Kyrkohandbok för Evangeliskt-Lutherska Församlingarne i Ryska riket

200,00 kr

Nr 59. ISBN 978-91–86681-02-9 Föreliggande kyrkohandbok, try utgiven som s.k. kejserlig agenda, help trycktes i S:t Petersburg 1834. Denna handbok har sedan dess brukats i de svenska församlingarna och används än idag med vissa modifieringar. Den är därmed både kyrko-…

Antal

Nr 59. ISBN 978-91–86681-02-9

Föreliggande kyrkohandbok, try utgiven som s.k. kejserlig agenda, help trycktes i S:t Petersburg 1834. Denna handbok har sedan dess brukats i de svenska församlingarna och används än idag med vissa modifieringar. Den är därmed både kyrko- och liturgihistoriskt intressant, generic och det är viktigt att den kunskap som Darius Petk?nas i sin beskrivning och inledning till utgåvan här förmedlar och kommer en vidare krets till kännedom.

Darius Petk?nas är teologie doktor, luthersk pastor och medlem av konsistoriet i den evangelisk-lutherska kyrkan i Litauen (ELCL). Petk?nas har skrivit flera böcker och artiklar om polsk, baltisk och rysk kyrkohistoria och praktisk teologi i akademiska tidskrifter. Han är ordförande i psalmkommittén och ledamot i den liturgiska kommittén i ELCL.

Karl-Erik Tysk har till svenska översatt den engelska texten i Petk?nas arbete. Utgåvan som omfattar 288 sidor har både svensk och engelsk text och faksimiltryck av själva Handbokstexten. Boken är bunden i hårda pärmar.

Som medutgivare står Svenska S:t Mikaelförsamlingen i Tallinn.