Product Kategori: Kyrkliga inventarier

Product Kategori: Kyrkliga inventarier

Vapenhistorisk inventering av kyrkor i Skara stift

150,00 kr

med föremålsbeskrivning, discount kommentarer och jämförelser Staffan Kinman (2005) Nr 17. ISBN 91-975004-2-9 Från 1500-talet förra hälft var det brukligt att adelsmän och officerare begravdes med pompa och ståt. En begravningsprocession ingick där den dödes värja, sporrar, hjälm och stridshandskar bars på ett sammetshyende. Efter begravningen överlämnades föremålen till kyrkan med "köptes" tillbaka av de efterlevande. More Info »

Vapenhistorisk inventering av kyrkor i Skara stift was last modified: by SSHS
Product Kategori: Kyrkliga inventarier

Tusenårigt arv - Skara stifts kyrkor

0,00 kr

Robin Gullbrandsson (2008) Nr 41. ISBN 978-91-977365-3-4 SLUTSÅLD! Skara stifts kyrkor talar till sin omgivning, symptoms med både utanverk, insidan och inredning. De talar ett språk som vi kan förstå utan att sätta ord på det. Kyrkan är en självklar del av landskapsbilden och inte sällan sen bygds äldsta och märkligaste byggnad. Ändå är inte More Info »

Tusenårigt arv - Skara stifts kyrkor was last modified: by SSHS
Product Kategori: Kyrkliga inventarier

Tills du återupprättat helgedomarna

150,00 kr

- kyrkorestaureringar i Västergötland 1920-1960 Robin Gullbrandsson (2008) Nr 37. ISBN 978-91-976688-9-7 Under åren 1934 - 1939 restaurerades 78 av stiftets 400 kyrkobyggnader och under åren 1951-1952 återinvigdes hela 25 kyrkor. Dessa restaureringar är utförda av ett begränsat antal arkitekter och har när det gäller 1800-talets kyrkor snarare karaktären av nyskapande renoveringar. De flitigast anlitade More Info »

Tills du återupprättat helgedomarna was last modified: by SSHS
Product Kategori: Kyrkliga inventarier

Söderling - en västsvensk orgelbyggarfamilj

250,00 kr

Jan H Börjesson (2019). ISBN 978-91-86681-46-3 Det västsvenska orgelbyggandet var under 1600- och 1700-talen i det närmaste obefintligt. De flesta orglar införskaffades från andra länder och andra orter i Sverige. genom Mårten Bernhard Söderling och hans tre söner Johan Niklas, Emanuel och Carl Fredrik växte ett starkt och profilerat orgelbyggeri fram som kom att få More Info »

Söderling - en västsvensk orgelbyggarfamilj was last modified: by SSHS
Product Kategori: Kyrkliga inventarier

Organister och orglar i Skara stift t o m 1857

150,00 kr

Per-Ola (Pelle) Räf (2002) Nr 8. ISBN 91-974235-2-1 Tack vare uppgifter om organisternas födelse- och dödsår, viagra order föräldrar, viagra utbildning, tjänstgöring och familje-förhållanden, belagda genom en mängd källcitat, får läsaren en ingående uppfattning om deras vedermödor och glädjeämnen. Inte minst den stifts-, person- eller lokalhistoriskt intresserade läsaren, liksom naturligtvis musikhistorikern, har här fått en More Info »

Organister och orglar i Skara stift t o m 1857 was last modified: by SSHS
Product Kategori: Kyrkliga inventarier

Medeltida taklag i Skara stifts kyrkor

250,00 kr

Nr 85.Robin Gullbrandsson. 2015. ISBN 978-91-86681-29-6 Vissa rum hamnar vid sidan av tiden. Platser som sällan beträds. Platser som rymmer berättelser om en för länge sedan svunnen tid. Kyrkvindarna är sådana rum. I många av Västergötlands medeltida kyrkor finns ett bortglömt världsarv ovan valven – tidigmedeltida takkonstruktioner som överlevt i snart tusen år. Dessa konstfärdigt More Info »

Medeltida taklag i Skara stifts kyrkor was last modified: by SSHS
Product Kategori: Kyrkliga inventarier

Medeltida Mariaskulpturer i Skara stift

0,00 kr

Roland Rahn (2002) Nr 9. ISBN 91-974235-3-X SLUTSÅLD! Genom ett gediget forskningsarbete under tjugo års tid har Roland Rahn kartlagt och beskrivit förekomsten av medeltida Mariaskulpturer i Skara stift.  

Medeltida Mariaskulpturer i Skara stift was last modified: by SSHS
Product Kategori: Kyrkliga inventarier

Märkligt kyrksilver i Skara stifts kyrkor

200,00 kr

Roland Rahn (2011) Nr 65. ISBN 978-91-86681-07-4 Ett gediget inventeringsarbete av författaren ligger till grund för denna inventering av äldre kyrksilver i Skara stift. Föremålen beskrivs med uppgifter om deras historia, dosage vikt, sick utseende och unika detaljer och återges på bild, pharm företrädesvis av fotografen Tomas Edvardsson. Många levnadsöden är sammankopplade med föremålen i beskrivningarna, More Info »

Märkligt kyrksilver i Skara stifts kyrkor was last modified: by SSHS
Product Kategori: Kyrkliga inventarier

Livets slut och sista vilan

0,00 kr

Anita Carlsson och Margaretha Swedberg (2007) Nr 32. ISBN 978-91-976688-4-2 SLUTSÅLD! "Detta är ett arbete som inte utger sig för att vara vare sig vetenskapligt underbyggt eller en fullständig redogörelse för hur gravskicket har sett ut från stenåldern fram till våra dagar. Det är istället en sammanställning av vad vi kunnat lära från vad ett More Info »

Livets slut och sista vilan was last modified: by SSHS
Product Kategori: Kyrkliga inventarier

Kyrkans föremål - beskrivande lexikon

200,00 kr

Nr 84. ISBN 978-91-86681-28-9. Utgivning 1 juli 2015 Vem vet vad en monstrans är? Vem kan skilja mellan halslin, cialis handlin och huvudlin? Lavabo eller Ampulla, hur vet man vilket som är vilket? I detta gedigna lexikon finner du svaret på dessa frågor och många till. Boken är tänkt som en hjälp att känna igen More Info »

Kyrkans föremål - beskrivande lexikon was last modified: by SSHS
Product Kategori: Kyrkliga inventarier

Huvudbaner och anvapen inom Skara stift.

295,00 kr

- En heraldisk och genealogisk inventering Inga von Corswant - Naumburg (2006) Nr 28. ISBN 91-975873-6-2 Med boken om Huvudbaner och anvapen inom Skara stift har en dokumentation av stiftets 130 olika begravningsvapen fullföljts. Författarinnans avhandling från 1999 om Huvudbaner och anvapen under stormaktstiden var fröet till detta arbete om vapnen inom Skara stift. I More Info »

Huvudbaner och anvapen inom Skara stift. was last modified: by SSHS
Product Kategori: Kyrkliga inventarier

Huvudbaner och anvapen inom Skara stift - supplement

100,00 kr

Inga von Corswant-Naumburg (2010) Nr 53. ISBN 978-91-977366-5-7 Under stormaktstiden var huvudbaner och anvapen ett viktigt inslag för att visa släktens anor och sin egen position i samhället. Boken är ett supplement till den av Skara Stiftshistoriska sällskap utgivna boken Huvudbaner och anvapen inom Skara stift (Nr 28) och visar på den genealogiska och heraldiska More Info »

Huvudbaner och anvapen inom Skara stift - supplement was last modified: by SSHS
Product Kategori: Kyrkliga inventarier

Erik Soops gravmonument i Skara domkyrka

150,00 kr

Hans Soop (2005) Nr 20. ISBN 91-975004-5-3 I Skara domkyrkas södra tvärskepp står det stora gravmonumentet över chefen för Västgöta kavalleriregemente, vcialis 40mg överste Erik Soop (1592-1632)

Erik Soops gravmonument i Skara domkyrka was last modified: by SSHS
Product Kategori: Kyrkliga inventarier

Biblia Pauperum - målningarna i Husaby kyrka

175,00 kr

Konsten i kyrkorna har inte tillkommit av en tillfällighet,inte heller är den skapad för att hylla konstnären eller mecenaten. Den vill berätta en berättelse och ära skaparens Skapare - soli Dei gloria. I Husaby kyrka finns bildkonst från flera århundraden på pelare, i valv och tak. Det skiljer ett halvt millenium i tillkomsten mellan de More Info »

Biblia Pauperum - målningarna i Husaby kyrka was last modified: by SSHS
Product Kategori: Kyrkliga inventarier

”Ha mig som en signetring vid ditt hjärta…”

150,00 kr

Nr 96. ISBN Ritwa Herjulfsdotter (2019). ISBN 978-91-86681-40-1 Medeltida fingerringar ur Röhsska museets samling Materialet i denna bok är fingerringar ur en samling på Röhsska museet i Göteborg. De 62 ringarna är inköpta eller skänkta till museet och har i flera fall en dokumenterad historia och proveniens. De flesta bär symboler hämtade från kristen tro More Info »

”Ha mig som en signetring vid ditt hjärta…” was last modified: by SSHS