Product Kategori: Biografi

Product Kategori: Biografi

Västgötapräster (Minnesteckningar)

150,00 kr

Edvardsson Nr 1.  ISBN 91-85200-40-9 Minnesteckningar över bortgångna präster är en tradition i Skara stift. Denna bok omfattar präster som avlidit under åren 1972-1984. Författare är Bertil Edvardsson, pharm som var kyrkoherde i Floby och en av stiftets förgrundsgestalter i modern tid. Han anförtroddes uppdraget att vara minnestecknare vid fyra prästmöten.  

Västgötapräster (Minnesteckningar) was last modified: by SSHS
Product Kategori: Biografi

Vad domprosten från Skara fick höra - Berättelsen om Ingrid av Skänninge

200,00 kr

ISBN 978-91-86681-25-8, Nr 81. HB Hammar (2015) En historisk roman där utgångspunkten är vad domprosten i Skara har fått höra om Ingrid av Skänninge genom en gästande dominikanermunk. Läsaren får sedan följa munkarnas öden på väg från Visby till Skänninge, Ingrids uppväxt i folkungaättens inre krets, hennes glädjeämnen och stora sorg i livet, och den More Info »

Vad domprosten från Skara fick höra - Berättelsen om Ingrid av Skänninge was last modified: by SSHS
Product Kategori: Biografi

Sveno Jacobi - Boksamlaren, biskopen, teologen

250,00 kr

En bok- och kyrkohistorisk studie. Mit deutscher Zusammenfassung. Otfried Czaika (2013). nr 72. ISBN 978-9186681-14-2. Via inträngande bok- och kyrkohistoriska analyser fördjupar och omprövar Otfried Czaika bilden av Sven Jacobi, healing biskop i Skara 1530-1544. Moderna bibliografiska databaser ger oss idag möjlighet att identifiera nästan alla böcker han ägde. Boksamlingen berättar om Sven Jacobis teologiska More Info »

Sveno Jacobi - Boksamlaren, biskopen, teologen was last modified: by SSHS
Product Kategori: Biografi

Som spindeln i nätet

280,00 kr

Kristina Laurensdotter av Aspenäsätten - centrum i sin egen släktkrets Agneta Conradi Mattsson. Nr 75. ISBN 978-91-978079-5-1. Kristina var dotter till riddaren och riksrådet Laurens Ulfsson på borgen Sundby hus vid Hjälmaren. Vid mitten av 1430-talet gifte sig Kristina med Magnus Gustavsson av ätten Tre rosor av Horshaga utanför Skara. Som spindeln i nätet berättar More Info »

Som spindeln i nätet was last modified: by SSHS
Product Kategori: Biografi
Som grenen vissnar was last modified: by SSHS
Product Kategori: Biografi
S:ta Elin av Skövde - kulten, källorna, kvinnan was last modified: by SSHS
Product Kategori: Biografi

Magnus Haraldsson och hans samtid

200,00 kr

Red: Johnny Hagberg (2009) Nr 47. ISBN 978-91-977365-9-6 1522 valdes magister Magnus Haraldsson till biskop i Skara efter Didrik Slagheck, click en westfalare som genom beslut från den danske kungen Kristian II:s sida blivit stiftets biskop efter Stockholms blodbad 1520. Denne hade dock flytt ur landet under Gustav Vasas nationella uppror mot danskarna och blivit More Info »

Magnus Haraldsson och hans samtid was last modified: by SSHS
Product Kategori: Biografi

Jesper Swedberg - en antologi

250,00 kr

Red. Johnny Hagberg (2008) Nr 35. ISBN 978-91-976688-6-6 Jesper Swedberg (1653-1735) är en våra främsta och namnkunnigaste biskopar genom tiderna. Hans författarskap var omfattande och hans psalmer sjungs än idag. Som biskop i Skara hade han ansvar för kolonin Nya Sverige liksom för utlandsförsamlingarna i både Lissabon och London. Som språkforskare var han speciell och More Info »

Jesper Swedberg - en antologi was last modified: by SSHS
Product Kategori: Biografi

Heliga Birgitta och Västergötland

0,00 kr

Red. Johnny Hagberg (2003) Nr 11. ISBN 91-974235-5-6 - SLUTSÅLD Birgitta är en av medeltidens märkligaste personligheter och en av sin samtids mest inflytelserika kvinnor. Skara stiftshistoriska sällskap vill genom denna bok som i 16 artiklar behandlar Birgitta i allmänhet och Birgitta och Västergötland i synnerhet fästa uppmärksamheten på en kvinna som fascinerat troende och More Info »

Heliga Birgitta och Västergötland was last modified: by SSHS
Product Kategori: Biografi
Gunnar Wennerberg was last modified: by SSHS
Product Kategori: Biografi

Fredrik Kjellander - en omtalad präst i Skara stift

150,00 kr

Nr 103. ISBN 978-91-86681-48-7. Bengt Stolt (2020) Kyrkoherden Fredrik Kjellander (1875-1958) i Stenstorp var en av pionjärerna i Skara stift för den rörelse i kyrkolivet som kom att kallas kyrklig förnyelse. Han var en av stiftets mest särpräglade präster. Kjellander var språkbegåvad och beläst. Dessutom var han vittberest. I en tid då få personer företog More Info »

Fredrik Kjellander - en omtalad präst i Skara stift was last modified: by SSHS
Product Kategori: Biografi

Från Wittenberg till Rom

150,00 kr

- En biografi över Kåre Skredsvik Thomas Skredvik (2009) Nr 52. ISBN 978-91-977366-4-0 Kåre Skredsviks (1897-1946) liv fångar en intressant epok av Svenska kyrkans historia, prescription men speglar också en enskild människas sökande efter klarhet och sanning. Född i ett svenskt prästhem kom han att studera teologi, prästvigas och uppehålla olika tjänster i Svenska kyrkan, More Info »

Från Wittenberg till Rom was last modified: by SSHS
Product Kategori: Biografi

Förvaltare av Guds brokiga nåd

100,00 kr

Karl-Erik Tysk (2013). Nr 74. ISBN 978-91-86681-17-3 Trettio präster som under längre eller kortare tid var verksamma i Skara stift avled under perioden 2009-första halvåret 2013. De flesta av dem minnestecknas här. De var sinsemellan mycket olika som människor men de hade ett gemensamt uppdrag att i ord och handling representera Guds närvaro i världen More Info »

Förvaltare av Guds brokiga nåd was last modified: by SSHS
Product Kategori: Biografi

Föregångare 2005-2008

150,00 kr

- Minnesteckningar över präster (2009) Nr 51. ISBN 978-91-977366-3-3 Under 120 år har man i Skara stift tecknat minnet av sina bortgångna präster. Med den 2009 utgivna samlingen, cialis som omfattar de under 2005-2008 avlidna, seek fortsätter Skara stiftshistoriska sällskap genom sina medarbetare prostarna Lennart Franck, Nils Hjertén och Lennart Nordquist tillsammans med kyrkoherde Karl-Erik More Info »

Föregångare 2005-2008 was last modified: by SSHS
Product Kategori: Biografi

Föregångare 2002-2004

0,00 kr

Minnesteckningar över präster i Skara stift  (2005) Nr 22. ISBN 91-975004-7-X  - SLUTSÅLD I sammanlagt 23 prästbiografier tecknas minnet av de bortgångna. Utöver de enskilda biografierna blir detta samtidigt ett stycke levande stiftshistoria. Genom att följa minnesteckningstraditionen presenteras en fortlöpande dokumentation av stiftets historia, patient sedd genom de enskilda livsödena. SLUTSÅLD - GÅR EJ ATT More Info »

Föregångare 2002-2004 was last modified: by SSHS
Product Kategori: Biografi

Erik Soops gravmonument i Skara domkyrka

150,00 kr

Hans Soop (2005) Nr 20. ISBN 91-975004-5-3 I Skara domkyrkas södra tvärskepp står det stora gravmonumentet över chefen för Västgöta kavalleriregemente, vcialis 40mg överste Erik Soop (1592-1632)

Erik Soops gravmonument i Skara domkyrka was last modified: by SSHS
Product Kategori: Biografi

Doktor Johannes Copp von Raumenthal

150,00 kr

Bo J Theutenberg (2003) Nr 14. ISBN 91-974235-8-0 Johannes Copp var från början medicine doktor och kejserlig hovmedikus i Prag. Han bryter med sin fäderneärvda katolska tro och lämnar sitt kloster för att ansluta sig till Luther och den reformerta rörelsen De böhmiska bröderna.Han lämnar hastigt Prag och kommer 1555 till Kalmar för att bli More Info »

Doktor Johannes Copp von Raumenthal was last modified: by SSHS
Product Kategori: Biografi

Din egen Anne-Margrethe

175,00 kr

Nr 94. Bertil Murray och Margareta Murray-Nyman. 2018. ISBN 978-91-86681-38-8 Din egen Anne-Margrethe - så slutade Anne-Margrethe Murray sina brev. Genom dessa träder nu en kvinnas livsberättelse och en svunnen värld fram på nytt. Författarna är barnbarn till Anne-Margrethe: Margareta Murray-Nyman, tidigare chefredaktör för Katolskt magasin, och Bertil Murray, präst och författare. Anne-Margrethe Murray hade More Info »

Din egen Anne-Margrethe was last modified: by SSHS
Product Kategori: Biografi
Bland baroner och bolsjeviker was last modified: by SSHS
Product Kategori: Biografi

Biskopsporträtt i Skara stift

120,00 kr

Bengt O.T. Sjögren och Nils Hjertén (2003) Nr 10. ISBN 91-974235-4-8 Skara stift äger en samling biskopsporträtt, abortion som spänner över trehundra år, buy från Jesper Swedberg till Lars-Göran Lönnermark. På uppdrag av Skara stift har Stiftshistoriska sällskapet nu samlat dessa biskopsporträtt i en volym.  

Biskopsporträtt i Skara stift was last modified: by SSHS