Product Kategori: Slutsåld

Product Kategori: Slutsåld

Tusenårigt arv - Skara stifts kyrkor

0,00 kr

Robin Gullbrandsson (2008) Nr 41. ISBN 978-91-977365-3-4 SLUTSÅLD! Skara stifts kyrkor talar till sin omgivning, symptoms med både utanverk, insidan och inredning. De talar ett språk som vi kan förstå utan att sätta ord på det. Kyrkan är en självklar del av landskapsbilden och inte sällan sen bygds äldsta och märkligaste byggnad. Ändå är inte More Info »

Tusenårigt arv - Skara stifts kyrkor was last modified: by SSHS
Product Kategori: Slutsåld

Som grenen vissnar

0,00 kr

H B Hammar (2002) Nr 7  ISBN 91-974235-1-3 SLUTSÅLD! En bok om den problematiska folkkyrkan utifrån J A Eklund. För en bredare allmänhet är J A Eklund (1863-1945) mest känd som författare till psalmen "Fädernas kyrka". Han var torpar- och skräddarson från västgötska Ryda, discount prästvigdes i Skara, here blev så småningom domprost i Kalmar och More Info »

Som grenen vissnar was last modified: by SSHS
Product Kategori: Slutsåld

Skymningsland- ljusglimtar från Gammelsvenskby

0,00 kr

Karl-Erik Tysk( 2004) Nr 16. ISBN 91-975004-1-0 SLUTSÅLD! Den 1 maj 1782 kom 535 svenskar från Dagö i Estland till det som skulle bli Gammalsvenskby vid Dnjepr för att på order av kejsarinnan Katarina II hjälpa till att kolonisera den nyligen erövrade stäppen. Så inleddes en svensk närvaro i Ukraina som fortfarande består. Karl-Erik Tysk, More Info »

Skymningsland- ljusglimtar från Gammelsvenskby was last modified: by SSHS
Product Kategori: Slutsåld

Skrivare i det medeltida Skara stift

0,00 kr

Per Axel Wiktorsson (2006) Nr 24. ISBN 91-975004-9-6 SLUTSÅLD! Denna bok utgör en sammanställning av de skrivare som på olika sätt gjort sig kända och vilkas identitet man kan vara någorlunda säker på. Totalt rör det sig om 116 skrivare från det gamla Skara stift. I boken träder de fram ur arkivens gömmor, sildenafil deras More Info »

Skrivare i det medeltida Skara stift was last modified: by SSHS
Product Kategori: Slutsåld

Skövde soldathem 1917-2007 - en historik

0,00 kr

Bengt Larsson (2007) Nr 29. ISBN 978-91-976688-0-4 SLUTSÅLD!

Skövde soldathem 1917-2007 - en historik was last modified: by SSHS
Product Kategori: Slutsåld

Skara stift genom 1000 år

0,00 kr

Nr 2   (2000) ISBN 91-630-9446-0 SLUTSÅLD! Skara stifts historia är främst dess församlingars. Dessa präglas av en trohet som låter oss samlas till gudstjänst i samma rum som för inemot tusen åre sedan. Troheten och kärleken till kyrkan lyser fram mot oss ur glömskans djup, illness samtidigt som vissa personligheter träder fram levande för oss More Info »

Skara stift genom 1000 år was last modified: by SSHS
Product Kategori: Slutsåld

S:ta Elin av Skövde - kulten, källorna, kvinnan

0,00 kr

Sven-Erik Pernler (2007) Nr 31. ISBN 978-91-976688-3-5 SLUTSÅLD! Elin av Skövde eller Helena som hon även kallas, help är ett av vårt lands tidigaste helgon. Hon blev helgonförklarad redan 1164. I denna bok genomgås de äldsta källorna kring denna märkliga kvinna. Varför blev hon martyr, vilka maktgrupperingar fanns i stiftet som ville upphöja henne till More Info »

S:ta Elin av Skövde - kulten, källorna, kvinnan was last modified: by SSHS
Product Kategori: Slutsåld

Mellan liljan och sjöbladet

600,00 kr

Bo Theutenberg Nr 40 och 49 (2 delar) del 1:1 utkom 19 dec 2008 och del 1:2 i april-maj 2009. Boken ger intressanta inblickar i de gamla släkternas betydelse och inflytande och utgör på ett levande sätt såväl svensk profanhistoria som medeltida kyrkohistoria, doctor där Västergötlands äldre historia och personhistoria visas fram. Bo J Theutenberg More Info »

Mellan liljan och sjöbladet was last modified: by SSHS
Product Kategori: Slutsåld

Medeltida Mariaskulpturer i Skara stift

0,00 kr

Roland Rahn (2002) Nr 9. ISBN 91-974235-3-X SLUTSÅLD! Genom ett gediget forskningsarbete under tjugo års tid har Roland Rahn kartlagt och beskrivit förekomsten av medeltida Mariaskulpturer i Skara stift.  

Medeltida Mariaskulpturer i Skara stift was last modified: by SSHS
Product Kategori: Slutsåld

Livets slut och sista vilan

0,00 kr

Anita Carlsson och Margaretha Swedberg (2007) Nr 32. ISBN 978-91-976688-4-2 SLUTSÅLD! "Detta är ett arbete som inte utger sig för att vara vare sig vetenskapligt underbyggt eller en fullständig redogörelse för hur gravskicket har sett ut från stenåldern fram till våra dagar. Det är istället en sammanställning av vad vi kunnat lära från vad ett More Info »

Livets slut och sista vilan was last modified: by SSHS
Product Kategori: Slutsåld

Kristusgraven på Kinnekulle

0,00 kr

Carl Henrik Martling (2002) Nr 6. ISBN 91-974235-0-5 SLUTSÅLD! Under århundradenas lopp har det inträffat många märkliga och spännande ting i Skara stift. Förre överhovpredikanten, buy teologie doktorn och docenten Carl Henrik Martling berättar i denna bok om en rad märkligheter.  

Kristusgraven på Kinnekulle was last modified: by SSHS
Product Kategori: Slutsåld

Kloster och klosterliv i det medeltida Skara stift

0,00 kr

Red. Johnny Hagberg (2007) Nr 33. ISBN 978-91-976688-5-9 SLUTSÅLD! Av de kloster och konvent som fanns i Västergötland återstår idag bara ruiner. En gång platsen för Guds närvaro, dosage där lov och tillbedjan var den huvudsakliga sysselsättningen, en lovsång som ljöd natt och dag. Här verkade kvinnor och män som vigt sitt liv åt Gud. More Info »

Kloster och klosterliv i det medeltida Skara stift was last modified: by SSHS
Product Kategori: Slutsåld

Järpås - ett pastorat och dess präster under 600 år

0,00 kr

Markus Hagberg (2004) Nr 18. ISBN 91-975004-3-7 SLUTSÅLD! En samlad bild och presentation över de präster som under 600 år verkat i Järpås pastorat. En präst verkar i ett sammanhang och beroende av detta. Därför presenteras här en kortfattad skildring av det som är och har varit Järpåsprästernas sammanhang och arbetsfält.  

Järpås - ett pastorat och dess präster under 600 år was last modified: by SSHS
Product Kategori: Slutsåld

Heliga Birgitta och Västergötland

0,00 kr

Red. Johnny Hagberg (2003) Nr 11. ISBN 91-974235-5-6 SLUTSÅLD! Birgitta är en av medeltidens märkligaste personligheter och en av sin samtids mest inflytelserika kvinnor. Skara stiftshistoriska sällskap vill genom denna bok, treatment som i 16 artiklar behandlar Birgitta i allmänhet och Birgitta och Västergötland i synnerhet, for sale fästa uppmärksamheten på en kvinna som fascinerat troende More Info »

Heliga Birgitta och Västergötland was last modified: by SSHS
Product Kategori: Slutsåld

Gunnar Wennerberg

0,00 kr

(2001) Nr 5. ISBN 91-631-1278-7 SLUTSÅLD! Få har blivit hyllade som Gunnar Wennerberg. Han var tonsättare och skald och som sådan skrev han både Gluntar och tonsatte Davids psalmer. I meritlistan står också landshövding och minister, prescription prinsarnas guvernör, serafimerriddare. Men vem var han egentligen? I sex kapitel belyser artikelförfattarna olika sidor av hans väsen.   More Info »

Gunnar Wennerberg was last modified: by SSHS
Product Kategori: Slutsåld

Gryningsljus. Gammalsvenskby i blickpunkten

0,00 kr

Karl-Erik Tysk (2007) Nr 30. ISBN 978-91-976688-1-1 SLUTSÅLD! Den första maj 1782 kom 535 svenskar från Dagö i Estland till det som skulle bli Gammalsvenskby vid Dnjepr för att på order av kejsarinnan Katarina II hjälpa till att kolonisera den nyligen erövrade steppen. Så inleddes en svensk närvaro i Ukraina som fortfarande består. Ännu behärskar More Info »

Gryningsljus. Gammalsvenskby i blickpunkten was last modified: by SSHS
Product Kategori: Slutsåld

Från den heliga graven till Västergötland

0,00 kr

Bo J Theutenberg (2003) Nr 12 ISBN 91-974235-7-2 SLUTSÅLD!  (Se även nr 26: Folkungar och korsriddare - utökad och reviderad upplaga) Författaren, viagra buy ambassadören och professorn Bo J Theutenberg berättar i boken om det kristna riddarväsendets uppkomst, om de olika ordnarna och korstågen man deltog i.  

Från den heliga graven till Västergötland was last modified: by SSHS
Product Kategori: Slutsåld

Föregångare 2002-2004

0,00 kr

Minnesteckningar över präster i Skara stift  (2005) Nr 22. ISBN 91-975004-7-X SLUTSÅLD! I sammanlagt 23 prästbiografier tecknas minnet av de bortgångna. Utöver de enskilda biografierna blir detta samtidigt ett stycke levande stiftshistoria. Genom att följa minnesteckningstraditionen presenteras en fortlöpande dokumentation av stiftets historia, patient sedd genom de enskilda livsödena.  

Föregångare 2002-2004 was last modified: by SSHS
Product Kategori: Slutsåld

Folkungar och Korsriddare

0,00 kr

Bo J Teutenberg (2006) Nr 26. ISBN 91-975873-1-1 Denna bok om Folkungar och Korsriddare bygger delvis på den tidigare av Skara stifthistoriska sällskap utgivna boken (nr 12 /2003) Från den heliga graven till Västergötland, men är i allt väsentligt en ny, fördjupad och breddad, redovisning av ämnet och ger en god inblick i den svenska More Info »

Folkungar och Korsriddare was last modified: by SSHS
Product Kategori: Slutsåld

Flämslätt genom ett halvt sekel

0,00 kr

Lennart Franck (2000) Nr 3.  ISBN 91-85200-55-7 SLUTSÅLD! Detta är berättelsen om hur lantgården vid Flämsjön i Valle härad blev stiftets gård. Från början en gård för stiftets ungdom men senare en mötesplats för stiftsbor i alla åldrar. Stiftsgårdens historia mellan åren 1939 och 1989 tecknas av dess tredje intendent och föreståndare, order prosten Lennart Franck. More Info »

Flämslätt genom ett halvt sekel was last modified: by SSHS