Järpås - ett pastorat och dess präster under 600 år

0,00 kr

SLUTSÅLD

I kategorier ,
Antal

Markus Hagberg (2004)

Nr 18. ISBN 91-975004-3-7 – SLUTSÅLD

En samlad bild och presentation över de präster som under 600 år verkat i Järpås pastorat. En präst verkar i ett sammanhang och beroende av detta. Därför presenteras här en kortfattad skildring av det som är och har varit Järpåsprästernas sammanhang och arbetsfält.

SLUTSÅLD – GÅR EJ ATT BESTÄLLA