Product Kategori: Kyrkohistoria

Product Kategori: Kyrkohistoria

Ett fönster mot den himmelska kyrkan

150,00 kr

Red. Johnny Hagberg (2007) Nr 34. ISBN 978-91-976688-7-3 Den 23 februari 2007 fyllde professor Alf Härdelin 80 år. De flesta har vid denna ålder dragit sig tillbaka för att njuta sitt otium cum dignitate. Så inte Alf Härdelin. "Jag arbetar alltid, cialis när jag inte har något särskilt för mig" stämmer väl överens med hans More Info »

Ett fönster mot den himmelska kyrkan was last modified: by SSHS
Product Kategori: Kyrkohistoria

Enchiridion

200,00 kr

Det är den lilla och rena katekesen 1591 jämte sannfärdig ögonskelig, try förmerad och välbegrundad försvarsskrift 1591 av Sigismund Ernhoffer Nr 68. (2012) ISBN 978-91-86681-10-4 2010 inledde sällskapet ett samarbete med Vatikanbiblioteket där syftet var att belysa svensk reformationshistoria. Sedan tidigare har sällskapet utgivit den första evangeliska dogmatiken på svenska  (se nr 54). Ur kyrkohistorisk More Info »

Enchiridion was last modified: by SSHS
Product Kategori: Kyrkohistoria

Een kort underwijsning om några aff the förnemligaste Articlar j then Christeligha Läron

200,00 kr

Markus Hagberg, cost red. (2010) Nr 54. ISBN 978-91-977366-6-4 När biskopen Erik Falck i Skara 1558 gav ut Een kort underwijsning om några aff the förnemligaste Articlar j then Christeligha Läron så var detta den första dogmatiken på svenska. Boken innehåller 51 kapitel, illness där framställningen är uppbyggd genom frågor och svar. Av titelsidan framgår More Info »

Een kort underwijsning om några aff the förnemligaste Articlar j then Christeligha Läron was last modified: by SSHS
Product Kategori: Kyrkohistoria

Doktor Johannes Copp von Raumenthal

150,00 kr

Bo J Theutenberg (2003) Nr 14. ISBN 91-974235-8-0 Johannes Copp var från början medicine doktor och kejserlig hovmedikus i Prag. Han bryter med sin fäderneärvda katolska tro och lämnar sitt kloster för att ansluta sig till Luther och den reformerta rörelsen De böhmiska bröderna.Han lämnar hastigt Prag och kommer 1555 till Kalmar för att bli More Info »

Doktor Johannes Copp von Raumenthal was last modified: by SSHS
Product Kategori: Kyrkohistoria

Den långa vägen

125,00 kr

Teol. Dr Yngve Levenskog (2010) Nr 42. ISBN 978-91-977365-4-1 Hur har den viktiga frågan om diakoni behandlats vid olika kyrkomöten? Teol. Dr Yngve Levenskog, shop Vänersborg, medications har undersökt denna fråga mellan åren 1938-1999. Från att ha varit en frivillig rörelse som låg utanför kyrkan och hade sitt säte i fristående diakonianstalter blir den en More Info »

Den långa vägen was last modified: by SSHS
Product Kategori: Kyrkohistoria

Den heliga pilgrimsfärden

200,00 kr

Lars Skytte. (Utgiven 2014). Nr 80. ISBN 8-91-86681-24-1. Lars Skytte (1610-1696) var född i Nyköping. Efter akademiska studier och utländska studieresor blev han svensk ambassadör i Portugal år 1641. Skytte konverterar till katolska kyrkan 1647 och upptas i franciskanorden.Efter teologiska studier prästvigs han inom orden och kommer att ägna sig åt författarskap och undervisning. Skyttes More Info »

Den heliga pilgrimsfärden was last modified: by SSHS
Product Kategori: Kyrkohistoria

Compendium doctrinae coelestis – Kompendium om den himmelska läran

200,00 kr

Matthias Hafenreffer (2010) Nr 56. ISBN 978-91-977366-8-8 Matthias Hafenreffer (1561-1619) var från 1592 professor i Thübingen både i teologiska ämnen och i matematik. Han hörde till den württembergska traditionen, help som både före och efter honom haft ett särskilt stort inflytande på svensk teologi och fromhetstradition. En fortkortad version av Hafenreffers arbete Compendium doctrinae coelestis More Info »

Compendium doctrinae coelestis – Kompendium om den himmelska läran was last modified: by SSHS
Product Kategori: Kyrkohistoria

Breviarium Scarense

450,00 kr

Nr 64. ISBN 978-91-86681-06-7. I. Faksimil.  (2016) Christer Pahlmblad Nr 83. ISBN 978-91-86681-27-2. II. Introduktion. Register. (2011) Christer Pahlmblad Breviariet trycktes 1498 i Nürnberg. Enligt biskop Brynolf Gerlakssons förord sammanställdes det för att gudstjänsten skulle kunna firas på samma sätt i alla stiftets kyrkor. Breviariet är unikt så till vida att man i det också More Info »

Breviarium Scarense was last modified: by SSHS
Product Kategori: Kyrkohistoria

Biskopsporträtt i Skara stift

120,00 kr

Bengt O.T. Sjögren och Nils Hjertén (2003) Nr 10. ISBN 91-974235-4-8 Skara stift äger en samling biskopsporträtt, abortion som spänner över trehundra år, buy från Jesper Swedberg till Lars-Göran Lönnermark. På uppdrag av Skara stift har Stiftshistoriska sällskapet nu samlat dessa biskopsporträtt i en volym.  

Biskopsporträtt i Skara stift was last modified: by SSHS
Product Kategori: Kyrkohistoria

Biskop Osmund

200,00 kr

- missionär i Sverige under slutet av vikingatiden Janet Fairweather (2013) Nr 70. ISBN 978-91-86681-12-8 En intressant men föga känd person i svensk kyrkohistoria är Osmund, generic biskop hos kung Emund kring 1050. Osmund var enligt traditionen nära släktning till Sigfrid och har ansetts vara den förste biskopen med säte i Skara. Helt klart är att More Info »

Biskop Osmund was last modified: by SSHS
Product Kategori: Kyrkohistoria

Bishop Osmund: A Missionary to Sweden in the Late Viking Age

200,00 kr

Dr Janet Fairweather. Nr 71. ISBN 978-91-86681-18-0. Bishop Osmund, court-bishop to Edmund the Old, king of Sweden, in the mid-eleventh century, was probably born in England and certainly ended his life there as a monk of Ely, having previously spent time at the court of Edward the Confessor. The author, Dr Janet Fairweather, is a More Info »

Bishop Osmund: A Missionary to Sweden in the Late Viking Age was last modified: by SSHS
Product Kategori: Kyrkohistoria

Bilder av tron

175,00 kr

Nr 97. Markus Hagberg (2019). ISBN 978-91-86681-41-8 Kristen tro kan gestaltas och förmedlas på många olika sätt. Under lång tid var det normala att de flesta människor inte kunde läsa eller skriva. Då blev bilder, föremål, riter och det talade ordet så mycket viktigare. Med tiden har tal och text blivit de viktigaste sätten att More Info »

Bilder av tron was last modified: by SSHS
Product Kategori: Kyrkohistoria

Biblia Pauperum - målningarna i Husaby kyrka

175,00 kr

Konsten i kyrkorna har inte tillkommit av en tillfällighet,inte heller är den skapad för att hylla konstnären eller mecenaten. Den vill berätta en berättelse och ära skaparens Skapare - soli Dei gloria. I Husaby kyrka finns bildkonst från flera århundraden på pelare, i valv och tak. Det skiljer ett halvt millenium i tillkomsten mellan de More Info »

Biblia Pauperum - målningarna i Husaby kyrka was last modified: by SSHS
Product Kategori: Kyrkohistoria

Avlatsbreven från Västgötadelen av Skara stift

150,00 kr

Redaktör: Johnny Hagberg (2006) Nr 25. ISBN 91-975873-0-3 Det ar med stor glädje Skara stiftshistoriska sällskap nu utger boken Avlatsbreven från Västgötadelen av Skara stift. Sammanlagt finns det 50 *) kända brev i original eller i avskrift från 20 kyrkor från denna del av det gamla Skara stift. Någon inventering och utgivning av avlatsbrev från ett More Info »

Avlatsbreven från Västgötadelen av Skara stift was last modified: by SSHS