Product Kategori: Liturgiska texter

Product Kategori: Liturgiska texter

Vår Frus Tider - Horae de Domina

250,00 kr

- studier, stuff transkription, seek översättning och faksimil från Vadstena klostertryckeri 1495 Red. Johnny Hagberg (2008) Nr 36. ISBN 978-91-976688-8-0 Vadstena klostertryckeris historia varade bara ett halvår. I oktober 1495 uppstod en brand som ödelade tryckeriet. Endast ett exemplar av tryckeriets produktion finns bevarat, en liten bönbok om Vår Frus Tider (Jungfru Marias tidegärd). På försättsbladet More Info »

Vår Frus Tider - Horae de Domina was last modified: by SSHS
Product Kategori: Liturgiska texter

Skaramissalet

350,00 kr - 490,00 kr

Studier, edition översättning och faksimil av handskriften i Skara Stifts- och landsbibliotek. Redaktör: Christer Pahlmblad (2006) Nr 27. ISBN 91-975873-2-X Skaramissalet kallas en handskrift från 1100-talet som har befunnit sig i Skara stift sedan medeltiden. Idag återstår bara c:a en åttondel…

Skaramissalet was last modified: by SSHS
Product Kategori: Liturgiska texter

Sånger till fyra kyrkofester i Skara stift

200,00 kr

Ann-Marie Nilsson (2011) Nr 62. ISBN: 978-91-86681-05-0 Den medeltida rituella sångrepertoaren på latin, troche enstämmig och rytmiskt obunden, ambulance brukar kallas gregoriansk efter påven Gregorius. Det hände att påvar och biskopar tillskrevs verk utan att man i modern mening vet om de var upphovsmän. Säkert är dock att sådana verk måste godkännas av en kyrklig styresman för More Info »

Sånger till fyra kyrkofester i Skara stift was last modified: by SSHS
Product Kategori: Liturgiska texter

Kyrkohandbok för Evangeliskt-Lutherska Församlingarne i Ryska riket

200,00 kr

Nr 59. ISBN 978-91--86681-02-9 Föreliggande kyrkohandbok, try utgiven som s.k. kejserlig agenda, help trycktes i S:t Petersburg 1834. Denna handbok har sedan dess brukats i de svenska församlingarna och används än idag med vissa modifieringar. Den är därmed både kyrko- och liturgihistoriskt intressant, generic och det är viktigt att den kunskap som Darius Petk?nas i More Info »

Kyrkohandbok för Evangeliskt-Lutherska Församlingarne i Ryska riket was last modified: by SSHS
Product Kategori: Liturgiska texter

Enchiridion

200,00 kr

Det är den lilla och rena katekesen 1591 jämte sannfärdig ögonskelig, try förmerad och välbegrundad försvarsskrift 1591 av Sigismund Ernhoffer Nr 68. (2012) ISBN 978-91-86681-10-4 2010 inledde sällskapet ett samarbete med Vatikanbiblioteket där syftet var att belysa svensk reformationshistoria. Sedan tidigare har sällskapet utgivit den första evangeliska dogmatiken på svenska  (se nr 54). Ur kyrkohistorisk More Info »

Enchiridion was last modified: by SSHS
Product Kategori: Liturgiska texter

Bilder av tron

175,00 kr

Nr 97. Markus Hagberg (2019). ISBN 978-91-86681-41-8 Kristen tro kan gestaltas och förmedlas på många olika sätt. Under lång tid var det normala att de flesta människor inte kunde läsa eller skriva. Då blev bilder, föremål, riter och det talade ordet så mycket viktigare. Med tiden har tal och text blivit de viktigaste sätten att More Info »

Bilder av tron was last modified: by SSHS