Mariaväxter i folktron

150,00 kr

Ritwa Herjulfsdotter (2013). Nr 73. ISBN 978-91-86681-15-9 I Sverige och internationellt har jungfru Maria betytt mycket för namngivning av växter. Från tyskspråkiga områden är mer än 180 växter uppkallade efter henne, site  i England  95 och i Sverige omkring 60. Marias …

I kategorier
Antal

Ritwa Herjulfsdotter (2013). Nr 73. ISBN 978-91-86681-15-9

I Sverige och internationellt har jungfru Maria betytt mycket för namngivning av växter. Från tyskspråkiga områden är mer än 180 växter uppkallade efter henne, site  i England  95 och i Sverige omkring 60. Marias  påverkan i folkfromheten går inte att överskatta. I Västergötland kan man spåra inslag av denna tradition långt in på 1700-talet. Inom folkmedicinen liksom vid namngivning av medicinalväxter intar Maria också en viktig roll. Många av dessa växter sägs ha haft en särskilt läkande effekt och deras namn har sitt ursprung i Marialegender och händelser i hennes liv.

Etnologen fil dr Ritwa Herjulfsdotter disputerade 2008 med avhandlingen Jungfru Maria möter ormen – om formlers tolkningar.