kategori: 1900-tal och nutid

Västgötapräster (Minnesteckningar)

150,00 kr

Edvardsson Nr 1.  ISBN 91-85200-40-9 Minnesteckningar över bortgångna präster är en tradition i Skara stift. Denna bok omfattar präster som avlidit under åren 1972-1984. Författare är Bertil Edvardsson, pharm som var kyrkoherde i Floby och en av stiftets förgrundsgestalter i modern tid. Han anförtroddes uppdraget att vara minnestecknare vid fyra prästmöten.  

Västgötapräster (Minnesteckningar) was last modified: by SSHS
Product Kategori: 1900-tal och nutid

Var trogen intill döden så ska jag ge dig livets krona

150,00 kr

Minnesteckningar över präster och diakoner i Skara stift avlidna 2013-2017 Nr. 92. Karl-Erik Tysk (2017). ISBN 978-91-86681-36-4. Tre diakoner och tjugoen präster som under längre eller kortare tid varit verksamma i Skara stift avled under perioden 2013 - första halvåret 2017. Fyra var kvinnor och tjugo var män. De var sinsemellan mycket olika som människor, More Info »

Var trogen intill döden så ska jag ge dig livets krona was last modified: by SSHS
Product Kategori: 1900-tal och nutid

Törnekronans samfund 1951-2001

100,00 kr

Redaktör: Johnny Hagberg (2000) Nr 4. ISBN 91-631-0462-8 Törnekronans samfund grundades 1951. I denna jubileumsskrift uppmärksammas samfundets första femtio år ur de tio artikelförfattarnas synvinklar.  

Törnekronans samfund 1951-2001 was last modified: by SSHS
Product Kategori: 1900-tal och nutid

Tills du återupprättat helgedomarna

150,00 kr

- kyrkorestaureringar i Västergötland 1920-1960 Robin Gullbrandsson (2008) Nr 37. ISBN 978-91-976688-9-7 Under åren 1934 - 1939 restaurerades 78 av stiftets 400 kyrkobyggnader och under åren 1951-1952 återinvigdes hela 25 kyrkor. Dessa restaureringar är utförda av ett begränsat antal arkitekter och har när det gäller 1800-talets kyrkor snarare karaktären av nyskapande renoveringar. De flitigast anlitade More Info »

Tills du återupprättat helgedomarna was last modified: by SSHS
Product Kategori: 1900-tal och nutid

Talade Gud till oss - eller var det bara inbillning?

150,00 kr

Arne Jernelöv med textbidrag av Mikael Mogren och Anna-Lisa Sundevik (2012) ISBN 978-91-86681-12-8 Boken är fylld med berättelser om hur människor i vår tid har upplevt rösten från Gud. Det är kärnfulla berättelser eftersom de förklarar hur individer förändrat sina liv. För erfarna själavårdare är vittnesbörd om djupgående erfarenheter av det gudomliga inte särskilt häpnadsväckande. More Info »

Talade Gud till oss - eller var det bara inbillning? was last modified: by SSHS
Product Kategori: 1900-tal och nutid
Som grenen vissnar was last modified: by SSHS
Product Kategori: 1900-tal och nutid
Skymningsland- ljusglimtar från Gammelsvenskby was last modified: by SSHS
Product Kategori: 1900-tal och nutid

Skara stift 1000 år

200,00 kr

Red. Johnny Hagberg (2014). Nr 77. ISBN 978-86681-22-7 LANSERAS 29 augusti kl 13.00 i samband med Skara stifts tusenårsfirande. Detta är en jubileumsbok med anledning att Skara stift år 2014 firar 1000 år. Den utges i Skara stiftshistoriska sällskaps skriftserie, drug och vill spegla stiftets rika andliga historia och tradition. Medvetet speglar innehållet i artiklarna More Info »

Skara stift 1000 år was last modified: by SSHS
Product Kategori: 1900-tal och nutid

Ön - Några bilder från Runö

125,00 kr

Adelaide Schantz (2008) Nr 39. ISBN 978-91-977365-1-0 Adelaide Schantz (1903-1970) var prästdotter från Blidsberg i Västergötland. Hon var endast 22 år gammal när hon 1925 ingick äktenskap med kyrkoherden på Runö Gunnar Schantz (1899-1976). Därmed började ett på många sätt annorlunda liv som "pastorska". Men den unga flickan blev inte bara "pastorska" hon fick också More Info »

Ön - Några bilder från Runö was last modified: by SSHS
Product Kategori: 1900-tal och nutid

Mission i förändring

150,00 kr

- Perspektiv på Skara stift och Svenska kyrkans mission 1874-2009 Märta Bodin (2010) Nr 57. ISBN 978-91-977366-9-5 2009 avslutade Svenska kyrkans mission i Skara stift sin verksamhet efter mer än 130 år. Året innan, cialis 2008, hade Svenska kyrkans mission – tillsammans med Lutherhjälpen – på nationell nivå bildat den nya organisationen Hela Världen. Under More Info »

Mission i förändring was last modified: by SSHS
Product Kategori: 1900-tal och nutid

Led, milda ljus

0,00 kr

Erland Olson berättar om sitt liv Nr 61. ISBN: 978-91-86681-04-3 Festskrift utgiven till Erland Olsons 90-årsdag, pharm utgiven i samarbete med Gotlands kyrkohistoriska sällskap. Knappast någon har en sådan erfarenhet av det svenska - och gotländska - kyrkolivets skiftningar som just Erland Olson. Född in i Missionsförbundet, diagnosis i fyrtio år präst i Svenska kyrkan More Info »

Led, milda ljus was last modified: by SSHS
Product Kategori: 1900-tal och nutid

Kungsljus

150,00 kr

- Gammalsvenskby solar sig i glansen Karl-Erik Tysk (2009) Nr 48. ISBN 978-91-977366-0-2 Den 1 maj 1782 kom 535 svenskar från Dagö i Estland till det som skulle bli Gammalsvenskby vid Dnjepr för att på order av kejsarinnan Katarina II hjälpa till att kolonisera den nyligen erövrade steppen. Så inleddes en svensk närvaro i Ukraina More Info »

Kungsljus was last modified: by SSHS
Product Kategori: 1900-tal och nutid

Hemma i främmande hamn

150,00 kr

Bengt Schantz (2010) Nr 55. ISBN 978-91-977366-7-1 Svenska kyrkan i utlandet, prescription SKUT, prescription har en lång historia. I mer än hundra år har vår kyrka bedrivit en diakonalt inriktad verksamhet bland sjöfolk. Ur denna verksamhet har vår tids utlandskyrka vuxit fram. Bengt Schantz har verkat som präst inom båda och det är härifrån han More Info »

Hemma i främmande hamn was last modified: by SSHS
Product Kategori: 1900-tal och nutid

Gryningsljus. Gammalsvenskby i blickpunkten

0,00 kr

Karl-Erik Tysk (2007) Nr 30. ISBN 978-91-976688-1-1 SLUTSÅLD! Den första maj 1782 kom 535 svenskar från Dagö i Estland till det som skulle bli Gammalsvenskby vid Dnjepr för att på order av kejsarinnan Katarina II hjälpa till att kolonisera den nyligen erövrade steppen. Så inleddes en svensk närvaro i Ukraina som fortfarande består. Ännu behärskar More Info »

Gryningsljus. Gammalsvenskby i blickpunkten was last modified: by SSHS
Product Kategori: 1900-tal och nutid

Gör Kristus känd - Samlade herdabrev 1990-1997

100,00 kr

Lars-Göran Lönnermark (2009) Nr 50. ISBN 978-91-977366-2-6 Lars-Göran Lönnermark var biskop i Skara stift 1989-2004. Under sin ämbetstid gav han ut fem herdabrev med olika teman. Breven gavs ut som foldrar avsedda som underlag för samtal och studier i församlingarna. Det var också på detta sätt de kom att användas. Herdabreven ges nu ut i More Info »

Gör Kristus känd - Samlade herdabrev 1990-1997 was last modified: by SSHS
Product Kategori: 1900-tal och nutid

Från Wittenberg till Rom

150,00 kr

- En biografi över Kåre Skredsvik Thomas Skredvik (2009) Nr 52. ISBN 978-91-977366-4-0 Kåre Skredsviks (1897-1946) liv fångar en intressant epok av Svenska kyrkans historia, prescription men speglar också en enskild människas sökande efter klarhet och sanning. Född i ett svenskt prästhem kom han att studera teologi, prästvigas och uppehålla olika tjänster i Svenska kyrkan, More Info »

Från Wittenberg till Rom was last modified: by SSHS
Product Kategori: 1900-tal och nutid

Förvaltare av Guds brokiga nåd

100,00 kr

Karl-Erik Tysk (2013). Nr 74. ISBN 978-91-86681-17-3 Trettio präster som under längre eller kortare tid var verksamma i Skara stift avled under perioden 2009-första halvåret 2013. De flesta av dem minnestecknas här. De var sinsemellan mycket olika som människor men de hade ett gemensamt uppdrag att i ord och handling representera Guds närvaro i världen More Info »

Förvaltare av Guds brokiga nåd was last modified: by SSHS
Product Kategori: 1900-tal och nutid

Föregångare 2002-2004

0,00 kr

Minnesteckningar över präster i Skara stift  (2005) Nr 22. ISBN 91-975004-7-X SLUTSÅLD! I sammanlagt 23 prästbiografier tecknas minnet av de bortgångna. Utöver de enskilda biografierna blir detta samtidigt ett stycke levande stiftshistoria. Genom att följa minnesteckningstraditionen presenteras en fortlöpande dokumentation av stiftets historia, patient sedd genom de enskilda livsödena.  

Föregångare 2002-2004 was last modified: by SSHS
Product Kategori: 1900-tal och nutid
Flämslätt genom ett halvt sekel was last modified: by SSHS
Product Kategori: 1900-tal och nutid

Din egen Anne-Margrethe

175,00 kr

Nr 94. Bertil Murray och Margareta Murray-Nyman. 2018. ISBN 978-91-86681-38-8 Din egen Anne-Margrethe - så slutade Anne-Margrethe Murray sina brev. Genom dessa träder nu en kvinnas livsberättelse och en svunnen värld fram på nytt. Författarna är barnbarn till Anne-Margrethe: Margareta Murray-Nyman, tidigare chefredaktör för Katolskt magasin, och Bertil Murray, präst och författare. Anne-Margrethe Murray hade More Info »

Din egen Anne-Margrethe was last modified: by SSHS