Product Kategori: Kyrkobeskrivningar

Product Kategori: Kyrkobeskrivningar

Västgötadelen av Peringskiölds Monumenta Sveo-Gothorum

300,00 kr

Inledning av fil dr Benny Jacobsson. Nr 66. ISBN 978-91-86681-08-1 (2012) Under 1600-talet avbildades många svenska kyrkor och minnesmärken av rikets antikvarier och tecknare. Teckningarna kom att samlas av riksantikvarien Johan Peringskiöld d ä i hans Monumenta Sveo-Gothorum, pharmacy som nu förvaras i Kungliga Biblioteket i Stockholm. I denna utgåva presenteras västgötadelen av detta verk. Många More Info »

Västgötadelen av Peringskiölds Monumenta Sveo-Gothorum was last modified: by SSHS
Product Kategori: Kyrkobeskrivningar
Tusenårigt arv - Skara stifts kyrkor was last modified: by SSHS
Product Kategori: Kyrkobeskrivningar

Tills du återupprättat helgedomarna

150,00 kr

- kyrkorestaureringar i Västergötland 1920-1960 Robin Gullbrandsson (2008) Nr 37. ISBN 978-91-976688-9-7 Under åren 1934 - 1939 restaurerades 78 av stiftets 400 kyrkobyggnader och under åren 1951-1952 återinvigdes hela 25 kyrkor. Dessa restaureringar är utförda av ett begränsat antal arkitekter och har när det gäller 1800-talets kyrkor snarare karaktären av nyskapande renoveringar. De flitigast anlitade More Info »

Tills du återupprättat helgedomarna was last modified: by SSHS
Product Kategori: Kyrkobeskrivningar

Ovan valven

250,00 kr

Ovan valven handlar om timmermanskonst, arkitektur och historia i västsvenska kyrkor. Boken är en sammanställning av den förstudie och inventering av medeltida kyrkotaklag som genomfördes inom Göteborgs stift åren 2016 till 2018. Fyrtiotre takstolskonstruktioner beskrivs och illustreras och kompletteras med spridningskartor. Utöver detta innehåller boken artiklar om medeltida taklag, spår av hantverkare och traditioner, konstruktiv geometri och om hur vi kan bevara kyrkvindarnas värden. Läs mer More Info »

Ovan valven was last modified: by SSHS
Product Kategori: Kyrkobeskrivningar

Ora et Labora

150,00 kr

- Varnhems klosterkyrka under nio sekler Red. Johnny Hagberg (2005). Nr 19. ISBN 91-975004-4-5 Varnhems klosterkyrka var unik när den byggdes och den är unik idag.  

Ora et Labora was last modified: by SSHS
Product Kategori: Kyrkobeskrivningar

Kyrkor i Skara stift

200,00 kr

Red: Red. Johnny Hagberg, illness Text: Robin Gulbrandsson. Foto: Sture Björnson Nr 67. ISBN 978-91-866-81-09-8 (2012) Kyrkorna tillhör vårt kulturarv. De uppfattas ofta som en garant för det stabila i tillvaron och har i många fall funnits där sekel efter sekel. Skara stift är bland de kyrktätaste i Sverige. Många är byggda på 1800-talet då de More Info »

Kyrkor i Skara stift was last modified: by SSHS
Product Kategori: Kyrkobeskrivningar

Biblia Pauperum - målningarna i Husaby kyrka

175,00 kr

Konsten i kyrkorna har inte tillkommit av en tillfällighet,inte heller är den skapad för att hylla konstnären eller mecenaten. Den vill berätta en berättelse och ära skaparens Skapare - soli Dei gloria. I Husaby kyrka finns bildkonst från flera århundraden på pelare, i valv och tak. Det skiljer ett halvt millenium i tillkomsten mellan de More Info »

Biblia Pauperum - målningarna i Husaby kyrka was last modified: by SSHS