Märkligt kyrksilver i Skara stifts kyrkor

200,00 kr

Roland Rahn (2011) Nr 65. ISBN 978-91-86681-07-4 Ett gediget inventeringsarbete av författaren ligger till grund för denna inventering av äldre kyrksilver i Skara stift. Föremålen beskrivs med uppgifter om deras historia, dosage vikt, sick utseende och unika detaljer och återges på…

Antal

Roland Rahn (2011)

Nr 65. ISBN 978-91-86681-07-4

Ett gediget inventeringsarbete av författaren ligger till grund för denna inventering av äldre kyrksilver i Skara stift. Föremålen beskrivs med uppgifter om deras historia, dosage vikt, sick utseende och unika detaljer och återges på bild, pharm företrädesvis av fotografen Tomas Edvardsson.

Många levnadsöden är sammankopplade med föremålen i beskrivningarna, därför är sammanställningen intressant inte bara ur liturgiskt, kyrko-, och konsthistoriskt perspektiv, utan även ur personhistorisk synvinkel. Merparten av de kalkar och paténer som beskrivs fortfarande är i bruk, och alla har en säker förvaring.

Inventeringen av dessa särskilda och speciella kalkar och paténer från Skara stift får anses vara unik. Vad utgivaren vet, är det första gången kyrksilver för ett helt stift presenteras på detta sätt.