Hemma i främmande hamn

150,00 kr

Bengt Schantz (2010) Nr 55. ISBN 978-91-977366-7-1 Svenska kyrkan i utlandet, prescription SKUT, prescription har en lång historia. I mer än hundra år har vår kyrka bedrivit en diakonalt inriktad verksamhet bland sjöfolk. Ur denna verksamhet har vår tids utlandskyrka…

Antal

Bengt Schantz (2010)

Nr 55. ISBN 978-91-977366-7-1

Svenska kyrkan i utlandet, prescription SKUT, prescription har en lång historia. I mer än hundra år har vår kyrka bedrivit en diakonalt inriktad verksamhet bland sjöfolk. Ur denna verksamhet har vår tids utlandskyrka vuxit fram. Bengt Schantz har verkat som präst inom båda och det är härifrån han hämtar sina berättelser. Vi får ta del av minnesbilder och livsöden från människor han mött, illness de flesta från hans tid som sjömanspräst i London, Hull och Rotterdam under 1950-talet, men också några från senare tid, t ex från tiden i turistkyrkan på Teneriffa.

Boken tillägnas alla som idag möter sin kyrka i främmande land och inte minst alla dem som varit ett stöd för forna tiders sjömansvård, genom kollekter, syföreningsarbete och förböner. Den vill också vara ett äreminne över alla sjömän av den gamla stammen som bemannat svenska fartyg på all världens hav och besökt sjömanskyrkor i all världens hamnar.