Product Kategori: Kyrkohistoria

Product Kategori: Kyrkohistoria

Västgötadelen av Peringskiölds Monumenta Sveo-Gothorum

300,00 kr

Inledning av fil dr Benny Jacobsson. Nr 66. ISBN 978-91-86681-08-1 (2012) Under 1600-talet avbildades många svenska kyrkor och minnesmärken av rikets antikvarier och tecknare. Teckningarna kom att samlas av riksantikvarien Johan Peringskiöld d ä i hans Monumenta Sveo-Gothorum, pharmacy som nu förvaras i Kungliga Biblioteket i Stockholm. I denna utgåva presenteras västgötadelen av detta verk. Många More Info »

Västgötadelen av Peringskiölds Monumenta Sveo-Gothorum was last modified: by SSHS
Product Kategori: Kyrkohistoria

Varnhems kloster före Birger Jarl

150,00 kr

- Om klostrets rottrådar i tiden Red: Markus Hagberg (2011) Nr 58. ISBN 978-91-86681-00-5 När Birger Magnusson, order som var en av klostrets stora gåvogivare, dör 1266 begravs han i Varnhems klosterkyrka. Den här boken handlar om klostret före Birger Jarl. Flera författare med olika specialitet och infallsvinklar bidrar till att placera klostret i historien More Info »

Varnhems kloster före Birger Jarl was last modified: by SSHS
Product Kategori: Kyrkohistoria

Vår Frus Tider - Horae de Domina

250,00 kr

- studier, stuff transkription, seek översättning och faksimil från Vadstena klostertryckeri 1495 Red. Johnny Hagberg (2008) Nr 36. ISBN 978-91-976688-8-0 Vadstena klostertryckeris historia varade bara ett halvår. I oktober 1495 uppstod en brand som ödelade tryckeriet. Endast ett exemplar av tryckeriets produktion finns bevarat, en liten bönbok om Vår Frus Tider (Jungfru Marias tidegärd). På försättsbladet More Info »

Vår Frus Tider - Horae de Domina was last modified: by SSHS
Product Kategori: Kyrkohistoria

Vägen mot bekännelsen

150,00 kr

Perspektiv på organisation, bekännelsebildning och fromhetsliv i Skara stift ca 1540-1595. Red: Martin Berntson (2014). Nr 79. ISBN: 978-91-86681-23-4 Under den senare delen av 1500-talet förändrades kyrko- och fromhetslivet i stora delar av Europa i takt med den nya tidens reformatoriska anda. Bekännelser formulerades, kyrkobyggnader omdanades, gudstjänstlivet reformerades och den folkliga moralen blev föremål för More Info »

Vägen mot bekännelsen was last modified: by SSHS
Product Kategori: Kyrkohistoria

Then Swenska Psalmeboken 1582. Utgåva med inledande kommentar.

200,00 kr

Nr 87.Otfried Zaika. 2016. ISBN 978-91-86681-31-9 Reformationen gjorde församlingssången populär. Bara några få år efter att de första tyska psalmböckerna publicerats utkom omkring 1530 även i Sverige andliga sånger och visor. Sedan 1500-talets mitt går dessa verk under beteckningen ”Then Swenska Psalmeboken”. Psalmboken brukades inte bara i kyrkan utan också för den privata andakten och More Info »

Then Swenska Psalmeboken 1582. Utgåva med inledande kommentar. was last modified: by SSHS
Product Kategori: Kyrkohistoria

Sveno Jacobi - Boksamlaren, biskopen, teologen

250,00 kr

En bok- och kyrkohistorisk studie. Mit deutscher Zusammenfassung. Otfried Czaika (2013). nr 72. ISBN 978-9186681-14-2. Via inträngande bok- och kyrkohistoriska analyser fördjupar och omprövar Otfried Czaika bilden av Sven Jacobi, healing biskop i Skara 1530-1544. Moderna bibliografiska databaser ger oss idag möjlighet att identifiera nästan alla böcker han ägde. Boksamlingen berättar om Sven Jacobis teologiska More Info »

Sveno Jacobi - Boksamlaren, biskopen, teologen was last modified: by SSHS
Product Kategori: Kyrkohistoria

Skaramissalet

350,00 kr - 490,00 kr

Studier, edition översättning och faksimil av handskriften i Skara Stifts- och landsbibliotek. Redaktör: Christer Pahlmblad (2006) Nr 27. ISBN 91-975873-2-X Skaramissalet kallas en handskrift från 1100-talet som har befunnit sig i Skara stift sedan medeltiden. Idag återstår bara c:a en åttondel…

Skaramissalet was last modified: by SSHS
Product Kategori: Kyrkohistoria
Skara stift genom 1000 år was last modified: by SSHS
Product Kategori: Kyrkohistoria

Skara stift 1000 år

200,00 kr

Red. Johnny Hagberg (2014). Nr 77. ISBN 978-86681-22-7 LANSERAS 29 augusti kl 13.00 i samband med Skara stifts tusenårsfirande. Detta är en jubileumsbok med anledning att Skara stift år 2014 firar 1000 år. Den utges i Skara stiftshistoriska sällskaps skriftserie, drug och vill spegla stiftets rika andliga historia och tradition. Medvetet speglar innehållet i artiklarna More Info »

Skara stift 1000 år was last modified: by SSHS
Product Kategori: Kyrkohistoria

Ora et Labora

150,00 kr

- Varnhems klosterkyrka under nio sekler Red. Johnny Hagberg (2005). Nr 19. ISBN 91-975004-4-5 Varnhems klosterkyrka var unik när den byggdes och den är unik idag.  

Ora et Labora was last modified: by SSHS
Product Kategori: Kyrkohistoria

Några Wijsor om Antichristum [1536] samt handskrivna tillägg

150,00 kr

Nr 98978-91-86681-42-5 (2019). Utgåva med inledande kommentarer. Otfried Czaika 1536 (förmodligen) utkom i Stockholm ett litet häfte med polemiska visor riktade mot den romerska kyrkan. Idag finns endast två exemplar bevarade som intressant nog dock representerar olika upplagor. I båda exemplaren finns dessutom en del handskrivna tillägg, främst psalmtexter, både kända och hittills okända psalmer More Info »

Några Wijsor om Antichristum [1536] samt handskrivna tillägg was last modified: by SSHS
Product Kategori: Kyrkohistoria

Medeltida taklag i Skara stifts kyrkor

250,00 kr

Nr 85.Robin Gullbrandsson. 2015. ISBN 978-91-86681-29-6 Vissa rum hamnar vid sidan av tiden. Platser som sällan beträds. Platser som rymmer berättelser om en för länge sedan svunnen tid. Kyrkvindarna är sådana rum. I många av Västergötlands medeltida kyrkor finns ett bortglömt världsarv ovan valven – tidigmedeltida takkonstruktioner som överlevt i snart tusen år. Dessa konstfärdigt More Info »

Medeltida taklag i Skara stifts kyrkor was last modified: by SSHS
Product Kategori: Kyrkohistoria

Kyrkohandbok för Evangeliskt-Lutherska Församlingarne i Ryska riket

200,00 kr

Nr 59. ISBN 978-91--86681-02-9 Föreliggande kyrkohandbok, try utgiven som s.k. kejserlig agenda, help trycktes i S:t Petersburg 1834. Denna handbok har sedan dess brukats i de svenska församlingarna och används än idag med vissa modifieringar. Den är därmed både kyrko- och liturgihistoriskt intressant, generic och det är viktigt att den kunskap som Darius Petk?nas i More Info »

Kyrkohandbok för Evangeliskt-Lutherska Församlingarne i Ryska riket was last modified: by SSHS
Product Kategori: Kyrkohistoria

Kyrka, kultur, historia – en festskrift till Johnny Hagberg

250,00 kr

Red. Markus Hagberg, ask Lena Maria Olsson, Sven-Erik Pernler Nr 68. (2012) ISBN 978-91-86681-11-1 Det är med stor glädje sällskapet kan presentera denna festskrift som sammanställts med anledning av prosten Johnny Hagbergs 60-årsdag. Hagberg har under många år ägnat sig åt ett omfattande och engagerat  arbete med bokutgivning, något som uppmärksammats både i Sverige och More Info »

Kyrka, kultur, historia – en festskrift till Johnny Hagberg was last modified: by SSHS
Product Kategori: Kyrkohistoria

Kloster och klosterliv i det medeltida Skara stift

0,00 kr

Red. Johnny Hagberg (2007) Nr 33. ISBN 978-91-976688-5-9 SLUTSÅLD! Av de kloster och konvent som fanns i Västergötland återstår idag bara ruiner. En gång platsen för Guds närvaro, dosage där lov och tillbedjan var den huvudsakliga sysselsättningen, en lovsång som ljöd natt och dag. Här verkade kvinnor och män som vigt sitt liv åt Gud. More Info »

Kloster och klosterliv i det medeltida Skara stift was last modified: by SSHS
Product Kategori: Kyrkohistoria

Katolikernas lilla katekes

175,00 kr

Petrus Canisius (1579/80)  – Nr 89 (2017) ISBN 978-91-86681-33-3 I Stockholm utgavs under Johan III:s tid en katolsk katekes på svenska (1579/80). Jesuiten Petrus Canisius, en av 1500-talets mest betydande katolska lärare och predikanter, är dess författare. Katolikernas lilla katekes kom ut på svenska drygt tio år efter översättningen av Luthers lilla katekes (1567) och More Info »

Katolikernas lilla katekes was last modified: by SSHS
Product Kategori: Kyrkohistoria

Jehova juvante concio synodalis - Prästmötespredikan Skara 1644

150,00 kr

Gunno Brynolphi Blutherus (1644). Red Johnny Hagberg (2014). Nr 78. ISBN: 978-91-86681-21-0. Gunno Brynolphi Blutherus (1609-1657) föddes i Ör och blev efter studier i Skara, Uppsala, Groningen och Rostock så småningom kyrkoherde i Ör, prost över hela Dal samt riksdagsman för Skara stift. Blutherus' prästmötespredikan är intressant då den förmodligen är den första som är More Info »

Jehova juvante concio synodalis - Prästmötespredikan Skara 1644 was last modified: by SSHS
Product Kategori: Kyrkohistoria

Jean Gersons Ars moriendi - Om konsten att dö

150,00 kr

Red: Markus Hagberg (2009) Nr 45. ISBN 978-91-977365-7-2 1408 utkom den vid universitet i Paris verksamme teologen Jean Gerson (1363-1429) med verket Opusculum tripartium de preceptis decalogi, salve de confessione et de arte moriendi. Både verket som helhet och den ssita delen, De arte moriendi, som självständig skrift, fick stor spridning. Delen om dödsberedelsen bearbetades More Info »

Jean Gersons Ars moriendi - Om konsten att dö was last modified: by SSHS
Product Kategori: Kyrkohistoria
Järpås - ett pastorat och dess präster under 600 år was last modified: by SSHS
Product Kategori: Kyrkohistoria

Hospitalen i Skara stift

100,00 kr

Torgil Hallböök (2011) Nr 63. ISBN: 978-91-86681-03-6 Hospitalen var under medeltiden avsedda att vårda de spetälska. Senare fick de en annan inriktning och då framförallt vård av sinnesjuka. Hospitalsjukvården fortsätter långt fram under 1800-talet i Sverige. Kyrkans roll för de spetälska var markant under medeltiden, discount även om spetälskehospitalen egentligen var världsliga inrättningar stod de under More Info »

Hospitalen i Skara stift was last modified: by SSHS