Gör Kristus känd - Samlade herdabrev 1990-1997

100,00 kr

Lars-Göran Lönnermark (2009) Nr 50. ISBN 978-91-977366-2-6 Lars-Göran Lönnermark var biskop i Skara stift 1989-2004. Under sin ämbetstid gav han ut fem herdabrev med olika teman. Breven gavs ut som foldrar avsedda som underlag för samtal och studier i församlingarna….

Antal

Lars-Göran Lönnermark (2009)

Nr 50. ISBN 978-91-977366-2-6

Lars-Göran Lönnermark var biskop i Skara stift 1989-2004. Under sin ämbetstid gav han ut fem herdabrev med olika teman. Breven gavs ut som foldrar avsedda som underlag för samtal och studier i församlingarna. Det var också på detta sätt de kom att användas. Herdabreven ges nu ut i bokform. Här finns också en text som skrevs inför stiftets medarbetarmöte 2002. Den har i många avseenden samma karaktär som herdabreven och kompletterar dessa. Materialet speglar Lars-Göran Lönnermarks biskopstid, dosage både i valet av ämnen och i framställningen av såväl grundläggande kristen tro som kommentarer till samtiden.