Product Kategori: Reformationen

Product Kategori: Reformationen

Vägen mot bekännelsen

150,00 kr

Perspektiv på organisation, bekännelsebildning och fromhetsliv i Skara stift ca 1540-1595. Red: Martin Berntson (2014). Nr 79. ISBN: 978-91-86681-23-4 Under den senare delen av 1500-talet förändrades kyrko- och fromhetslivet i stora delar av Europa i takt med den nya tidens reformatoriska anda. Bekännelser formulerades, kyrkobyggnader omdanades, gudstjänstlivet reformerades och den folkliga moralen blev föremål för More Info »

Vägen mot bekännelsen was last modified: by SSHS
Product Kategori: Reformationen

Sveno Jacobi - Boksamlaren, biskopen, teologen

250,00 kr

En bok- och kyrkohistorisk studie. Mit deutscher Zusammenfassung. Otfried Czaika (2013). nr 72. ISBN 978-9186681-14-2. Via inträngande bok- och kyrkohistoriska analyser fördjupar och omprövar Otfried Czaika bilden av Sven Jacobi, healing biskop i Skara 1530-1544. Moderna bibliografiska databaser ger oss idag möjlighet att identifiera nästan alla böcker han ägde. Boksamlingen berättar om Sven Jacobis teologiska More Info »

Sveno Jacobi - Boksamlaren, biskopen, teologen was last modified: by SSHS
Product Kategori: Reformationen

Magnus Haraldsson och hans samtid

200,00 kr

Red: Johnny Hagberg (2009) Nr 47. ISBN 978-91-977365-9-6 1522 valdes magister Magnus Haraldsson till biskop i Skara efter Didrik Slagheck, click en westfalare som genom beslut från den danske kungen Kristian II:s sida blivit stiftets biskop efter Stockholms blodbad 1520. Denne hade dock flytt ur landet under Gustav Vasas nationella uppror mot danskarna och blivit More Info »

Magnus Haraldsson och hans samtid was last modified: by SSHS
Product Kategori: Reformationen

Katolikernas lilla katekes

175,00 kr

Petrus Canisius (1579/80)  – Nr 89 (2017) ISBN 978-91-86681-33-3 I Stockholm utgavs under Johan III:s tid en katolsk katekes på svenska (1579/80). Jesuiten Petrus Canisius, en av 1500-talets mest betydande katolska lärare och predikanter, är dess författare. Katolikernas lilla katekes kom ut på svenska drygt tio år efter översättningen av Luthers lilla katekes (1567) och More Info »

Katolikernas lilla katekes was last modified: by SSHS
Product Kategori: Reformationen

Erik Soops gravmonument i Skara domkyrka

150,00 kr

Hans Soop (2005) Nr 20. ISBN 91-975004-5-3 I Skara domkyrkas södra tvärskepp står det stora gravmonumentet över chefen för Västgöta kavalleriregemente, vcialis 40mg överste Erik Soop (1592-1632)

Erik Soops gravmonument i Skara domkyrka was last modified: by SSHS
Product Kategori: Reformationen

Enchiridion

200,00 kr

Det är den lilla och rena katekesen 1591 jämte sannfärdig ögonskelig, try förmerad och välbegrundad försvarsskrift 1591 av Sigismund Ernhoffer Nr 68. (2012) ISBN 978-91-86681-10-4 2010 inledde sällskapet ett samarbete med Vatikanbiblioteket där syftet var att belysa svensk reformationshistoria. Sedan tidigare har sällskapet utgivit den första evangeliska dogmatiken på svenska  (se nr 54). Ur kyrkohistorisk More Info »

Enchiridion was last modified: by SSHS
Product Kategori: Reformationen

Een kort underwijsning om några aff the förnemligaste Articlar j then Christeligha Läron

200,00 kr

Markus Hagberg, cost red. (2010) Nr 54. ISBN 978-91-977366-6-4 När biskopen Erik Falck i Skara 1558 gav ut Een kort underwijsning om några aff the förnemligaste Articlar j then Christeligha Läron så var detta den första dogmatiken på svenska. Boken innehåller 51 kapitel, illness där framställningen är uppbyggd genom frågor och svar. Av titelsidan framgår More Info »

Een kort underwijsning om några aff the förnemligaste Articlar j then Christeligha Läron was last modified: by SSHS
Product Kategori: Reformationen

Doktor Johannes Copp von Raumenthal

150,00 kr

Bo J Theutenberg (2003) Nr 14. ISBN 91-974235-8-0 Johannes Copp var från början medicine doktor och kejserlig hovmedikus i Prag. Han bryter med sin fäderneärvda katolska tro och lämnar sitt kloster för att ansluta sig till Luther och den reformerta rörelsen De böhmiska bröderna.Han lämnar hastigt Prag och kommer 1555 till Kalmar för att bli More Info »

Doktor Johannes Copp von Raumenthal was last modified: by SSHS