Livets slut och sista vilan

0,00 kr

SLUTSÅLD

Antal

Anita Carlsson och Margaretha Swedberg (2007)

Nr 32. ISBN 978-91-976688-4-2 – SLUTSÅLD

”Detta är ett arbete som inte utger sig för att vara vare sig vetenskapligt underbyggt eller en fullständig redogörelse för hur gravskicket har sett ut från stenåldern fram till våra dagar. Det är istället en sammanställning av vad vi kunnat lära från vad ett antal i ämnet orienterade författare kommit fram till.

Vad vi har velat göra är att försöka komplettera informationen om gravskick med vad vi kunde hitta av intresse att dokumentera inom Ulricehamns kommun. Vid ett fåtal tillfällen har vi varit tvungna att ta foton på annan ort då förekomsten av en viss gravtyp antingen inte kunnat hittas eller att graven varit i sådant skick att ett foto inte tydliggjort dess konstruktion.”

SLUTSÅLD – GÅR EJ ATT BESTÄLLA