Product Kategori: Teologi

Product Kategori: Teologi

Några Wijsor om Antichristum [1536] samt handskrivna tillägg

150,00 kr

Nr 98978-91-86681-42-5 (2019). Utgåva med inledande kommentarer. Otfried Czaika 1536 (förmodligen) utkom i Stockholm ett litet häfte med polemiska visor riktade mot den romerska kyrkan. Idag finns endast två exemplar bevarade som intressant nog dock representerar olika upplagor. I båda exemplaren finns dessutom en del handskrivna tillägg, främst psalmtexter, både kända och hittills okända psalmer More Info »

Några Wijsor om Antichristum [1536] samt handskrivna tillägg was last modified: by SSHS
Product Kategori: Teologi

Katolikernas lilla katekes

175,00 kr

Petrus Canisius (1579/80)  – Nr 89 (2017) ISBN 978-91-86681-33-3 I Stockholm utgavs under Johan III:s tid en katolsk katekes på svenska (1579/80). Jesuiten Petrus Canisius, en av 1500-talets mest betydande katolska lärare och predikanter, är dess författare. Katolikernas lilla katekes kom ut på svenska drygt tio år efter översättningen av Luthers lilla katekes (1567) och More Info »

Katolikernas lilla katekes was last modified: by SSHS
Product Kategori: Teologi

Jehova juvante concio synodalis - Prästmötespredikan Skara 1644

150,00 kr

Gunno Brynolphi Blutherus (1644). Red Johnny Hagberg (2014). Nr 78. ISBN: 978-91-86681-21-0. Gunno Brynolphi Blutherus (1609-1657) föddes i Ör och blev efter studier i Skara, Uppsala, Groningen och Rostock så småningom kyrkoherde i Ör, prost över hela Dal samt riksdagsman för Skara stift. Blutherus' prästmötespredikan är intressant då den förmodligen är den första som är More Info »

Jehova juvante concio synodalis - Prästmötespredikan Skara 1644 was last modified: by SSHS
Product Kategori: Teologi

Jean Gersons Ars moriendi - Om konsten att dö

150,00 kr

Red: Markus Hagberg (2009) Nr 45. ISBN 978-91-977365-7-2 1408 utkom den vid universitet i Paris verksamme teologen Jean Gerson (1363-1429) med verket Opusculum tripartium de preceptis decalogi, salve de confessione et de arte moriendi. Både verket som helhet och den ssita delen, De arte moriendi, som självständig skrift, fick stor spridning. Delen om dödsberedelsen bearbetades More Info »

Jean Gersons Ars moriendi - Om konsten att dö was last modified: by SSHS
Product Kategori: Teologi

Gör Kristus känd - Samlade herdabrev 1990-1997

100,00 kr

Lars-Göran Lönnermark (2009) Nr 50. ISBN 978-91-977366-2-6 Lars-Göran Lönnermark var biskop i Skara stift 1989-2004. Under sin ämbetstid gav han ut fem herdabrev med olika teman. Breven gavs ut som foldrar avsedda som underlag för samtal och studier i församlingarna. Det var också på detta sätt de kom att användas. Herdabreven ges nu ut i More Info »

Gör Kristus känd - Samlade herdabrev 1990-1997 was last modified: by SSHS
Product Kategori: Teologi

Enchiridion

200,00 kr

Det är den lilla och rena katekesen 1591 jämte sannfärdig ögonskelig, try förmerad och välbegrundad försvarsskrift 1591 av Sigismund Ernhoffer Nr 68. (2012) ISBN 978-91-86681-10-4 2010 inledde sällskapet ett samarbete med Vatikanbiblioteket där syftet var att belysa svensk reformationshistoria. Sedan tidigare har sällskapet utgivit den första evangeliska dogmatiken på svenska  (se nr 54). Ur kyrkohistorisk More Info »

Enchiridion was last modified: by SSHS
Product Kategori: Teologi

Een kort underwijsning om några aff the förnemligaste Articlar j then Christeligha Läron

200,00 kr

Markus Hagberg, cost red. (2010) Nr 54. ISBN 978-91-977366-6-4 När biskopen Erik Falck i Skara 1558 gav ut Een kort underwijsning om några aff the förnemligaste Articlar j then Christeligha Läron så var detta den första dogmatiken på svenska. Boken innehåller 51 kapitel, illness där framställningen är uppbyggd genom frågor och svar. Av titelsidan framgår More Info »

Een kort underwijsning om några aff the förnemligaste Articlar j then Christeligha Läron was last modified: by SSHS
Product Kategori: Teologi

Den heliga pilgrimsfärden

200,00 kr

Lars Skytte. (Utgiven 2014). Nr 80. ISBN 8-91-86681-24-1. Lars Skytte (1610-1696) var född i Nyköping. Efter akademiska studier och utländska studieresor blev han svensk ambassadör i Portugal år 1641. Skytte konverterar till katolska kyrkan 1647 och upptas i franciskanorden.Efter teologiska studier prästvigs han inom orden och kommer att ägna sig åt författarskap och undervisning. Skyttes More Info »

Den heliga pilgrimsfärden was last modified: by SSHS
Product Kategori: Teologi

Compendium doctrinae coelestis – Kompendium om den himmelska läran

200,00 kr

Matthias Hafenreffer (2010) Nr 56. ISBN 978-91-977366-8-8 Matthias Hafenreffer (1561-1619) var från 1592 professor i Thübingen både i teologiska ämnen och i matematik. Han hörde till den württembergska traditionen, help som både före och efter honom haft ett särskilt stort inflytande på svensk teologi och fromhetstradition. En fortkortad version av Hafenreffers arbete Compendium doctrinae coelestis More Info »

Compendium doctrinae coelestis – Kompendium om den himmelska läran was last modified: by SSHS
Product Kategori: Teologi

Breviarium Scarense

450,00 kr

Nr 64. ISBN 978-91-86681-06-7. I. Faksimil.  (2016) Christer Pahlmblad Nr 83. ISBN 978-91-86681-27-2. II. Introduktion. Register. (2011) Christer Pahlmblad Breviariet trycktes 1498 i Nürnberg. Enligt biskop Brynolf Gerlakssons förord sammanställdes det för att gudstjänsten skulle kunna firas på samma sätt i alla stiftets kyrkor. Breviariet är unikt så till vida att man i det också More Info »

Breviarium Scarense was last modified: by SSHS
Product Kategori: Teologi

Bilder av tron

175,00 kr

Nr 97. Markus Hagberg (2019). ISBN 978-91-86681-41-8 Kristen tro kan gestaltas och förmedlas på många olika sätt. Under lång tid var det normala att de flesta människor inte kunde läsa eller skriva. Då blev bilder, föremål, riter och det talade ordet så mycket viktigare. Med tiden har tal och text blivit de viktigaste sätten att More Info »

Bilder av tron was last modified: by SSHS