Product Kategori: 1900-tal och nutid

Product Kategori: 1900-tal och nutid

Den långa vägen

125,00 kr

Teol. Dr Yngve Levenskog (2010) Nr 42. ISBN 978-91-977365-4-1 Hur har den viktiga frågan om diakoni behandlats vid olika kyrkomöten? Teol. Dr Yngve Levenskog, shop Vänersborg, medications har undersökt denna fråga mellan åren 1938-1999. Från att ha varit en frivillig rörelse som låg utanför kyrkan och hade sitt säte i fristående diakonianstalter blir den en More Info »

Den långa vägen was last modified: by SSHS
Product Kategori: 1900-tal och nutid

Bland baroner och bolsjeviker

0,00 kr

Bengt Schantz (2003) Nr 13. ISBN 91-974235-8-0 SLUTSÅLD! Denna bok är en sammanställning av agronomen och prästen Gunnar Schantz' (1889-1976) levnadsminnen. Schantz, som slutade sin prästtjänst som komminister i Töreboda 1956, hade före denna tjänst haft en minst sagt ovanlig levnadsbana. Han berättar om livet som agronom i Estland och tiden som präst på den More Info »

Bland baroner och bolsjeviker was last modified: by SSHS
Product Kategori: 1900-tal och nutid

Biblia Pauperum - målningarna i Husaby kyrka

175,00 kr

Konsten i kyrkorna har inte tillkommit av en tillfällighet,inte heller är den skapad för att hylla konstnären eller mecenaten. Den vill berätta en berättelse och ära skaparens Skapare - soli Dei gloria. I Husaby kyrka finns bildkonst från flera århundraden på pelare, i valv och tak. Det skiljer ett halvt millenium i tillkomsten mellan de More Info »

Biblia Pauperum - målningarna i Husaby kyrka was last modified: by SSHS
Product Kategori: 1900-tal och nutid

Återblickar från Predikstol och Akterdäck

0,00 kr

Bengt Schantz (2005) Nr 23. ISBN 91-975004-8-8 SLUTSÅLD! Under många år var Bengt Schantz präst i olika europeiska sjömanskyrkor. Det är minnen från dessa år liksom barndomens upplevelser på den lilla svenskön Runö i Rigabukten och stationssamhället Töreboda i Västergötland som presenteras i denna bok.  

Återblickar från Predikstol och Akterdäck was last modified: by SSHS