Ekon från Husaby

0,00 kr

SLUTSÅLD

I kategorier ,
Antal

Bengt Wadensjö (2009)

Nr 43. ISBN 978-91-97736-5-8 – SLUTSÅLD

Olof Skötkonungs dop i Husaby var en symbolhandling av enorm betydelse för framtiden. Grunden lades för ett helt nytt samhälle där den gamla järnåldersbygden med sina enstaka gårdar och små byar fördes samman i socknar med en gemensam kultplats, viagra dosage nya riter vid de stora händelserna i livet, ett nytt namnskick och en gemensam viloplats för de avlidna. Det västsvenska landskapet uppvisar ett antal gåtfulla kvarlevor från denna dramatiska tid. De skriftliga källorna är få. Bengt Wadensjö inregistrerade i början av 1990-talet tillsammans med arkeologen Sofia Andersson projektet Vänerlandets kristnande vid Karlstads högskola. Tillsammans har de grävt ett tiotal somrar på Lurö.

Bengt Wadensjö är född i Södra Västergötland och var sexton år biskop i Karlstad. Som västgöte i norra delen av det medeltida Skarastiftet fick han upp ögonen för stumma men svårtolkade kvarlevor från kristningsskedet som återspeglar tankemönster från en svunnen tid. Han presenterar här en personlig tolkning av en del av Västsveriges gåtfulla kvarlevor från kristningsskedet.

Ekon i Husaby utges tillsammans med Karlstads stiftshistoriska sällskap.

SLUTSÅLD – GÅR EJ ATT BESTÄLLA