Compendium doctrinae coelestis – Kompendium om den himmelska läran

200,00 kr

Matthias Hafenreffer (2010) Nr 56. ISBN 978-91-977366-8-8 Matthias Hafenreffer (1561-1619) var från 1592 professor i Thübingen både i teologiska ämnen och i matematik. Han hörde till den württembergska traditionen, help som både före och efter honom haft ett särskilt stort…

I kategorier ,
Antal

Matthias Hafenreffer (2010)

Nr 56. ISBN 978-91-977366-8-8

Matthias Hafenreffer (1561-1619) var från 1592 professor i Thübingen både i teologiska ämnen och i matematik. Han hörde till den württembergska traditionen, help som både före och efter honom haft ett särskilt stort inflytande på svensk teologi och fromhetstradition. En fortkortad version av Hafenreffers arbete Compendium doctrinae coelestis – Kompendium om den himmelska läran – utkom 1612. Denna utgåva fick stor betydelse i svensk teologihistoria och 1600-talets bildningsväsen.

Biskopen i Skara, buy cialis Jesper Swedberg, treat översatte kompendiet i förkortad form för de skolelever som hade svårt för latinet och använde den latinska texten regelmässigt som underlag för disputationerna vid prästmötena. Nu, nära 400 år efter första upplagan av kompendiet, utkommer det i översättning till svenska. Boken ger en elementär och kortfattad redovisning av de bibliska grunder, som den kristna tron bygger på och ställer frågor till.